Negatief en angstig Godsbeeld

dr. J. van der Wal / 3 reacties

09-10-2018, 09:25

Vraag

In het Reformatorisch Dagblad van 25-9-2018 staat een stukje over “Godsbeeld” door godsdienstpsychologe Hanneke Schaap-Jonker. Ik herken daar heel veel in van mezelf. Zo negatief en angstig. “Ik voel angst, dus vertrouw ik niet op God.” Zo herkenbaar is dit allemaal. Ik worstel heel erg met zulke vragen en angsten. Wie kan hier eens wat meer over schrijven?

Antwoord

De vraag is zo algemeen gesteld en betreft een zo breed onderwerp, dat het niet goed mogelijk is om die in deze vragenrubriek kort en bondig te beantwoorden.

Daarom verwijs ik je naar een mooi artikel van dr. A. J. Kunz over dit onderwerp.

Dr. J. van der Wal

dr. J. van der Wal

 • Geboortedatum:
  31-01-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Voormalig directeur Eleos en divisiemanager De Hoop.

Tags in dit artikel:

Godsbeeld
3 reacties
Maria1979
09-10-2018 / 07:59
Beste vraagsteller, ik heb nog een aanvulling op de reactie van dr. Van der Wal. Ken je het boekje "Breekbaar verbonden"? Daarin gaat het over hechting(sproblemen) en de relatie tot geloof. Misschien heb je daar ook wat aan.
Niagara
09-10-2018 / 13:42
De oorsprong van de zonde lag in deze leugens: ‘God is niet goed’, ‘Hij is niet te vertrouwen’ en ‘Hij weigert ons te helpen’.

Wij zijn bang voor God als Heerser omdat we bang zijn dat Hij net zo egoïstisch is als wij.
Kijk je teveel naar jezelf of de mensen om je heen, dan kun je zomaar bang worden dat God ook zo is. Dit is waarom wij het oog op Christus gericht willen houden.
Hij is echter een Gever, Hij geniet ervan als wij gelukkig zijn en tot ons doel komen en dat gebeurt in relatie met Hem, als Hij onze God is.
Als je het moeilijk te geloven vindt, kijk dan eens naar buiten. Hij heeft ons toch de schepping gegeven, daarin zie je het al: Hij is ten diepste goed, genadig en rechtvaardig. Daarom hoef je niet bang te zijn dat Hij het roer van je leven in handen heeft, Hij wil het beste voor zijn schepselen.
Zondar Hem zou er geen goedheid in de wereld zijn, geen waarheid en geen schoonheid. Houd je ook dus gericht op “alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.” Filippenzen 4:8,9
En handel ernaar. Je kunt niet naar Gods wil handelen zonder dat Hij in je is, dus richt je eerst op Hem en alles waarin Hij zichtbaar is en handel daaruit. Anders krijg je werken om de genade te verdienen en dat werkt natuurlijk niet. Als je bang bent voor God durf je vaak niet naar Hem toe dus ben je kwetsbaar voor die fout. Het is goed dat je zoekt naar een manier om je Godsbeeld realistischer te krijgen!

Als je van je angst voor God af wilt komen is dat een proces. Het is elke keer je denken laten vernieuwen. Het is eerlijk kijken naar of je toch ergens in je hart weer de leugens gelooft dat God toch niet het beste met je voor heeft, dat Hij niet om je geeft etc. Ga ermee naar Jezus toe! Leg je probleem voor Hem neer. Hij zal je helpen.
Als je Zijn stem niet kunt verstaan omdat de leugens in je hoofd/angst in je hart te sterk zijn, kun je daar het volgende aan doen:
Wat erg kan helpen is bijbelteksten uitzoeken die de leugens die je hart angstig maken tegenspreken. Lees ze elke dag hardop (of fluisterend) voor. Ik heb zelf dit rijtje:

In Christus ben ik aanvaard:
Joh. 1:12 Ik ben Gods kind.
Joh. 15:5 Ik ben een vriend van Christus.
Rom. 5:1 Ik ben rechtvaardig verklaard.
1 Kor. 6:17 Ik ben verbonden met de Heer, en één geest met Hem.
1 Kor. 6:20 Ik ben gekocht en betaald. Ik ben Gods eigendom.
1 Kor. 12:27 Ik ben een deel van het Lichaam van Christus.
Ef. 1:1 Ik ben een heilige.
Ef. 1:5 Ik ben door God als zijn kind geadopteerd.
Ef. 2:18 Ik heb toegang tot de Vader door de Heilige Geest.
Kol. 1:14 Ik heb verlossing ontvangen, en mijn zonden zijn vergeven.
Kol. 2:10 Ik heb de volheid verkregen in Christus. In Hem ben ik volkomen.

In Christus ben ik veilig:
Rom. 8:1,2 Ik ben voor altijd vrij van veroordeling.
Rom. 8:28 Ik mag er zeker van zijn dat alle dingen meewerken ten goede.
Rom. 8:31-34 Ik mag weten dat niemand mij nog kan veroordelen.
Rom. 8:34-39 Ik kan nooit meer gescheiden worden van de liefde van Christus.
2 Kor. 1:21,22 Ik ben bevestigd, gezalfd en verzegeld door God.
Kol. 3:3 Ik ben met Christus in God geborgen.
Fil. 1:6 Ik ben ervan overtuigd dat God het goede werk, dat Hij in mij begonnen is, ook zal
afmaken.
Fil. 3:20 Ik ben een burger van de hemel.
2 Tim. 1:7 Ik heb niet een geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht liefde en
bezonnenheid ontvangen.
Heb. 4:16 Ik ontvang barmhartigheid en genade, wanneer ik ze nodig heb.
1 Joh. 5:18 Ik ben uit God geboren, en de boze heeft geen vat op mij.

In Christus beteken ik iets:
Mat. 5:13,14 Ik ben het zout van deze aarde en het licht van deze wereld.
Joh. 15:1, 5 Ik ben een rank aan de ware wijnstok, een kanaal van zijn leven.
Joh. 15:16 Ik ben uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen.
Hand. 1:8 Ik ben een persoonlijk getuige van Christus.
1 Kor. 3:16 Ik ben Gods tempel.
2 Kor. 5:17 Ik ben een nieuwe schepping in Christus.
2 Kor. 5:18 Ik ben een kanaal voor Gods verzoening in Christus.
2 Kor. 6:1 Ik ben Gods medewerker (I Kor. 3:9).
Ef. 2:6 Ik bekleed met Christus een plaats
Ef. 2:10 Ik ben Gods maaksel
Ef. 3:12 Ik mag met vrijmoedigheid en vertrouwen tot God naderen
Fil. 4:13 Ik ben in staat om, in kracht van Christus, alle dingen te doen.

Als je dit jezelf eigen maakt heb je munitie om de leugens tegen te spreken, het Woord is het zwaard in je geestelijke wapenrusting, het enige waarmee je terug kunt vechten.


Het is ook goed om te kijken naar het verleden, hoe God toen geholpen heeft. Dit kun je zien in bijbelverhalen, maar ook momenten in je eigen leven laten zien dat Hij er voor je was. Vraag Hem om je die momenten duidelijk te maken en dank God ervoor. Misschien zijn het momenten die je eerder nog niet van die kant hebt bekeken omdat je toen meer bezig was met hoe moeilijk het was. Maar juist in onze zwakheid is vaak te zien hoe God sterk is, als wij het op eigen kracht echt niet meer konden. Dat wil Hij nu en in de toekomst ook voor ons doen.Vraag het Hem maar.
Ook kunnen mensen om je heen soms mooie verhalen vertellen over hoe God er voor hen is geweest, laat je ook daardoor sterken.
De momenten uit de bijbel die Gods kracht, trouw, liefde, rechtvaardigheid, genade etc laten zien, daarvan mag je geloven dat God nog steeds dezelfde God is als Hij ook in die verhalen was. Zijn Naam is immers ‘Ik ben die Ik ben’, dat betekent dat Hij altijd dezelfde blijft. Je mag geloven dat Hij ook voor jou wil zijn wat Hij in de bijbel laat zien.

Onthoud de momenten die wat zeggen over hoe er God voor je is geweest in je leven en houd ze jezelf voor op momenten dat je het moeilijk vindt Hem te vertrouwen.

Ook kunnen bepaalde liederen helpen, bijvoorbeeld psalm 103, 136, 106, opwekking 714, opwekking 542, het lied ‘Groot is Uw trouw, o Heer’, ‘Ik zal er zijn’ van Sela, dat zijn zomaar wat voorbeelden van liederen die je kunnen steunen in het focussen op wie God echt is.

Hij is de God die Zijn Zoon voor ons zond, zodat wij als wij in Hem geloven niet meer veroordeeld worden, maar eeuwig mogen leven. Hij is een God van recht, maar de straf die wij verdienden heeft Hij op Zijn Zoon geladen omdat Hij ons liefheeft en niet wil dat onze zonden tussen Hem en ons instaan. Hij wil dat we tot ons doel komen, in relatie zijn met Hem, en Hem de eer geven. En omdat we dat zelf niet van onszelf kunnen heeft Jezus ons voorgedaan hoe een leven in gehoorzaamheid eruit ziet, en komt Zijn Geest in ons wonen zodat wij die Christus na kunnen volgen.
Hij wast ons dus schoon en helpt ons ons leven te heiligen. Dat is een God van liefde en genade, een allesbehalve egoïst. Ik hoop dat je dit met je hoofd mee kunt zeggen, zodat je hart langzaam mee kan groeien in het geloven ervan.

En als het jou echt even niet lukt om naar Jezus toe te gaan, weet dat de Geest in je hart bidt met woordeloze zuchten. In onze zwakheid bidt Hij voor ons, God laat je niet verloren gaan.
Sammie2016
13-10-2018 / 07:35
Jahweh is de Maker van heel het Universum en alles wat leeft.
Om die reden is Hij ook de grote eigenaar van alle scheppingswerken, bezield en onbezield.
Aanbidding jegens Hem door met verstand begiftigde wezens, engelen en mensen, komt dan ook alléén Hem toe.
Daarom laat God in Zijn Woord ook optekenen dat Hij 'exclusieve aanbidding eist' .....
(Exodus 20:2-5) 2 ‘Ik ben Jahweh, jullie God, …... 3 Je mag buiten mij geen andere goden hebben. 4 Maak geen beelden, geen enkele afbeelding van iets in de hemel boven of op de aarde beneden of in het water onder de aarde. 5 Buig je er niet voor neer en laat je er niet toe verleiden ze te vereren, want ik, Jahweh, je God, ben een God die volledige (exclusieve) toewijding (aanbidding) eist.

Maar we hoeven niet bang te zijn voor onze hemelse Vader, Hij is geen boeman!
De Bijbel zegt dat we 'vrees' voor Hem moeten hebben! Dat betekent respect, achting, maar geen angst.

Ja degen die verkeerde dingen doen die kunnen bang zijn voor Gods oordeel maar mensen die het goede doen en God gehoorzaam zijn (voor eigen bestwil) worden door God geliefd want de ware God houdt van rechtvaardige daden.
Er is zelfs een belofte.

Terug in de tijd

Ik zit hier al een tijdje mee. Een leraar keek tijdens de lessen steeds naar me en zat dan steeds te lachen. Ik ben erg ...
geen reacties
08-10-2011
In de afgelopen vier jaren waarin mijn vriend en ik een relatie hebben, hebben we geen seksuele gemeenschap gehad. Als h...
geen reacties
08-10-2015
Kan iemand mij vertellen waarom er zoveel verschillende kerkgenootschappen zijn?
5 reacties
08-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering