Facebook-evangelisatie

M.M. van Winkelen / 3 reacties

30-10-2018, 14:51

Vraag

Kan ik met een goed geweten een profiel aanmaken op Facebook om te evangeliseren? Facebook is door de bedenker wellicht alleen opgericht als (de naam zegt het al) gezichtenboek. Ik wil niet met mijn gezicht op internet, maar kan ik wel van FB gebruik van maken om het evangelie te verspreiden? Met mooie plaatjes van Bijbelteksten bijvoorbeeld.

Antwoord

Beste vragensteller,

Je vraagt je af of je Facebook mag gebruiken om te evangeliseren. Je zult hier zelf voor Gods aangezicht tot een keuze moeten komen, maar ik wil je een aantal overwegingen meegeven die je wellicht helpen om je gedachten hierover te vormen.

Allereerst moet je jezelf afvragen of Facebook als middel verantwoord is. Ik bedoel hiermee dat je jezelf moet afvragen of er redenen zijn waarom Gods zegen er niet op zou kunnen rusten. Een middel dat je voor het bereiken van je naaste met het evangelie overweegt kan op zichzelf bezien neutraal zijn, maar het kan ook iets slechts in zich hebben, waardoor het gebruik niet verantwoord is. In het eerste geval kun je het gebruiken bij het evangeliseren, in het tweede geval moet je het laten. Laat ik dat met een voorbeeld duidelijk maken. Een flyer met een stuk tekst erop kan zowel een goede als een schadelijke boodschap bevatten, maar het middel is op zichzelf bezien neutraal. Of het goed of slecht is, hangt af van de wijze waarop het gebruikt wordt. Als het gaat om evangelisatiewerk is een flyer ongetwijfeld iets wat de toets van Gods Woord kan doorstaan. Maar stel je voor dat je nu housemuziek zou willen gebruiken als middel om te evangeliseren. Dat middel zou ik als verwerpelijk duiden, omdat het mensen op zo een manier meeneemt en meesleept dat hun gedachten door de muziek worden overspoeld. Het komt meer uit de hel dan uit de hemel. Een dergelijk middel mag je daarom voor evangelisatiewerk niet gebruiken. Zelf zie ik bij Facebook niet direct zaken die ertoe leiden dat je het niet bij evangelisatiewerk zou kunnen gebruiken, maar dit zal je zelf zorgvuldig moeten onderzoeken en overwegen. Vraag jezelf daarom af of er zaken zijn waarom Gods zegen er niet op zou kunnen rusten. 

Hiernaast moet je jezelf afvragen of Facebook als middel ook geschikt is. Het is een digitaal platform waarop je mensen ‘online’ ontmoet. In zijn algemeenheid bezien is het bij evangelisatiewerk zo dat de relatie met je naaste erg belangrijk is. Je moet je medemens ontmoeten, leren kennen, goed naar hem luisteren in alle dingen die hem bezighouden. Je moet je ook proberen in te leven in hoe hij of zij de wereld ziet en vanuit dat alles ernaar zoeken hoe je hem of haar vanuit Gods Woord wat kan meegeven. Als je via Facebook mensen benadert zal dat op zijn minst heel anders zijn dan dat je mensen daadwerkelijk ontmoet. Het heeft mogelijk zijn kansen, maar zeker ook zijn bedreigingen en beperkingen. Wees je daarvan bewust en doordenk of datgene wat je van voornemen bent vanuit dergelijke praktische gezichtspunten een goede weg is om het hart van je medemens te bereiken met Gods Woord. 

Tenslotte moet je gedachten hierover vooral biddend voor Gods aangezicht brengen. Je vraagt of je dit gebruik van Facebook met een goed geweten kan doen, en dat deel van de vraag kun je echt alleen zelf beantwoorden. Om hier voor jezelf duidelijkheid te krijgen is er gebed nodig. Ook is het belangrijk dat je in de Bijbel zoekt naar dingen die je wat dit betreft de weg wijzen. Denk maar aan wat David in Psalm 43 bidt: “Maak mij bekend den weg, dien ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op.” Vraag de Heere maar of Hij datgene wat Zijn zegen kan wegdragen wil bevestigen en of Hij je af wilt brengen van alles wat niet naar Zijn wil is. Wijsheid hierin toegewenst!

M. M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

 • Geboortedatum:
  18-07-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Den Haag
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Ouderling in Ger. Gem.

Tags in dit artikel:

evangelisatieinternet
3 reacties
klaske1958
31-10-2018 / 10:29
Beste vraagsteller,

Graag wil ik hier een toevoeging aan schrijven. Ik heb nu denk ik een jaar of 10 facebook. Ik evangeliseer eigenlijk niet openlijk. Wel dat ik vrienden een gezegende zondag toewens. Wanneer er aanleiding toe is om Gods Woord te gebruiken doe ik het wel!!! Of ik laat merken dat ik een kind van de Heere ben.

Zo weten mensen dat ik gelovig ben en dat geeft al vele reactie's.
Zo hoorde ik van iemand jij dringt het niet op maar ik heb een vraag want ik weet dat je gelovig bent.

Mensen mochten tot bekering komen enz. Maar wat wel belangrijk is is dat je geen discussies aangaat. Ook is het zo dat je de andere persoon niet ziet. Soms is dat best lastig. Ik houd voor ogen wat Paulus schreef in 1 van zijn brieven. Kruip in de huid van de ander om ze zo voor Christus te winnen eigen woorden even.

Want wij weten niet wat er achter 4 muren afspeelt. Soms kunnen dat hele dramatische verhalen zijn. Voorbeeld even.


Een meisje had haar hele huis vol occulte boeken. Na een paar gesprekken kreeg ik de volgende dag een berichtje dat ze alles had weg gedaan. Ze woonde ver bij mij vandaan (ook zoiets schakel plaatselijke kerk in). Nu getuigd ze op facebook en is ze bij een kerk waar opvang voor haar is.

Meestal krijg ik alle vragen via PB persoonlijk bericht. Werk vanuit het Woord biddend om wijsheid en woorden om te schrijven en laat DE HEERE VOOROP GAAN. En je zult de mooiste dingen mee maken!!!

Van harte Gods Zegen bij alles.Groetjes klaske Nota
Johan100
04-11-2018 / 12:03
https://www.debijbelvoorjou.nl/artikel/facebook/?fbclid=IwAR1-JSrw9yAARkdu-4lbrp6OZS0SvxMN_FUheMK-6swO3m0jZxHfSx_3Dh4
Sammie2016
10-11-2018 / 08:19
Iedereen moet het goede nieuws van Gods Koninkrijk te weten komen.
Iedere volgeling van Jezus Christus moet het goede nieuws prediken (/evangeliseren).

Het was het belangrijkste werk dat Jezus op aarde deed en dat is het ook nu voor al zijn volgelingen.
Sterker nog als hoofd van de wereldwijde christelijke gemeente wil hij nog steeds dat 'het goede nieuws van Gods opgerichte Koninkrijk' gepredikt wordt.
Hij zei .....
(Markus 10:13) Ook moet eerst tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt.
Het is één van de tekenen (o.a. oorlogen, aardbevingen, voedseltekorten, grote ziektes) die Jezus noemde in (Math 24;14) .....
En dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen.

Dit is inderdaad te mooi om voor jezelf te houden, christenen moeten het van de daken schreeuwen, iedereen moet de kans krijgen om de ware God Jahweh te leren kennen, een band met HEM opbouwen en eeuwig te leven.

Er zijn inderdaad vele moderne middelen die geschikt zijn om te prediken.
Naast de de wijze waarop Jezus en zijn discipelen zijn begonnen, namelijk van huis-tot-huis prediking, op openbare plaatsen etc. hebben we nu het Internet, kunnen we flyeren, etc. om mensen te bereiken.

Terug in de tijd

Is de menselijke natuur van Christus eindig? In een meditatie op refdag.nl, van ds. Flavel, staat het volgende: "Deze za...
geen reacties
30-10-2012
Aan dominee C. Harinck. Ik heb uw boekje “De toeleidende weg tot Christus” gelezen. Het gaf bij mij veel antwoorden op v...
geen reacties
31-10-2019
Als je niets van God ervaart en om hulp vraagt maar niets krijgt en je vraagt God van: laat eens zien dat U bestaat en g...
1 reactie
31-10-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering