Ruzie met je ouders en trouwen in de kerk

Ds. H.H. Klomp / geen reacties

15-05-2018, 08:00

Vraag

Kun je trouwen in de kerk (CGK) als je ruzie hebt met je ouders? Mag dat dan?

Antwoord

Beste vragensteller,

Dat lijkt mij een terechte vraag. Natuurlijk moet je je (kerkelijke) huwelijksbevestiging niet laten  overschaduwen door een verstoorde verhouding. Je moet het weer goed maken, ruim vòòr die tijd! Als je in de kerk niet meer kunt verzoenen met elkaar – waar dan  wel?  Ik weet natuurlijk niet wat er precies aan de hand is. Ook ouders kunnen verkeerd gehandeld hebben (kinderen verdriet hebben aangedaan) – ik zeg het voorzichtig. Elk huis heeft zijn kruis en elk hart zijn smart.  Maar als je je voorbereid om Gods zegen te vragen over je huwelijk dan moeten de verhoudingen wel zijn hersteld.

Als ouders van de ruzie zelf (mede) de oorzaak zijn (opnieuw: ik zeg het voorzichtig) dan moet er toch een moment komen om dat uit te praten, bij te leggen voordat de trouwdag aanbreekt. Er is plaats voor terechte toorn/boosheid. Maar pas op: je kunt er zomaar in zondigen. En dan geef je de satan een plek. Dat moet beslist niet. Het maakt het alleen nog erger. Zie Efeze 4:26 en 27.

De Heere Jezus nodigt je uit bij Zijn kruis. Dat staat ook midden in het gezinsleven. Wie daar leert knielen en eigen schuld belijden die ontvangt vergeving en kan opnieuw beginnen. Dan leer je zelfs je grootste vijanden vergeven. Dan giet Hij door Zijn Geest zachte zalf in anders zo schrijnende wonden (als jou onrecht zou zijn aangedaan). Dan komt er vernieuwing van je leven. En van de onderlinge verhoudingen. Dan bindt dat kruis ouders en kinderen samen. Om elkaar lief te (leren) hebben, vanuit de liefde van Christus. Om elkaar te (leren) dienen, vanuit Zijn dienende liefde.  Die verzoende, herstelde familieverhouding wens ik je toe. En dan straks ook een stralende èn gezegende (kerkelijke) huwelijksbevestiging. Maar wel in deze bijbelse volgorde.

Groet en veel geluk,
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

Tags in dit artikel:

ruzietrouwdienst
geen reacties

Terug in de tijd

Een poosje geleden las ik in een blad een artikel over de CMA, de Christian Motorcycle Association. dit is een motorclub...
1 reactie
14-05-2011
In het NRC las ik dat de nieuwe paus zich erg aangetrokken voelt tot de leer van Augustinus. Ik weet verder niet concree...
geen reacties
14-05-2005
Ik ben al maanden verliefd op een jongen bij ons op school. Ze hebben aan hem gevraagd wat hij van mij vindt en hij zei ...
geen reacties
14-05-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering