Bemoedigende bijbeltekst opschrijven

drs. I. A. Kole / 1 reactie

27-06-2018, 10:01

Vraag

Ik bevind me in een moeilijke periode. Soms word ik bemoedigd door het lezen van een tekst in de Bijbel die bij mijn situatie past. Ik lees de Bijbel altijd op volgorde, omdat ik het belangrijk vind niet zélf de Bijbel te laten ‘zeggen’ wat ik wil horen. Dus niet de teksten zelf wil uitkiezen. Graag zou ik echter wel de bemoediging wat willen vasthouden en over de teksten nog wat willen nadenken. Ik schrijf ze dan vaak op een briefje, maar denk er ook wel eens over om ze bijvoorbeeld op te schrijven op een bord o.i.d. en aan de muur te hangen (zoals met handletteren ofzo). Maar ik vraag me af: is dat wel eerbiedig? De Bijbel is immers Gods Woord, en niet zomaar één of ander mooi spreukenboek ofzo?

Antwoord

Om over na te denken.

Fijn dat je de Bijbel van begin tot eind leest en niet zo maar leest het gedeelte dat bij het openvallen van de Bijbel voor je ligt. En dat je op een briefje de teksten schrijft  die je aan het denken zetten om ze nog eens te lezen en mogelijk teksten ook vergelijkt die je de afgelopen tijd gelezen en genoteerd hebt. Dat is zeker aan te bevelen. Dat je behoefte nu hebt om een tekst/teksten op een bord te schrijven en aan de muur op te hangen, is niet vreemd. Dat gebeurde vroeger ook op de basisschool en de juf/meester herhaalde klassikaal die bijbelteksten en op een afgesproken tijd moest je die tekst/teksten uit je hoofd kennen.

Wat je voorstelt is niet vreemd. De Bijbel zegt: “opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen; zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen” (Psalm 78:6-7).

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief
1 reactie
Niagara
27-06-2018 / 11:30
Vraag je je af of het kan, kijk dan naar de geest van Gods wet en toets je bedoelingen daaraan.

Ik denk dat kunst maken met bijbelteksten prima kan, zolang je de context van de tekst geen geweld aandoet is er niks mis met een bijbeltekst ergens op een mooie manier opschrijven.
Je zou uit de bijbel kunnen citeren: “Er is geen God” Psalm 14:1b
Dan snap je wel wat ik bedoel met dat een citaat de context geweld aan kan doen. De complete zin is namelijk: “Een dwaas zegt in zijn hart: er is geen God.” En de hele boodschap van de bijbel is natuurlijk: Er ís een God, en Hij is groot en goed.
Ik denk echter dat dit uit de context rukken van teksten niet snel gebeurd als je je zo geïnspireerd en in contact met God voelt dat je een tekst wilt opschrijven. Die inspiratie is namelijk een manier waarop de Heilige Geest werkt in je hart, en Hij zal je niet een inspiratie geven die de waarheid geweld aandoet, Hij is namelijk de Geest van de Waarheid, die de tekst juist uitlegt in je hart op een dieper niveau. Dan zul je toch niet opzettelijk tegen wat de Geest je duidelijk maakt ingaan en de tekst verkeerd citeren?
Het siert je dat je zoekt naar Gods wil met de inspiratie die God je geeft in de teksten. Als je Gods wil zoekt, is het goed om te bedenken wie God is en waarvoor Hij ons geschapen heeft. God is een God die Zijn kinderen bevrijdt heeft uit de slavernij zodat wij in vrijheid konden leven. Hij wil je niet Zijn wil opleggen om je gevangen te houden, je mag er juist vrij in zijn. Je mag genieten van de inspiratie die je krijgt, je mag als een vrij mens in Christus leven! Je creativiteit, die je van God gekregen hebt, inzetten om Hem te eren, is de reden dat Hij jou creatief heeft gemaakt! Wees niet bang om te leven van Gods liefde. In Romeinen 8:15 lees je: “U hebt de Geest niet ontvangen
om opnieuw als slaven in angst te leven,
u hebt de Geest ontvangen
om Gods kinderen te zijn,
en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader”
Wees niet bang om je te laten leiden door de Geest. Hij doet soms onvoorspelbare dingen en dat kan best eng zijn. Hij kan je zomaar blijdschap geven die je wilt uiten in creativiteit. Dan is dat onwennig: mag dat wel? Kan dat wel? Is dat niet te onconventioneel? Hoort een christen dat wel te doen? Moet een christen niet ingetogen en sober zijn?
Goed nieuws: het mag! Het kan! Misschien is het anders dan in jouw kringen gebruikelijk, maar de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Dat een christen in soberheid en ingetogen moet leven is door mensen zo ingekaderd met wetten, regels en gewoontes dat het een gevangenis kan worden waarin de Geest de vrijheid niet meer krijgt. Waarin het God eren in vrijheid juist beperkt wordt doordat je denkt: o mag dit wel? Hoort dit wel?
Een mooi kunstwerk maken van een bijbeltekst omdat je erdoor geïnspireerd bent, is juist een prachtig eerbetoon aan God! Dat is de geest van de wet volgen: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Je maakt een kunstwerk ter ere van God, en anderen kunnen daarin wat zien van God, wat Hij voor jou betekent en aan jou geopenbaard heeft.
Laat je in je eerbetoon aan God door niets hinderen! Er zijn wel gekkere dingen gebeurd op inspiratie van de Geest en als eerbetoon aan God, denk maar eens aan David die in zijn ondergoed voor de ark uit danste. Dat was nou ook niet echt de gewoonte daar, en hij kreeg er ook commentaar op van Michal dat dat echt niet kon. Maar wie was degene die daar mis zat?
Laat de geest je leiden en het komt goed! Eng is het wel, levensveranderend zelfs, maar het komt echt goed. Hij leidt je tot je doel: God liefhebben met hart, ziel, verstand en al je krachten. Op jouw manier van liefhebben, die anders kan zijn dan die van de mensen om je heen. En die verschillen in gaven zijn mooi, daarin kun je van elkaar leren! Wees dapper en houd vast aan wat de Heer je leert! En geniet van de liefde die je ervaart door Zijn inspiratie. We mogen genieten van de goedheid van God. Lees Psalmen 34:9 maar eens.
Veel zegen,
Een mede-handletteraar

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over de geschiedenis van het dochtertje van Jaïrus. Ik las de geschiedenis in Mattheüs. Daar staat: “To...
1 reactie
26-06-2019
Mag je mensen zegenen door middel van handoplegging? Zo ja, schuilt daar een gevaar in? Pas geleden was ik bij een hulpv...
geen reacties
26-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering