De hemel lijkt gesloten

Ds. P.D.J. Buijs / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Vaak bid ik en dan lijkt het wel alsof de hemel gesloten is. Alsof de Heere mij niet wil verhoren. Is mijn gebed wel oprecht of is mijn gebedshouding verkeerd?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik denk dat het goed is om de vraag in een iets breder kader te zetten. We mogen ermee beginnen, dat de Heere de Hoorder van de gebeden is (zie bijv. Jac.5:16, Matt.7:7 en 8) Het is van belang om te weten welke gebeden de Heere verhoort. Het gaat om:

- bidden naar Gods wil (1 Joh.5:14 en 15)
- bidden in Jezus` Naam (Joh.14:13 en 14)
- bidden in geloof (Mark.11:24)
- bidden in nederigheid (Luk.18:9-14)

Wanneer wij zo bidden -en dat is een kostbaar geschenk van de Heilige Geest, Die je bidden leert- kunnen we op verschillende manieren merken dat de Heere verhoort.

a. Soms veranderen de omstandigheden. Denk aan de geschiedenis van de bevrijding van Petrus uit de gevangenis, Hand. 12:5-17.

b. Er kan ook iets veranderen in de bidder zelf. Onrust kan plaats maken voor rust en vrede; opstandigheid kan overgaan in overgave aan de Heere. Zie bijv. Ps.131.

c. De Heere kan Zich laten verbidden. Denk aan Gods reactie op de bekering van Nineve, Jona 3:10.

Het kan ook anders gaan. Soms stelt de Heere ons op de proef, of we werkelijk volharden in het gebed. Of Hij wil ons leren, dat we de verhoring niet verdiend hebben. Zo verootmoedigt Hij ons, opdat we klein van onszelf denken en groot van Hem. Wie echter pleit op Zijn beloften, mag van de verhoring zeker zijn!

De Heere kan soms ook anders verhoren dan wij dachten. Denk aan Paulus, die gebeden had om van de doorn in zijn vlees verlost te worden; tot driemaal toe. We lezen niet dat de Heere deed wat hij vroeg; wel, dat Hij aan Paulus
genade gaf die genoeg was, ook met een doorn in het vlees (2 Kor.12:7-10).

Soms verhoort de Heere ons niet, omdat we bepaalde zonden aan de hand houden en niet aan Hem belijden. Denk aan David in Ps. 32. Het kan ook zijn, dat we op een verkeerde manier bidden: om dingen die we niet nodig hebben of waar we op een verkeerde manier mee zouden omgaan. Zie Jac. 4:3: wel bidden, maar niet ontvangen, "omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt." Of: we gaan de grens over die God gesteld heeft, zoals Mozes in Ex.33:18. Lees het antwoord van de Heere maar in vers 20! Ik hoop dat je de moeite wilt nemen om bovengenoemde bijbelgedeelten te bestuderen.

Tenslotte: God vervult niet al onze wensen, maar wel al Zijn beloften. Om over na te denken!

Hartelijke groet, ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bidden
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn hele leven loop ik al tegen dingen aan die mij het leven heel moeilijk maken. Recent ben ik er achter gekomen dat i...
5 reacties
30-11-2009
Ds. C. Harinck. U heeft het boek Personen uit de Christenreis en de Christinnenreis geschreven, maar dit is helaas nerge...
geen reacties
30-11-2001
In Openbaring 19 wordt gesproken over de 24 ouderlingen en de vier dieren. Wie of wat worden daarmee bedoeld? Is het nie...
geen reacties
30-11-2001
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering