Té nauw zijn voor jezelf

Ds. A. Jonker / geen reacties

19-07-2018, 09:36

Vraag

Ik kwam in oude vragen de vraag 'Christelijke vrijheid' tegen. De dominee noemt daar de bekende zin: “Wees nauw voor jezelf en ruim voor een ander.” Deze zin onderschrijf ik van harte. Maar soms vraag ik me af: kun je ook té nauw zijn voor jezelf? Dat je jezelf bepaalde eisen oplegt die de Heere niet van je vraagt? Als het gaat om kleding (bijvoorbeeld in het zwart gekleed gaan), muziekkeuze (alleen Psalmen zingen), vrijetijdsbesteding, etc? Zodat het voor jezelf eigenlijk te beklemmend wordt, dat je jezelf in een bepaald harnas dwingt, om zo maar nauw te zijn voor jezelf, of uit angst om te ruim te zijn?

Antwoord

Beste vragensteller, 

Je herkent de zin “wees nauw voor jezelf en ruimt voor de ander” en je erkent ook de waarde daarvan. Terecht wijs je op de andere mogelijkheid, namelijk dat je té nauw kunt zijn voor jezelf. Die mogelijkheid is er zeker, al naar gelang iemands karakter en opvoeding. Dan is een acht niet genoeg, maar moet het een negen zijn. Een fout is dan niet slechts een fout zoals iedereen die kan maken, maar je neemt het jezelf erg kwalijk.

Wanneer je je afvraagt wat de Heere van ons vraagt, dan zit je op een ander spoor. De hoofdlijnen van Gods geboden zijn duidelijk en de kern van de liefde in ieder gebod is ook duidelijk. Lees de uitleg van de geboden in de Heidelbergse Catechismus en je zult ontdekken hoe de geboden ‘nauw’ worden uitgelegd. Zo nauw, dat je er door naar Jezus Christus wordt gedreven. Door Zijn bloed is er vergeving en door de kracht van Zijn Geest kunnen en moeten we tegen de zonden strijden. 

Ik vraag me af of de voorbeelden die jij vervolgens gebruikt ook te maken hebben met ‘nauw zijn voor jezelf’. Dit nauw zijn voor jezelf lijkt dan niet zo zeer een persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover de Heere God, maar heeft mijns inziens meer te maken met wat anderen er van vinden en misschien ook wel met de opvoeding die je gehad hebt. Zou het kunnen zijn dat we het soms belangrijker vinden wat mensen van iets vinden dan dat we ons afvragen wat de Heere daar van vindt?

Bij iedere keuze die we maken, behoren we ons af te vragen: is het tot eer van de Heere? Daarbij mag je de Heere bidden om de leiding van Zijn Geest. Die maakt duidelijk hoe nauw je voor jezelf moet zijn. De Heilige Geest brengt ons niet in een harnas, maar leidt in de vrijheid  waarin je verlangt om als kind van God dicht bij Hem te leven. 

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

christelijke vrijheid
geen reacties

Terug in de tijd

Bestaat de HHK enkel uit de Gereformeerde Bond of zijn er ook mensen vanuit het Confessioneel Verbond die niet zijn meeg...
1 reactie
19-07-2017
Ik heb net een maand een relatie achter de rug met een fantastische meid. Het probleem was dat ze geen christen was. Ik ...
geen reacties
19-07-2016
 Ik heb sinds acht maanden verkering met een hele lieve jongen, maar we hebben de laatste tijd veel onenigheid omdat hij...
geen reacties
19-07-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering