Porno legt man lam

Ds. J.J. Tigchelaar / 13 reacties

18-10-2018, 09:24

Vraag

Regelmatig valt mijn man in de zonde van porno kijken. Ik weet dat dit een enorme strijd voor hem is. Hij leeft voor de Heere. We hebben een mooie, open relatie. En toch gebeurt het. Ik kan hem er enerzijds niet hard om vallen omdat ik geloof dat het een middel van de duivel is om hem lam te leggen en ieder mens met een specifieke zonde te strijden heeft. Daarnaast zie ik ook echt berouw bij hem.

Maar... en dat is de andere kant: ik voel me zo gekwetst. Gemeenschap na het in zonden vallen is zo moeilijk voor me. Ik vergelijk mezelf met de perfecte vrouwen die hij heeft gezien en waarbij hij opgewonden is geraakt. Ik las pas dat de beste remedie tegen deze verslaving is om samen de strijd aan te gaan. Mijn man zou het gelijk moeten melden als iets hem prikkelt om zo die band los te maken. Maar hoe kan ik mijn gekwetste gevoelens naar een niveau hoger tillen? Ik wil niet dat de duivel tussen ons in komt.

Antwoord

1. Ik ben geen verslavingsdeskundige. Ik weet wel dat een verslaving sneller en eenvoudiger ontstaat dan dat die te overwinnen is. Is hier echter sprake van verslaving? In de vraag hierboven staat dat haar man regelmatig porno kijkt. Is dat verslaving? Wat is bedoeld met “regelmatig”? Kijkt de echtgenoot elke dag, elke week of eens per maand? Verliest hij de strijd er tegen elke keer opnieuw of omgekeerd een enkele keer. En hoe komt dat? Dat zijn vragen die de man aangaan. Dat maakt het probleem niet minder maar de reactie van de echtgenote erop wel. 

2. Want briefschrijfster vraagt raad voor zichzelf. Hoe te leven met die ongezonde en verkeerde nieuwsgierigheid en opgewondenheid van haar man? Het lijkt me niet juist te veronderstellen, en daardoor te lijden, dat mannen die zogenoemde perfecte vrouwen vergelijken met en prefereren boven hun eigen echtgenotes. Ze weten best dat die pornomeisjes verre van ideaal zijn. Pornokijkers houden niet echt van die seksmachines. Stel je voor dat je er elke dag mee zou moeten leven! Vrouwen van pornokijkers hoeven zich geen minderwaardigheidscomplex aan te praten. Vroeger zeiden ze dan wel: je mag buiten voor het raam van een restaurant het menu wel bekijken, maar je gaat thuis eten.

3. Ik lees in de vraag dat jullie samen over deze aangelegenheid kunnen spreken. Dat het niet een geheim voor elkaar is. Dat is al heel wat. Dan kun je er samen tegen strijden. Maar hoe? Voor christenen moet dat gemakkelijker zijn dan voor anderen. Jezus Christus heeft ons geleerd te bidden om verlossing van de boze, die telkens weer in verzoeking leidt. Christenen weten ook dat ze niet in de zonde moeten blijven liggen maar steeds opnieuw vergeving mogen vragen en ook elkaar kunnen vergeven.

4. We kunnen en moeten leven met elkaars zwakheden en gebreken. Niemand is volmaakt en dat behoort ons nederig te maken. Een ieder achte de ander uitnemender dan zichzelf.  Er is slechts Eén die mij en de ander oordeelt. 

5. Bestrijding van verslaving is niet slechts door sterk te zijn, maar om sterkte te vragen, ieder voor zich en voor elkaar. Op de computer of elk ander apparaat waarop porno te vinden is moet je daarom een sticker plakken met daarop twee gevouwen handen en de tekst uit Mattheüs 6:13. Gekwetste mensen moeten de volgende verzen daarbij niet vergeten.

6. Bij het nadenken over deze vraag moeten we oppassen voor de neiging om zonden die verband houden met het zevende gebod als de allerergste te beschouwen. De Bijbel en de belijdenis veroordelen bedrog, roddel, liefdeloosheid en nog veel meer als ergerlijke vergrijpen.

7. Nog één opmerking, over wat in de vraag staat over de duivel die mensen verleidt. Wij, zondige mensen, hebben altijd weer de neiging om iemand of iets de schuld te geven van onze zonden en gebreken. Vanaf Eva tot straks de laatste mens op deze aarde. Wij zijn echter zelf verantwoordelijk. Zwakte in deze zaken is geen excuus, maar schuld. En schuld moet ingeleefd en beleden worden, met de bede om vergeving en verandering. Telkens opnieuw.

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

porno
13 reacties
Christie
18-10-2018 / 12:00
Beste vragenstelster,

Je hebt een liefdevolle, vergevende houding naar je man. Dat is heel mooi. Maar het is zo dat porno een vorm van overspel is. Het beschadigd jou, en ook jullie relatie. Je geeft aan dat je man hier ook vanaf wil. Het kan ook!
Een paar tips: zoek hulp, bijv. via kostbaarvaatwerk.nl (voor jou veel herkenbare verhalen denk ik), setting captives free(even googlen), stichting de driehoek.
Zeker als jullie voor de Heere willen leven, zal de Heilige Geest je man ook willen helpen om deze zonde te overwinnen! Maar dan moet hij wel hulp aanvaarden. Ik denk dat jij dat ook mag `eisen`, want regelmatig porno kijken heeft echt schadelijke gevolgen!
Wat ook al helpend kan zijn, is dat hij als hij zijn zwakke momenten weet te herkennen en met jou bespreekt, jij kunt zorgen dat de wifi stekker er uit is als hij bv alleen thuis is. En dat hij geen mobiel internet heeft op zijn telefoon. Dus als hij alleen is geen internettoegang heeft. Ook kan het zijn dat hij op die momenten eigenlijk zich naar voelt over iets anders en dat door porno kijken uit. Als je achter zijn echte behoefte kunt komen is dat patroon misschien te doorbreken. Bijbelteksten hardop uitspreken werkt ook goed om de verleiding te breken. Bv: Ik ben dood voor de zonde, maar levend voor Hem.
Houdt moed, mijn man heeft ook porno gekeken. Toen we hulp zochten hielp dit echt, hij is er helemaal vanaf!
Veel sterkte!
Christie
18-10-2018 / 12:25
Nog even een aanvulling, want ik vergeet de bijbeltekst die ik noemde even erbij te zoeken en te zetten, ik bedoelde Romeinen 6:11. We mogen het zwaard van het Woord gebruiken(Efeze 6). Ook de Heere Jezus antwoordde de duivel met teksten uit het Woord toen Hij verzocht werd in de woestijn.
CrA
18-10-2018 / 12:42
@vraagsteller, ik zou op elk apparaat en computer, naast de stickers die ds. noemt, ook maar een internetfilter plaatsen.
Verder vraag je hoe je jouw gekweste gevoelens naar een hoger niveau kunt tillen. Door te zien dat God veel meer gekwest is door zijn gedrag dan jij.
Johan100
18-10-2018 / 12:47
Verschrikkelijk is de macht van de zonde(verslaving).
Die onrust in het geweten, rust en vrede vind je niet.
je kunt volgens mij niet én voor de Heere leven en de zonde aan de hand houden. Je zegt dat je las dat de beste remedie is om samen de strijd aan te gaan. Weet je wat echt de beste remedie is? De toevlucht nemen door het geloof tot Christus, die de macht heeft om de zonde te verbreken, om te vergeven en om je te reinigen en heiligen om je te brengen om die plaats waar we oorspronkelijk voor geschapen zijn. Leven tot Gods eer.

Vlucht tot Hem als een naakte zondaar, die alleen maar zonden heeft om mee te brengen, daar kwam Christus juist voor, voor zondaren, het in eigen kracht zelf strijden tegen de zonde mislukt faliekant.

Gods ontferming toe gebeden.
mcgeurt
18-10-2018 / 13:01
Beste vraagstelster,
Ik zou graag in contact komen met je man, ben er ook geweest.
Ik kan hem helpen.
Mailadres: mcgeurt@gmail.com
Gods zegen.
Christie
18-10-2018 / 14:29
Als je trouwens contact wilt, mag je mijn mailadres ook opvragen. Je gekwetste gevoelens herken ik. Bij God brengen is natuurlijk de eerste oplossing, maar er over praten kan ook helpen. En, vandaar ook mijn eerdere reactie, je gevoelens zijn terecht, en ik geloof dat het porno kijken daarom ook echt moet stoppen....
katlheen
19-10-2018 / 11:09
Wellicht eerst de bron aanpakken? Waarom kijkt hij naar porno? Waarom is hij er ooit mee begonnen? Wellicht dat je op die manier meer duidelijkheid krijgt en samen naar een oplossing kan werken. Veelal komt dit gedrag/verslaving voort uit een ander issue.

Sterkte er mee!
Johan100
19-10-2018 / 12:29
De bron is ons zondige hart die aansluiting vindt op de verleiding.
Dat geldt ook als je er ongevoelig voor bent, voor de zonde.
Vraagstelster en haar man hebben er last van.
Ik vind het heel verdrietig als Christus, de Overwinnaar, genegeerd wordt.
De Enige middel. Ons hart moet veranderd worden door Zijn Geest.
We kunnen overal wel een filter op zetten, maar als ons hart niet veranderd wordt door de Geest heeft dat geen waarde. God wil dat we tot Zijn Zoon gaan.
En door Zijn Zoon tot Hem.
huibertus
19-10-2018 / 13:35
Het is net als met rook verslaving,om daar afstand van te willen nemen zal
je er boven moeten gaan staan,daar kan je ook om bidden.
anders zullen drang en dwang altijd overwinnen
Johan100
19-10-2018 / 13:39
Door de Zoon tot de Vader bedoel ik.
AHHK76
21-10-2018 / 22:23
Beste vriendin,
Je hoeft jouw gekwetste gevoelens niet (gelijk) naar een hoger niveau te tillen en daarmee voorbij te gaan aan jezelf... om je man te helpen in zijn strijd...
Jij mag boos en verdrietig en gekwetst en teleurgesteld zijn! Dat kan jouw man ook helpen om de schade te zien die hij aanbrengt en zijn best te doen om dit een volgende keer te voorkomen!!
Je bent ook niet degene die hem er vanaf kan helpen! Hij heeft hiervoor een vriend en/of hulpverlener en/of lotgenoten voor nodig. Dit betekent niet dat je jouw man helemaal niet kan helpen, jullie mogen er wel samen over praten en voor bidden.
Hij moet zelf verantwoordelijkheid nemen voor zijn gedrag, strijd en daarvoor hulp zoeken. Hij moet ook leren er voor jou te zijn in de pijn en de eenzaamheid die jij ondervindt, door wat hij doet.... Samen kunnen jullie dan pas gaan werken aan herstel van jullie relatie (vertrouwen/intimiteit).
Jij mag ruimte vragen voor jouw gevoelens en je grenzen aangeven. Misschien is het goed er eens iets (samen) over te lezen, bijvoorbeeld het boek: "Zijn lust en mijn leven". Het is mogelijk om van deze verslaving af te komen en dat jullie relatie hersteld of misschien zelfs beter wordt dan ooit. Maar dan moet er wel inzet zijn van twee kanten en dat bestaat niet alleen uit gebed, maar ook door er serieus mee aan de slag te gaan! Gods zegen toegewenst!
Johan100
22-10-2018 / 10:55
Beste vriendin,
Ik raad je aan in geloof naar de Heere Jezus te gaan met je man samen op je knieën. Vraag of Hij werkt het willen en het werken (Fil. 2:13).
Als een naakte zondaar, met een verbroken hart. Dat zal God niet verachten.
Ik zeg niet dat God gelijk hoort. Soms lijkt het misschien net of God niet hoort en dan loop je steeds meer vast en je voelt de zonde knellen, Hij leert je als het goed is al je eigen krachten te verachten en met je gehele hart tot Hem te gaan, we hebben een volkomen Zaligmaker en Verlosser nodig. Hij wil dat je aanhoudt in gebed, dan zal Hij zeker verhoren. Lees Lukas 18 eens over die weduwe. 'En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, en niet vertragen (...) Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen?'' Gods zegen.
Johan100
22-10-2018 / 11:12
Misschien moet ik wel zeggen 'Strijdt er maar flink tegen', zodat jullie gaan zien dat het in eigen kracht strijden tevergeefs zal zijn, zodat jullie helemaal vastlopen en bij de Heere Jezus uitkomen. Ik weet het niet. Ik hoop in ieder geval dat jullie op die plek komen en dat de Geest jullie (je man) reinigt en heiligt. Ik heb zelf heel lang geworsteld met de zonde (maakt niet uit welke zonde) en bij mij is het zo gegaan dat ik van alle hoop op mezelf afgesneden werd en de Heere nodig kreeg als een volkomen Zaligmaker. Nogmaals Zijn ontferming toegewenst.

Terug in de tijd

Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. In Efeze 5:29 staat: “Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar h...
geen reacties
18-10-2019
Graag wil ik de volgende vraag voorleggen waar ik echt mee bezig ben. Meerdere mensen in mijn omgeving hebben burn-out v...
16 reacties
18-10-2019
Ik werk vrijwillig in een winkel waar men boeddha's verkoopt (als klein onderdeel van het gehele assortiment). Persoonli...
geen reacties
17-10-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering