Ger. Gem. in Ned. niet kerkistisch

B.S. van Groningen / geen reacties

15-05-2018, 14:21

Vraag

Zelf zit ik in de Ger. Gem. in Nederland. Deze is in onze woonplaats vrij klein in vergelijking tot de megagrote Ger. Gem. Dit is op zich geen probleem, mijn ouders gaan gerust naar de Ger. Gem. Toch vind ik één ding heel jammer. Er wordt heel vaak gezegd dat wij kerkistisch zijn en dat het bij ons alleen maar gaat om de christen, in tegenstelling tot de Ger. Gem. waar Christus centraal zou staan. Mijn vraag is aan die mensen of zij ooit al eens bij ons in de kerk zijn geweest?

Daarmee kom ik op het tweede punt, het feit dat wij het stempel van “kerkisme” opgeplakt krijgen. Dat vind ik erg jammer en ik hoop dat er veel overleg mag blijven tussen alle kerken! Ik houd namelijk van ons kerkverband, maar ben zeker niet tegen andere kerken, al worden we daar wel vaak van beschuldigd helaas.

Antwoord

Beste vraagsteller/vraagstelster,

Het beantwoorden van jouw vraag wil ik wel doen, maar het betreft m.i. wel een tere zaak. Verschillende kerkverbanden beoordelen komt mij niet toe. Daarom wil ik slechts jouw opmerkingen als uitgangspunt nemen. Dan varen we het veiligst. Jouw laatste zin zegt mij genoeg: ik houd namelijk van ons kerkverband, maar ben zeker niet tegen andere kerken. Daar spreekt toch een ruime opvatting uit. Dat anderen jou beschuldigen van kerkisme ligt voor hen.

Op school moest ik in het verleden ook aan de hand van gegevens uit diverse kerkverbanden proberen uit te leggen waar het om gaat. Daarom begon ik altijd met de Kerk met een hoofdletter. Daar zullen we lid van moeten zijn, wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Alle kerkjes met een kleine letter zijn niet het werk van de Heere, dat hebben wij gedaan. Meestal begon ik met twee opmerkingen: “Ik heb een hekel aan mensen die kerkistisch zijn.” In de klas knikten velen dat ze het met mij eens waren. “Maar... het doet me ook bijzonder pijn, wanneer we geen liefde hebben voor de kerk, waartoe we behoren.” Hopelijk begrijp je het spanningsveld. Trouwens wat is kerkisme? Dat is je eigen kerk zo claimen, dat er van andere kerken niets overblijft. Je begrijpt dat dit niet altijd zo hardop wordt gezegd, maar in de omgang proef je het vaak wel.

Ik licht er nog een opmerking van jou uit: bij de Geref. Gem. in Nederland zou het in de prediking alleen maar gaan om de christen en bij de Geref. Gem. zou de Christus centraal staan. Deze opmerking zou ik niet graag voor mijn rekening nemen. In een zuivere Schriftuurlijke prediking is het onmogelijk dat de Christus niet centraal staat. Zelf behorend tot de Geref. Gem. zou ik het niet voor mijn rekening willen nemen dat bij ons de Christus altijd centraal staat en bij de Geref. Gem. in Ned. de christen. Deze etiketten zijn zo willekeurig en lopen dwars door diverse kerkverbanden heen, ook in de Chr. Geref. Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de Hervormde Kerk in de PKN. Dit zijn opmerkingen die afhankelijk zijn van de voorgangers. Binnen kerkverbanden is een grote diversiteit als het over deze zaken gaan. Het ergste is dat we om deze zaken elkaar verbijten en vereten.

Jouw vraag of de mensen die dit naar voren brengen wel eens in de kerk zijn geweest, is een legitieme vraag. Het is vaak een karikatuur. Blijft staan dat er best op bepaalde punten verschillen zijn. Dat hoeft toch niet tot zulke uitersten te leiden? Dat er overleg blijft is goed, maar wel op grond van Schrift en Belijdenis. In het verleden zijn m.b.t. de Geref. Gem. en de Geref. Gem. in Nederland best procedurele fouten gemaakt. Ds. Golverdingen toont dat in zijn boek duidelijk aan. Ook van de kant van de Geref. Gem. in Nederland heeft hij positieve opmerkingen gekregen. Nogmaals de scheuring in 1953 heeft heel wat teweeg gebracht. Laten we samen in de schuld komen voor alles wat niet was volgens kerkorde etc. Wanneer we voor God moeten verschijnen zal de vraag niet zijn bij welk kerkverband we hoorden, maar of we in Christus zijn. Zie zondag 21 van de HC vraag en antwoord 54: “Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijke Kerk?

Dat de Zone Gods uit het ganse menselijke geslacht Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren, door Zijn Geest en Woord, in enigheid des waren geloofs, van den beginnen der wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt, en dat ik daarvan een leven lidmaat ben en eeuwig zal blijven.”
 
Dan alleen reis je getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daar boven, in het Vaderlijk Huis. Laat de laatste regel ook jouw zwanenzang zijn: Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, ‘Gestorven voor mij!’ zal mijn zwanenzang zijn. 

Met een hartelijke groet,
B. S. van Groningen

B.S. van Groningen

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.

geen reacties

Terug in de tijd

Een poosje geleden las ik in een blad een artikel over de CMA, de Christian Motorcycle Association. dit is een motorclub...
1 reactie
14-05-2011
Graag wil ik een vraag stellen over de vertaling in de HSV van het Hebreeuwse woord "Shamayim" in Genesis 1:1. In dit ve...
geen reacties
14-05-2013
Sinds kort heb ik contact met iemand waar ik zeer goed bevriend mee ben geraakt. Diegene is baptist. Ik wil me graag ver...
geen reacties
14-05-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering