Verlangen naar sterfdag

Ds. A. van Vuuren / 1 reactie

17-05-2018, 15:07

Vraag

Ik las op uw site in een vraag uit 2008 iemand die bidt om te sterven. Zelf verlang ik er ook naar om mijn laatste adem uit te blazen. Ik word er blij van als ik er aan denk. Ik wil graag bij de Heer zijn. De meeste gelovigen schrikken als ik dit zeg en begrijpen mij niet. Ze vragen of het wel goed met mij gaat, of ik misschien eens naar de dokter moet. Of eens gaan praten met een geestelijke, maar ik ben beslist niet ongelukkig of depressief. Maar ik begrijp hen niet.

Hoe kan je nou niet naar de wereld toe willen die God in eerste instantie voor ons gemaakt heeft? De aarde is niet ons thuis en wel een heel slechte kopie van hoe God het bedoeld heeft. Dan houd je van de wereld die geregeerd wordt door de duivel. Het enige waar ik nog voor leef is andere mensen over God vertellen. Dat is mijn enige doel dat eeuwigheidswaarde heeft. Wie wil er nou niet leven in een wereld zonder ellende, ik begrijp het niet. Of zou het de twijfel zijn van de mensen of God wel echt bestaat?

Antwoord

Beste vraagsteller/stelster,

Het was naar ik meen Richard Baxter die zei: “De mooiste dag in je leven is niet je trouwdag. Ook niet de dag waarop je belijdenis deed. Je mooiste dag is de dag van je sterven... tenminste als je in Christus geborgen bent.” Calvijn zei: Wie nog nooit met vreugde aan de dag van zijn dood heeft gedacht is geen echte christen. Dus zo bezien ben jij niet zo vreemd als anderen zeggen.

Inderdaad lijkt het er op dat onder christenen vandaag de dag het besef afneemt dat we pelgrims zijn op weg naar een beter vaderland ( vgl. Hebreeën 11:13). Wel zal het ons daarbij niet alleen moeten gaan om een paradijselijk leven. De volmaaktheid straks zit hem in het volmaakt verkeren met God, het ten volle genieten van Zijn liefde. God zal zijn alles en in allen. Hopelijk zie je daar naar uit. Dat was toch ook zo in het verloren gegane paradijs. Alleen zal een zondeval gelukkig niet meer mogelijk zijn. 

Laten we wel oppassen voor een soort vluchtgedrag. Zo van: dan zijn we van alle ellende en problemen af.  Trouwens,  er valt toch ook nog veel goeds hier en nu te genieten?! Geniet je niet van deze mooie meidagen? Het is heel menselijk om van het leven te houden en vooral van je familieleden. Daar is niks mis mee. Zo heeft God ons geschapen. Daarom heb ik wat moeite met je stelling: het enige waar ik nog voor leef is om anderen over God te vertellen. Als je het zo naar je omgeving overbrengt begrijp ik hun reactie wel een beetje. 

Trouwens, we hebben toch ook een taak hier op aarde? Gelovigen in Thessalonica gooiden het werk neer. Zo zeer zagen ze uit naar de toekomst. Nee, zegt Paulus, aan de slag! Zo ook wij. We zijn geroepen niet alleen om het evangelie vertellen, maar ook zorg dragen voor hen die ons lief zijn, mensen die ons nodig hebben helpen. Ik denk aan wat de apostel Paulus schrijft in Filippenzen 1:22-24: “Wat ik verkiezen zal weet ik niet: Want ik word door deze twee gedrongen: Ik heb begeerte om ontbonden te worden en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste, maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u.” Paulus dacht dus niet egoïstisch en ook hij voelde aardse banden waarvan hij moest worden losgemaakt op Gods tijd. 

Ligt de focus alleen op het hier en nu dan is het fout. Maar ook fout is als het hier en nu verachten en de focus alleen maar op die paradijselijke toekomst hebben. Naar men beweert heeft Luther gezegd: Als ik wist dat Christus morgen zou terugkomen zou ik vandaag nog een appelboompje planten. Lutherkenners zeggen die uitspraak nooit gelezen te hebben. Niettemin, de les daarvan is duidelijk.

Dus, waardeer het leven van God je gegeven, leef in de hoop op de toekomst bij God, maar vergeet ondertussen je appelboompje niet.   

Met vriendelijke groet,
Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

doodswens
1 reactie
Sammie2016
19-05-2018 / 09:36
Hi broer of zus,

Ja wat een rot wereld leven we in, de mensheid wordt inderdaad door de duivel geregeerd. Je ziet het aan de slechtheid, geweld, liefdeloosheid, etc. etc.
Vele mensen stappen door deze deprimerende situatie op aarde uit het leven.
Maar we kunnen ons de vraag stellen "geven we God dan de kans ons te streken, te dragen en te helpen het leven aan te kunnen door met Hem te wandelen?".

Bedek wat de Bijbel zegt over hemel en aarde.
Ps 115:16 zegt heel eenvoudig: ..... De hemel is van Jahweh (de Schepper en enige ware God), maar de aarde heeft hij aan de mensen gegeven.

Je leeft om mensen over God te vertellen, dat is waar je voor leeft.
Wat bewonder ik jou voor dat feit!

Dat is ook precies wat God wil en waar Zijn zoon voor is gestorven.
Jezus zei: ... Ook moet eerst tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt (Markus 13:19).
2Tim 4:2 maakt duidelijk ..... predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.

Dus prima hoor ga er mee door, ik ben er ook elke week mee bezig.

Beste vriend/vriendin, de aarde wordt binnenkort gereinigd door God d.m.v. Zijn Koninkrijk (Zijn hemelse regering of bestuur) onder Christus Jezus als koning.

Dus rechtvaardige mensen zullen eeuwig op de aarde verblijven ... lees Psalm 37:11, 29, 34.
groet

Terug in de tijd

In Galaten 3:13 staat: “Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is...
geen reacties
15-05-2014
Als het geloof ons menselijke verstand ver te boven gaat, hoe moeten we dan onze ongelovige collegae benaderen die alles...
geen reacties
15-05-2008
Ik ga me in de toekomst, samen met andere studenten, verdiepen in het onderwerp “omgaan met tijd van God”. Daarvoor ben ...
geen reacties
15-05-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering