Genderneutraliteit

J. Boeijenga / 4 reacties

29-08-2018, 16:12

Vraag

Ik heb wat vragen over genderneutraliteit.

1. Zijn er mensen überhaupt genderneutraal? Je bent toch gewoon man of vrouw? Ik bedoel je kan het toch gewoon zien aan je lichaam?

2. Er zijn nu genderneutrale kleren te koop bij de Hema geloof ik, maar heeft iemand daar om gevraagd of is het een verkoopstunt?

Antwoord

Beste vragensteller,

De laatste tijd wordt er veel gesproken en geschreven over gendervariatie, genderdiversiteit, transgender, etc. Kortgezegd komt het er op neer dat de ‘klassieke’ en Bijbelse indeling van mensen in mannen en vrouwen wordt losgelaten of op zijn minst gerelativeerd. Als we het getalsmatig zouden bekijken gaat het om een buitengewoon kleine groep mensen die, al dan niet onder invloed van modieuze tendensen, zich niet herkent of wil herkennen in het geslacht waar ze op basis van diverse criteria voor door zouden (moeten) gaan. Het is misschien goed om even iets te zeggen over de indeling man/vrouw.

Anatomie. Dit is het meest gebruikte onderscheid, dat voor kort ook buitengewoon gezaghebbend was. Vertoont iemand de uiterlijke geslachtskenmerken van een jongen of meisje bij de geboorte, dat wordt op dat moment bepaalt of het een ‘hij’ of een ‘zij’ wordt. In uitzonderlijke gevallen is het niet helemaal, of helemaal niet, duidelijk te herleiden aan de buitenkant. Dat heeft in het verleden er wel eens toe geleid dat er op basis van ‘inschatting’ een beslissing is genomen over het geslacht. Nu kan dat statistisch in 50 procent van de gevallen een goede ‘gok’ zijn geweest, maar het mag duidelijk zijn dat de grond voor zo’n beslissing heel discutabel is en de gevolgen van een verkeerde beslissing vèrstrekkend zijn voor de desbetreffende persoon. Bij twijfel is tegenwoordig objectief, en niet afhankelijk van uitwendige eigenschappen, het geslacht vast te stellen door genetisch onderzoek.

Genetisch onderzoek. Door dit onderzoek is al heel snel na de conceptie vast te stellen of het om een jongetje of een meisje gaat. Een meisje heeft een zgn. XX-chromosoom, een jongetje een XY-chromosoom. Dit zijn ‘harde’ criteria, op basis hiervan is dus een genetische indeling te maken tussen een mannelijk en een vrouwelijk wezen. Dat wil echter niet automatisch inhouden, dat zo iemand zich later als man of vrouw gedraagt, zich zo voelt of er zo uitziet. Een hele kleine minderheid herkent zich daar juist niet, of niet helemaal, in en voelt zich dan ook onbegrepen en ongelukkig. Er kunnen ook afwijkingen in chromosomen/genen bij de aanleg zijn. Al enige jaren geleden, dus voordat de hele ‘genderhype’ zich ging manifesteren, was men in RadboudMC al bezig met de behandeling van mensen die lijden aan stoornissen of variaties in de ontwikkeling van het geslacht, de chromosomen of de geslachtsklieren: disorders/differences in sex development (DSD).

Eén van de trieste gevolgen van de zondeval is dat er ziekten in de wereld gekomen zijn. Dat is een algemeen gevolg, de Heere Jezus wijst uitdrukkelijk de relatie tussen een bepaalde ziekte en een bepaalde zonde af. In Zijn omwandeling op aarde heeft de Heere Jezus dan ook vele mensen van hun ziekte genezen en is er ook in de huidige tijd geen principiële belemmering om ziekten te (laten) genezen. In die zin is de behandeling van mensen met een DSD dan ook voluit verantwoord. Toch lijkt de hele discussie zich op dit moment niet zozeer te richten op (en aangezwengeld te worden door) degenen met een DSD. Het is niet toevallig dat na het loslaten van Bijbelse normeringen op diverse terreinen van het leven, er nu ook getornd lijkt te worden aan het scheppingsgegeven “man en vrouw schiep Hij hen.”

De teneur is dat het geslacht dat een persoon heeft, het gevolg is van een menselijke keuze: het individu bepaalt zelf of het een hij, zij, hij+zij of zelfs het wordt. Want er zijn ook varianten mogelijk dat mensen zich zowel man als vrouw voelen, soms het één dan het ander of zich noch man, noch vrouw voelen. Let wel: voelen. Dat is nog niet hetzelfde als zijn. Maar ‘zijn’ wordt ondergeschikt gemaakt aan de maakbaarheidsgedachte dat de mens zelf wel uitmaakt wat goed of kwaad is en ook bij welk geslacht zijn of haar keuze of gevoel past of eventueel passend gemaakt kan worden.

Nu kan van een pasgeborene nog niet verwacht worden dat die al in staat is om een geslachtsbepalende keuze te maken, dat kan pas op latere leeftijd. Dan is, geheel in stijl met de gesuggereerde keuzevrijheid t.a.v. geslacht, het noodzakelijk om zo’n kind ‘genderneutraal’ op te voeden. Dus niet in de richting van een jongetje te ‘sturen’, ook al heeft ‘hij’ de uiterlijke geslachtskenmerken van een jongetje en heeft ‘hij’ misschien wel de voorkeur om met autootjes te spelen, te ravotten, enz. Nee, bij het kind moet voorkomen worden dat de mogelijke voorkeursspelletjes of de voorkeursgedragingen domineren, maar er moeten alternatieve spelvormen worden aangeboden die ook de ontwikkeling van de andere sekse-gerelateerde eigenschappen stimuleren. En zo wordt dan invulling gegeven aan het begrip ‘genderneutraliteit’.

Dus terugkomend op uw vraagstelling:

1. ‘genderneutraliteit’ is een product van ‘verlichte’ geesten die zich niet willen laten normeren door de Bijbelse en andere traditionele waarden. Het is de individuele keuzevrijheid tot in het absurde doorgevoerd. Verdere doorontwikkeling zou kunnen leiden tot relaties met meerdere personen, dieren en wellicht dingen.

2. Bij mode- en trendgevoelige zaken, en dit onderwerp lijkt daar ook op, gaat het niet om wat de ‘markt’ vraagt, maar om wat de marketeers vinden dat goed is voor de markt. Firma’s (zoals de Hema) die op andere gebieden een neus hebben ontwikkeld voor consumententrends, kunnen dit soort ‘voorspellend vermogen’ ook gebruiken om op deze ethische trends in te spelen en daarbij zich ook als progressief en marktbepalend neer te zetten. Als de consument echter consequent roze en blauwe babykleertjes blijft kopen en anderssoortig gekleurde babykleertjes laat liggen, zal de markt uiteindelijk zich wel weer aanpassen. Niet alleen trendsetters bepalen het speelveld, ook de trendvolgers.

Johan Boeijenga

Lees ook: 'Transgenders'

J. Boeijenga

J. Boeijenga

 • Geboortedatum:
  26-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: sedationist

Tags in dit artikel:

transgender
4 reacties
AHHK76
29-08-2018 / 21:51
20 jaar geleden waren de meeste babyhemdjes (rompertjes) bij veel winkels gewoon wit. Lekker makkelijk... of je nu een jongetje of meisje kreeg... dat wisten de meesten niet! Maar dit hoefde dus ook niet... Later veranderde dit de hemdjes werden verschillend voor jongens en meisjes en velen wilden weten, waar ze op mochten rekenen. Ze vroegen dus of ze en jongen of een meisje kregen. Dat was makkelijk voor de naam, babykamer, kleding enz.
Ja en nu genderneutrale kleding...?! Weer iets nieuws, ik zeg niet dat het goed of fout is. Maar misschien is het een tegenreactie op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en is het soms wel makkelijk?! Dat mannen roze overhemden dragen is ook iets wat meegaat met de golfbeweging van de mode.... Laten we nuchter blijven en ons eigen pad hierin volgen, zoals wij denken dat God het wil...
Elsss
30-08-2018 / 02:43
Genderneutraal bij de kleding van bijvoorbeeld de HEMA wil gewoon zeggen dat er niet meer op het labeltje staat of iets een meisjes- of een jongensshirt is en dat de labeltjes niet meer roze of blauw zijn. Er staat dan gewoon kindershirt op. Ze blijven gewoon roze shirtjes en blauwe broekjes verkopen.

Ik ben hier persoonlijk wel blij mee, voor mijn extreem smalle zoon zitten de zogenaamde "meisjesbroeken" veel beter dan de "jongensbroeken", maar het is natuurlijk voor een jochie van 8 niet stoer om een broek aan te hebben waar meisje op het label staat. Als er gewoon kinderbroek op staat, is er niets aan de hand.
Justinus
01-09-2018 / 16:32
Vraagsteller stelt "Je bent toch gewoon man of vrouw?" Neen, geldt niet in alle gevallen. Dhr Boeijenga verwoordt het m.i. zeer correct: "Er kunnen ook afwijkingen in chromosomen/genen bij de aanleg zijn." Procentueel zal het vermoed ik niet zo heel vaak voor komen, desondanks komt het voor. Dhr. Boeijenga is ongetwijfeld deskundiger dan ik op dit gebied. De stelligheid van vraagsteller (m/v) gaat mij echter te ver! Ik ken situaties waar er sprake was/is van DSD.

En wat de kleding etc betreft: een magnifieke marketing stunt die. als het maar vaak genoeg herhaald wordt, notabene ook nog geaccepteerd zal worden. Persoonlijk zegt het mij niets!
Sammie2016
02-09-2018 / 21:07
Het is denk geen wonder dat de mens zijn identiteit kwijt is en zich afvraagt "wie ben ik? wat ben ik?"

Velen zijn van God los, Hij die man en vrouw geschapen heeft.
Psalm 14:1 zegt
De dwaas zegt in zijn hart:
Er is geen God, Jahweh.
Zij handelen verderfelijk,
bedrijven gruwelijke daden;
er is niemand die goeddoet.

Het moet een gruwel voor de ware God zijn te zien dat Zijn schepping zich zo gedraagt en zich zo verontreinigd met van alles en nog wat.

Iedereen is het beste af als hij/zij Gods schepping respecteert zoals die bedoelt is en met Hem samenwerkt Zijn voornemen te verwezenlijken.

Terug in de tijd

Wij zijn reeds 19 jaar getrouwd. Mijn vrouw heeft grote weerzin tegen seksualiteit. Ik wil haar ook niet dwingen. Ze vin...
geen reacties
28-08-2004
Ik ben 18 jaar en mijn beugel is er een half jaar uit. Ik heb vaak het idee dat mijn tanden erg los in mijn mond zitten ...
1 reactie
28-08-2009
Wat doet roken met je hersenen? En hoelang doet je lichaam er over om sigarettenrook af te breken? Heeft roken bij ieder...
geen reacties
28-08-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering