Relatie met transseksueel

J. Boeijenga / geen reacties

08-06-2018, 13:09

Vraag

Is het slecht of niet goed volgens God en de Bijbel om een relatie te hebben met iemand die transseksueel is?

Antwoord

Beste vragensteller,

Ik neem aan dat je de vraag niet stelt als een soort curiositeit of strikvraag. Daarvoor is Refoweb toch te serieus en dat is ook niet waarom de scribenten hun tijd en kennis belangeloos ter beschikking stellen. Ik begin wel met een wedervraag: wat doe je met het antwoord? Niet dat ik concreet een antwoord verwacht, maar we zijn hier wel met levensvragen bezig!

Terecht vraag je je af of een relatie met een transseksueel wel geoorloofd is in Bijbels perspectief. Wat God er van vindt, kunnen wij alleen maar herleiden door wat er (eventueel) in Zijn Woord over vermeld is. Hierdoor laat Hij Zich immers kennen (voor zover Hij dat nodig acht).

Nu doen we door Zijn Woord ook nog andere kennis op, namelijk van onszelf. We kijken door Zijn Wet in de spiegel van onze natuur: de neiging om die Wet te overtreden. We krijgen door Gods Zoon uitgelegd dat de Wet verder gaat dan de letter, maar als wij in de Geest van die Wet willen handelen nog sterker tegen onze onwil en onkunde aanlopen. Hier zou je toch mismoedig van worden? Inderdaad, als je leven een soort selfmade-traject zou moeten worden. Maar gelukkig weet God als geen ander hoe wij zijn en wat we nodig hebben.

Je vraagt je misschien af wat dit met de vraag te maken heeft. Misschien niet veel, maar wel alles met het antwoord. Als we proberen te leven met de vraag van Paulus “Wat wilt Gij dat ik doen zal?”, zoeken we op die manier ook het antwoord op onze levensvragen. Zo ook op het antwoord van jouw vraag.

Je vraagt je af of een relatie met een transseksueel geoorloofd is in Bijbels perspectief. Nu zal het er mede van afhangen wat voor soort relatie je voor ogen hebt. Gaat het om een vriendschappelijke of pastorale relatie, dan is er geen enkele reden om die vraag ontkennend te beantwoorden. Gaat het om een seksuele relatie, dan is de zaak een stuk gecompliceerder, maar zal het antwoord in de meeste gevallen afwijzend zijn. Ik zal proberen uit te leggen waarom.

Hierbij is het nodig om je in te leven op welke manier er, vanuit Bijbels perspectief, tegen de kwestie van geslachtsidentiteitsonvrede aangekeken wordt. Dat heb ik geprobeerd te verwoorden in het artikel 'Transgenders'.

Nu zijn er, uitgaande van een gewenste seksuele relatie met een transgender, diverse situaties denkbaar, waarbij ik ervan uitga dat de vragensteller een man is (voor een vrouw geldt de redenering dan precies andersom, maar is de strekking hetzelfde).

1. Je wilt als man een relatie aangaan met een mannelijke transgender die zich vrouw voelt, maar die daar publiekelijk geen uiting aan geeft. Je gaat dan toch een homoseksuele relatie aan, die op grond van de letterlijke interpretatie van de Heilige Schrift af te wijzen is (let wel: de relatie wordt afgewezen, de personen niet).

2. Je wilt als man een relatie aangaan met een transgender die diverse uiterlijke kenmerken heeft van een vrouw, zich zo kleedt en beweegt maar die geen geslachtsveranderende operatie heeft ondergaan. Je gaat dan een relatie aan met iemand die biologisch van hetzelfde geslacht is, dit is nog steeds een homoseksuele relatie.

3. Je wilt als man een relatie aangaan met een transgender die als man is geschapen, maar uit onvrede met die identiteit zich heeft laten opereren en nu alle uiterlijke kenmerken vertoont van een vrouw. Vanuit Bijbels perspectief is hierbij tegen de scheppingsorde ingegaan en is het ‘eindproduct’ iemand die veel lijkt op een vrouw. Er zijn echter wel verschillen met iemand die als vrouw is geschapen, bijvoorbeeld het onvermogen om kinderen te krijgen. Ook zal er een wat andere beleving zijn van seksualiteit (zie mijn andere artikel dat ik hierboven aanhaalde). Ogenschijnlijk is er sprake van een normale man-vrouw-verhouding, die Bijbels gelegitimeerd is. Maar nogmaals, zo gewoon is die verhouding niet. Bovendien zou ik (als ik even voor mezelf mag spreken) er wel moeite mee hebben een partner te hebben die uitgaat van de stelling: “God heeft mij verkeerd geschapen, ik heb mij door de medische wetenschap laten herscheppen.” ‘Mag’ zo’n relatie daarom niet? Een resoluut ‘nee’ lijkt me net te ver gaan, maar of dit het ware huwelijksgeluk oplevert waag ik te betwijfelen.

4. Je wilt als man een relatie aangaan met een transgender die als vrouw is geschapen. Zij voelt zich echter man, maar wil daar, om principiële redenen, niet aan toegeven. Strict genomen zijn tegen zo’n relatie geen Bijbelse argumenten in te brengen, maar het is de vraag of dit een gelukkig huwelijk oplevert. Vooral de transgender zal vaak het gevoel hebben onoprecht te zijn. Het is vergelijkbaar met een homoman die, vanwege beeldvorming, principiële opstelling, etc. besluit om ‘toch maar’ met een vrouw te trouwen. Hiertegen zijn ook geen Bijbelse bezwaren in te brengen, maar de vraag is of het huwelijk dan als dekmantel fungeert om een reëel ervaren probleem te maskeren. Is het huwelijk hiervoor bedoeld?

Zoals ik heb proberen te schetsen, kent je vraag meerdere facetten. Hoe het ook zal uitpakken, een relatie met een transgender zal min of meer complex zijn. Bij de operatieve gendertransitie zijn grote vraagtekens te zetten vanuit Bijbels perspectief. Over het huwelijk is de Bijbel duidelijk: dat is tussen een man en een vrouw, die als zodanig geschapen zijn. Andere soorten relaties zijn alleen mogelijk als van die duidelijke lijn afgeweken wordt. Manieren om die alsnog Bijbels te legitimeren berusten op een creatieve herinterpretatie, waarvoor in de reformatorische orthodoxie geen plaats is.

Johan Boeijenga

J. Boeijenga

J. Boeijenga

 • Geboortedatum:
  26-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: sedationist

Tags in dit artikel:

transgender
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag aan ds. Van de Kamp over "eten bij de buren". Wij zijn ontzettend blij met onze gemeente, mogen daar in...
6 reacties
06-06-2012
Aan ds. Pronk. Hartelijk dank voor uw antwoord over de drie leerstukken (ellende, verlossing en dankbaarheid). Ik wil er...
geen reacties
06-06-2005
Aan mevrouw Rots. Mijn man en ik zijn ruim tien jaar samen, waarvan een aantal jaren als jong gezin. Onze relatie laat t...
4 reacties
06-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering