Familiegraf onderhouden

Ds. R.H. Kieskamp / 2 reacties

28-06-2018, 10:34

Vraag

Wat zegt de Bijbel over het onderhoud van familiegraven? Zijn nabestaanden daartoe verplicht?

Antwoord

De Bijbel geeft heel veel aandacht aan het begraven worden. Sterven en niet begraven worden werd als iets ergs gezien. Vaak gebeurde dat in rotsgraven, in bergwanden uitgehakt of in spelonken. In Genesis 35: 20 staat dat Jacob een gedenkteken oprichtte op het graf van Rachel. Van nazorg van de graven vernemen we eigenlijk niets.Mogelijk hangt dat samen met de tijd toen die anders was dan nu. In ieder geval werd er niet aan dodenverering gedaan. 
 
Voor zover mij bekend zegt de Bijbel niets over het onderhoud van familiegraven. Of nabestaanden daartoe vandaag verplicht zijn lijkt mij afhankelijk van wat we onder ‘verplicht’ verstaan. Verplichting in de zin van een wet van Meden en Perzen kan het niet zijn. Verplichting in morele zin is een andere zaak. Uit respect voor en liefde tot overleden familieleden lijkt het me goed om graven te verzorgen, ook als het geld gaat kosten. De vraag is ondertussen wel tot hoe lang dit moet doorgaan? Een vraag die ook belangrijk is in verband met het ruimen van graven. Verder speelt mee hoe nauw de familierelatie is en of de kosten gedragen kunnen worden. Vanuit liefde en respect voor de overledenen, zeker als we hen gekend hebben en er een nauwe familierelatie was, lijkt het me een heel goede zaak zo lang mogelijk de graven te onderhouden. Mogelijk door het zelf te doen of door het te laten doen. 
 
We geloven in de wederopstanding van de doden op de jongste dag. Wat zou het mooi zijn als de Heere Jezus onze overleden familieleden dan zou vinden in een goed verzorgd graf. Maar nogmaals, het moet mogelijk zijn en Jezus staat niets in de weg om de opstanding te verrichten, want aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het belangrijkste is dat we dan op die grote dag zullen mogen opstaan met een nieuw verheerlijkt lichaam, waarmee we Hem zullen mogen dienen en loven. Daartoe is nodig Hem nu aan deze kant van het graf, in het heden der genade,  reeds te voet te vallen als onze Heiland en Redder. 

Ds. R. H. Kieskamp

Ds. R.H. Kieskamp

Ds. R.H. Kieskamp

 • Geboortedatum:
  11-11-1935
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lienden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

dood
2 reacties
Catherine
28-06-2018 / 16:50
In de praktijk zie je dat er vaak verschil is tussen het graf van een oude moeder of vader of het graf van een kind/jongere.
Als een oude moeder overlijdt en haar kinderen worden ouder, is er op den duur niemand meer om het graf te onderhouden. Kleinkinderen zien soms het nut er niet van in om grafrechten te blijven betalen voor iemand die ze niet of nauwelijks gekend hebben.
Ik denk dat je een zekere nuchterheid hierin kunt betrachten. Je onderhoudt het graf naar vermogen en kunnen.
Maar vrijwel niemand is in staat om een "eeuwige" aardse rustplaats te hebben. Dat is alleen aan de heel rijken der aarde voorbehouden.
kip
30-06-2018 / 06:25
soms is er een begraafplaats onderhouder,die de hele begraafplaats onderhoud.
alles moet wel betaald worden...................
wel fijn als iemand t zelf niet kan,om wat voor rede dan ook.

Terug in de tijd

Door mijn jeugd heb ik heel veel gemoeten en heel weinig affectie ontvangen. Daardoor heb ik zwakke kanten. Ik ben genei...
geen reacties
28-06-2008
Ik heb een vraag over het lichaam van Christus. Christus is het Hoofd en de gelovigen zijn Zijn lichaam. Nu heb ik dat a...
1 reactie
28-06-2010
Wat vindt u van de EO-jongerendag?
geen reacties
28-06-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering