Jehova-getuige bloed geven

Ds. G. van de Groep / geen reacties

06-06-2007, 00:00

Vraag

Hoe moet je als zorgverlener (operatieassisten) omgaan met een situatie waarin een Jehova getuige bloed nodig blijkt te hebben maar dat niet wil ontvangen? Moet je dit respecteren en accepteren van de patiënt of zou je als christen de keus moeten maken niet mee te willen werken aan die operatie omdat er een leven op het spel staat? Het liefst wat je zou willen is natuurlijk een bloedtransfusie geven zodat je het leven van de patiënt kan redden, maar dat kan in deze situatie niet.

Antwoord

Het is niet makkelijk om een bevredigend antwoord op je vraag te geven. Ik heb hier en daar wat informatie ingewonnen met de vraag hoe men in andere ziekenhuizen omgaat met een operatie van een Jehovagetuige als die een bloedtransfusie nodig heeft. In bijna alle ziekenhuizen is er een protocol opgemaakt voor dergelijke patiënten. Van één ziekenuis is me bekend dat ze weigeren een Jehovagetuige te opereren als die geen bloed wil toegediend krijgen.

Over het algemeen respecteert men een schriftelijke of mondelinge verklaring van een patiënt. Bij twijfel of de patiënt zijn verklaring of machtiging in volle vrijheid heeft getekend, of in een levensbedreigende situatie waarbij de patiënt zijn wil niet bekend kan maken, zal men in het algemeen bloed geven. Er blijken overigens ook alternatieven te zijn als het gaat om bloedtoediening.

Misschien kun je eerst nagaan of er in het ziekenhuis waar jij werkt een protocol is opgesteld en wat de inhoud ervan is. En of er ook alternatieve vormen van bloedtoediening is. Bijvoorbeeld het vooraf 'aftappen' van het bloed van de patiënt zelf, dat dan tijdens de operatie als dat nodig is weer gebruikt kan worden.

Ik heb ook een christelijke operatieassistente gevraagd hoe zij met een dergelijk probleem omgaat. Haar antwoord was dat zij zich niet verantwoordelijk voelt wanneer de anesthesist en chirurg besluiten om de operatie uit te voeren. Ik ben geneigd haar hierin gelijk te geven. Alhoewel, het gaat hier wel om een persoonlijk probleem, een gewetensprobleem van een assistent. Is het voor jou echt zo'n gewetensprobleem dan moet je dat eerlijk bij de arts of desnoods de directie van het ziekenhuis bekend maken. Je moet naar mijn overtuiging nooit iets doen wat tegen je christelijkee geweten ingaat.

Ik hoop je wat bij je bezinning over deze problematiek richting gegeven te hebben.

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

 • Geboortedatum:
  07-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Heerde
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Jehovah's Getuigen
geen reacties

Terug in de tijd

Wat ik niet begrijp is waar de haat van de “schare” tegen de Heere Jezus vandaan kwam. Hij had veel mensen genezen en ge...
geen reacties
06-06-2014
Voor kand. Van Ginkel n.a.v. uw vorige antwoord: Het volgende is een stukje uit “The Dangers of Reformed Theology”, Geor...
geen reacties
06-06-2006
De doop in de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlands Hervormde Kerken en die van de Remonstranten is destijds ...
geen reacties
06-06-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering