Weg uit Babylon

Ds. G.K. Terreehorst / Geen reacties

22-05-2018, 15:29

Vraag

Ik zou heel graag willen dat een panellid dit filmpje helemaal bekijkt en dan antwoord geeft of dit zuiver en Bijbels is of niet? Of is dit een valse leraar in schaapskleren?


Antwoord

Beste vragensteller,

Ik heb het filmpje bekeken. Deze persoon spreekt namens de organisatie “Weg uit Babylon”, waarbij ‘Babylon’ -praktisch gezien- de traditionele kerken zijn. Deze hebben het namelijk allemaal verkeerd en misleiden mensen. Deze organisatie weet echter wel precies hoe het zit. Je voelt wellicht al aan dat ik het niet met deze visie eens ben. Het weerleggen van alles wat gezegd wordt voert ter ver, daarom enkele hoofdlijnen.

Om positief te beginnen deze persoon en de organisatie waarvoor hij spreekt vraagt grote aandacht voor de komende wederkomst. Het is voor elk mens belangrijk om zich hier bewust van te zijn. Het gaat erom dat we bereid zijn. Dat kan alleen door een waar geloof in Christus. Als deze lezingen jou bepalen bij de noodzaak om Christus te kennen, dan is dat grote winst. Ook van de liefde voor het Joodse volk en de aandacht voor Gods beloften kun je wat leren.

Voor het verdere ben ik echter niet te spreken over de wijze waarop in deze lezing met de Bijbel, de geschiedenis en de kerk wordt omgegaan.

Allereerst wat betreft de Bijbel: Met enorme stelligheid worden allerlei Bijbelteksten aan elkaar geknoopt en direct verbonden met allerlei gebeurtenissen uit de geschiedenis. Dit is geen uitlegkunde, maar inlegkunde. Ofwel er worden dingen in de tekst gelegd die niet uit de Bijbeltekst zelf voortkomen. Het Bijbelgebruik is selectief, onnauwkeurig en gaat voorbij aan de complexiteit van de profetieën. Her en der worden teksten vandaan gehaald en tot één mooi klinkend geheel aan elkaar geplakt. Wat mij hierin stoort is de omgang met de Bijbel. De Bijbel is niet bedoeld als nauwkeurig spoorboekje voor de toekomst. Het is niet geschreven om onze nieuwsgierigheid te  bevredigen. Het doel is dat we leren verlangen naar de wederkomst en uitgedreven worden tot Christus.

Ten tweede wat betreft de omgang met de geschiedenis: Veel zaken uit de geschiedenis die helemaal niet zo duidelijk zijn worden als onweerlegbare feiten gepresenteerd. Bijvoorbeeld de herkomst van het kruisteken of de herkomst van het woord antisemitisme. Wat de spreker stelt is puur speculatie en niet gebaseerd op degelijk historisch onderzoek. Een wat mij betreft kwalijke vorm van geschiedschrijving. Zeker wanneer deze zaken direct verbonden worden met Bijbelteksten. Wat meer terughoudendheid en bescheidenheid is wat mij betreft op zijn plaats.

Ten derde de omgang met de kerk. Dit is nog wel het meest zorgwekkende punt wat mij betreft. Het betoog komt er in grote lijnen op neer dat de christelijke kerk al na enkele eeuwen is overgenomen door de satan en de antichrist. Deze heeft heel de kerk in zijn greep gekregen. De Reformatie heeft zich daar een beetje aan ontworsteld maar nog niet helemaal. Nu vandaag moeten we ook de rest van de kerk zuiveren. Deze organisatie wil daarin de leidende rol spelen. Concreet betekent dit dat onder andere de christelijke feestdagen, de zondagsheiliging en de kinderdoop moeten verdwijnen. De spreker gaat wat mij betreft wel echt grenzen over wanneer in enkele zinnen het teken van de doop notabene wordt verbonden met teken van het beest of wanneer zij die de zondag als de dag des HEEREN vieren worden weggezet al zonneaanbidders. Het is een complotdenken waarbij het werk van de HEERE in de kerk der eeuwen wordt miskend. 

Kortom: het is zeker niet zuiver Bijbels! Ik vind het zelfs gevaarlijk worden wanneer goedgelovige christenen worden opgezet tegen de traditionele kerk of gemeente waar ze uit voortkomen. Het spreekt van weinig bescheidenheid als de eigen mening gelijk gesteld wordt met Gods waarheid en iedereen die anders denkt in het kamp van de antichrist wordt gezet. Je vroeg: is dit een valse profeet? Een valse profeet is iemand die heel bewust de waarheid verdraait om zo mensen voor eeuwig te misleiden. Ik ken deze persoon verder niet, maar dat lijkt mij wel wat te ver gaan. Tegelijk raad ik je aan je hierin niet mee te laten slepen. Het verwart slechts en sticht niet. 

Kand. G. K. Terreehorst

Dit artikel is beantwoord door

Ds. G.K. Terreehorst

 • Geboortedatum:
  23-05-1986
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief
57 artikelen
Ds. G.K. Terreehorst

Bijzonderheden:

Bekijk ook:

 

 

 

 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik lees sinds kort als niet-gelovige de Bijbel. Dit omdat mijn vriendin gelovig is en ik er voor opensta. Maar vaak komen er vragen in mij op, bijvoorbeeld deze, In Exodus hoofdstuk 29 vers 35, staat ...
6 reacties
21-05-2020
Als iemand nog gedoopt moet worden in een dienst waar belijdenis gedaan wordt in een HHK-gemeente, wordt dan ook het doopformulier gelezen of is dit niet noodzakelijk?
1 reactie
21-05-2013
Graag wil ik een vraag stellen. De laatste weken word ik bij het lezen uit Gods Woord en bij het bidden zo belemmerd door aardse gedachten. Ze staan mij zo in de weg. Continu dwalen mijn gedachten tij...
2 reacties
21-05-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering