God is liefde

ds. D.M. Elsman / 2 reacties

03-09-2014, 08:00

Vraag

Hoe kan God liefde zijn? En wat is God eigenlijk?

Antwoord

Beste jonge vriend(in). Je stelt maar een paar korte vragen en ik zou je een heel lang antwoord kunnen geven. Je vragen maken me benieuwd naar jou zelf: wie jij bent en wat je omstandigheden zijn; heeft je vraag ook te maken met wat je om je heen in de wereld ziet en hoe het kan dat God Die alles gemaakt heeft, liefde is, terwijl je er misschien zo weinig van ziet en ervaart?

Laat ik maar eenvoudig beginnen met tegen je te zeggen: God IS liefde. Dat kun je lezen in 1 Johannes 4:8, 16. Dat betekent dus: als je God kent, weet je wat liefde is; maar ook: als je Hem niet kent, weet je eigenlijk niet wat liefde is. Misschien dat je wel veel van iemand kunt houden of heel goed met iemand bevriend kunt zijn, maar dat is nog niets bij de liefde die God alleen kan geven.

God is liefde en Hij is ook rechtvaardig. Als wij eerlijk zijn is het onbegrijpelijk dat God nog naar ons mensen wil omzien. Want wij doen voortdurend dingen die tegen Zijn wil ingaan: wij zondigen – erger nog: wij zijn zonde. En omdat God rechtvaardig is, moet Hij de zonde straffen. Er zou van Gods kant dan ook niets onrechtvaardigs aan zijn als Hij alle mensen voor eeuwig verloren zou laten gaan.

Maar nu, hoor eens hoe God Zijn rechtvaardigheid betoont? Door onze zonden te straffen aan Zijn eigen Zoon! Omdat Hij rechtvaardig is, moet Hij de zonde straffen. En Hij doet dat ook – Hij heeft het gedaan door Zijn Zoon ervoor te laten boeten, Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve (verloren gaat) maar het eeuwige leven hebbe.”

Hoor je dus dat de liefde van God alles te maken heeft met Zijn Zoon Jezus Christus?! Als je gelooft in de Heere Jezus Christus, en als je door Gods genade heel persoonlijk in je hart mag weten dat Hij ook voor jouw zonden aan het kruis gestorven is, ontvang je Gods liefde in je hart. Hoe dat kan? Omdat de Heilige Geest in je hart komt wonen, Die de liefde van God in je hart uitstort (Romeinen 5:5). Dat is heel eenvoudig te begrijpen: de Heilige Geest is God. God is liefde. Dus als de Heilige Geest in je hart komt wonen, is de liefde van God in je hart.

Lees en overdenk eens de volgende tekst uit de Bijbel: “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben” (1 Johannes 4: 9-11).

Er is niets heerlijker dan te mogen weten dat God je liefheeft. Zijn liefde maakt je sterk. Want je weet dat je er mag zijn van Hem, dat je waardevol bent. Als God voor je is, dan mogen er misschien nog veel mensen iets tegen je hebben – en dat is niet fijn, maar dat is dan ook niet meer zo belangrijk. Als je weet dat de almachtige God met je is, wat zou een mens je dan nog kunnen doen?

Zijn liefde verandert je ook van binnen – in je hart. Je leert mensen te vergeven; haat en wrok verdwijnen; Hij geneest je van bitterheid en boosheid van binnen. En je gaat de liefde van de Heere Jezus in je hart ook doorgeven, uitdragen. Die kun je niet voor jezelf houden; die wil je delen met andere mensen.

Maar nu nog een paar ernstige woorden. We schreven zo-even: God is liefde, maar God is ook rechtvaardig. Hij verdraagt de zonde niet, en omdat Hij rechtvaardig is zal Hij de zonde straffen. Dat betekent: als je niet met God verzoend bent en nog in je zonden leeft (als je zonden niet vergeven zijn), kun je God niet in Zijn liefde ontmoeten. Dat kan alleen als je verbonden bent met de Heere Jezus Christus door in Hem te geloven en Hem in onverderfelijkheid lief te hebben. Buiten de Zoon van God -de Heere Jezus Christus- ken je Gods liefde niet. En als je de Heere Jezus niet kent (persoonlijk in je hart), en je dus nog in je zonden leeft en sterft, zul je eeuwig van Zijn liefde verstoten worden.

Zie je wel hoe belangrijk jouw vragen zijn? Het zijn de allerbelangrijkste vragen die je moet stellen! Hoe kan God liefde zijn? En hoe is God eigenlijk? Lees de Bijbel! Ga naar de kerk. Doe als de bekende Luther, die maar één vraag had: hoe krijg ik een genadig God? Dat is precies jouw vraag: hoe kan God liefde zijn? Hoe kan ik Hem als een liefdevolle Vader ontmoeten? Dan is er maar één weg die Hij wijst. Dat zegt God in Zijn Woord: zie op Mijn Zoon! “Wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem” (1 Johannes 4:15 en 16).

Beste vriend(in), zul je God zoeken?! Hij laat Zich vinden – lees maar Lukas 11:9 en volgende. Hij belooft: “bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.” En lees ook 1 Korinthe 13. Dat die liefde ook door jou gekend mag worden. Anders gezegd: dat je de Heere Jezus Zelf zult omarmen. Omdat Hij jou in Zijn liefde heeft gezocht en tegen je heeft gezegd: Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid!

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Godsbeeldrechtvaardig
2 reacties
IceCream
03-09-2014 / 21:35
https://www.youtube.com/watch?v=gItrUqvKp_A

Een spreker over het onderwerp "God is liefde", begint na 46 minuten.
juni
11-09-2014 / 16:04
God is buiten Christus een verterend vuur.
=ook Bijbels

Terug in de tijd

Ik ben gewend te bidden en te danken voor het eten. Maar als ik op mijn werk met mijn collega’s ga lunchen, laat ik het ...
geen reacties
03-09-2008
Ik heb een vraag aan ds. Tuinier. We hebben als gezin, met z’n zevenen een moeilijke tijd achter de rug. Verschillende m...
4 reacties
04-09-2015
Ik ben sinds vier maanden getrouwd en daarmee stiefmoeder geworden. Het valt me tegen! Ik zou niemand aanraden om zo'n s...
2 reacties
03-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering