Man staat niet meer achter kinderdoop

Ds. H.H. Klomp / geen reacties

26-06-2018, 11:00

Vraag

Wij hebben drie kindjes gekregen. Maar mijn man staat nu niet meer achter de kinderdoop. Stel dat we nog meer kinderen krijgen, hoe moet het dan verder? Moet ik dan alleen mijn kind laten dopen of ook niet en wachten tot ze volwassen zijn en ze dan zelf laten kiezen? Hoe moet dat dan met dit verschil in het gezin; drie wel gedoopt en rest niet? Of moet ik alleen mijn kind laten dopen?

Antwoord

Beste jonge ouders, dat is een moeilijke situatie. Want je gaat beiden van de Bijbel uit en kunt toch niet echt praten. Dat heeft met je visie op de Bijbel te maken.  Gods Woord leert duidelijk het recht van de kinderdoop doordat het genadeverbond met Abraham en zijn nageslacht doorloopt in het NT en zelfs verdiept wordt. Zie Gen.  17:9-14 en Hand. 2:38, 39. Besnijdenis als teken van het verbond, riep om de besnijdenis van het hart! Zie Deut. 10:16 en Deut. 30:6 waar ook de kinderen nadrukkelijk worden genoemd.

Na Christus’ offer op Golgotha wordt het teken van het genadeverbond ‘onbloedig’: de doop komt in de plaats van de besnijdenis. Ook de doop door besprenkeling. (Het water waarmee je doopt is geen hoofdzaak, maar sprekend teken van afwassing en reiniging.) Die doop roept om afwassing van je hart! Die besprenkeling met rein water kwam ook al in het OT voor. Ik noem de sprekende tekst uit Ezechiel 36:25, 26 en 27 waar de HEERE Zelf zegt: Ik zal rein water op u sprenkelen en gij zult rein zijn! Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en u een vlesen hart geven. Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u etc.!

Deze bijbels geestelijke lijn komt in het NT nog dieper voor waar gesproken wordt over de besprenging van het bloed van Jezus  Christus. Zie 1 Petrus 1:2. En dat bedoelt de kinderdoop, in belofte aan het nageslacht als teken en bevestiging van het genadeverbond. Wie zich volwassen wil laten dopen gaat uit van zijn eigen geloof (waarvan die doop door onderdompeling dan de bevestiging is), maar niet van Gods genadeverbond. Wie voor de volwassendoop kiest,  verbreekt ook de eenheid van OT en NT. En gaat het accent meer leggen op eigen geloofsinitiatief dan op Gods ontferming over een verloren zondaar.

Ik weet niet of jij/jullie zelf in het geloof mogen staan. Via jullie komt de HEERE ook naar je kinderen toe. Die zijn al in het genadeverbond zodra ze geboren worden en horen daarom ook gedoopt te zijn/te worden. Het is het sprekende teken van Gods genade, reeds gegeven voordat wij ja of nee tegen Hem kunnen zeggen. In het genadeverbond neemt de HEERE het initiatief, om Jezus wil ook voor de allerkleinsten. Dat wil de Heilige Geest uitwerken in je/hun hart. Ik hoop dat je trouw zult blijven in deze bijbelse lijn, ook als God jullie nog meer kinderen geeft. Blijf wel met elkaar in gesprek en leef je kinderen voor Wie de Heere is en hoe Hij Zijn volk leidt. 

Groet en zegen,
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

Tags in dit artikel:

kinderdoop
geen reacties

Terug in de tijd

Sinds ongeveer drie maanden heb ik verkering. We zijn heel gelukkig samen. We vinden het fijn om leuke dingen te doen en...
1 reactie
26-06-2017
Regelmatig loop ik tegen het feit aan dat ik moeilijk met andersdenkenden om kan gaan. En daar bedoel ik mee: mensen die...
8 reacties
26-06-2013
Sinds ik geloofszekerheid heb (een half jaar) worstel ik niet zo erg meer met zonden. In het begin vond ik het vreselijk...
geen reacties
26-06-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering