Gods naam misbruikt op het werk

Ds. C. Harinck / 18 reacties

24-04-2018, 15:24

Vraag

Beste dominee C. Harinck. Op dit moment ben ik erg ongelukkig op mijn werk. De reden daarvan is dat ik steeds moet horen hoe Gods heilige naam misbruikt wordt. Met Gods hulp mag ik ze erop aanspreken als het gebeurt, maar toch moet ik eerlijk bekennen vaak bang te zijn voor hun antwoord. Eén collega gaat nu weg omdat ze ander werk heeft, maar helaas is zij niet de enige die zonder moeite Zijn Naam ontheiligt. Elke maandag en vrijdag als ik moet werken zit ik met lood in mijn schoenen in de tram. Op dit moment ben ik radeloos en weet niet meer wat ik moet doen. Elke nacht huil ik mezelf in slaap. Weet u misschien wat ik kan doen?

Antwoord

Beste vraagsteller/ster,

Ik kan mij indenken dat je met moeite naar je werk gaat.  En ik waardeer het in je dat je het erg vindt dat de Naam des Heeren misbruikt wordt. Maar ik heb ook een andere gedachte. Ik kan het mis hebben, maar ik denk dat je vermaan en waarschuwing het erger heeft gemaakt. Ze weten dat je op dit punt kwetsbaar bent en voelen zich ongemakkelijk bij je vermaan en dat zet hen aan om nog meer te vloeken en te lasteren.

Ik wil je de volgende raad geven: Leg het volgende aan de Heere voor: Heere ik zal er niet meer op reageren als men Uw Naam misbruikt. Het wordt daardoor allen maar erger. Ik geef het in uw handen. Wilt U voor Uw naam opstaan?

Het zal je rust geven om het zo in de hand van de Heere te leggen. Wanneer ze op je werk vragen: waarom bestraf je ons niet meer? Moet je zeggen: ik heb God gevraagd Zelf voor Zijn Naam op te komen.  

De Heere zij je verder nabij.

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

vloeken
18 reacties
Lecram
24-04-2018 / 16:36
Het is ook belangrijk te beseffen dat dit niet tegen jou is gericht, maar tegen God zelf, zie ook Psalm 2. Geef ze vooral geen reden om iets tegen je te hebben, geef ze vooral liefde, zoals Paulus ook schreef (Rom 12): vurige kolen op het hoofd.
Een antwoord als: "God houdt ook van jou" of "Jezus heeft ook jou lief" kan veel meer doen dan een waarschuwend vingertje.
coby6
24-04-2018 / 20:19
Ik reageerde er nooit op en omdat ze wisten dat ik christen was, maar ze er nooit mee lastig viel, zeiden ze op een gegeven moment zelf sorry tegen mij als er per ongeluk een vloek uit kwam.
Arendshoeve
25-04-2018 / 01:33
Een wijs antwoord van ds. Harinck. Als je het op die manier gelovig in Gods handen kunt leggen, zal Hij je vast helpen. Want, wat ouderwets gezegd, God is jaloers op Zijn eer!

Ds. Harinck doet echter een aanname: Het zou kunnen dat jouw waarschuwingen averechts gewerkt hebben en alleen maar erger vloeken tot gevolg hebben gehad. Als dat inderdaad zo is, zou ik het advies van deze beminnelijke predikant zeker opvolgen. Als je het gevoel hebt dat dit niet het geval is, zou ik proberen je collega's er toch nog eens rustig en in liefde (onder vier ogen) op aan te spreken. Laat ze weten wat vloeken betekent en dat het jou pijn doet. Vraag of ze daar rekening mee willen houden. Vaak ontbreekt het ons, slap als we vaak zijn, aan vrijmoedigheid. Bid God er vurig om en ook om getrouwheid. Want zwijgen in deze situatie roept ook Gods toorn op. Blijkt dan dat je collega's zich er alsnog niets van aftrekken, laat het dan los en leg het biddend in Gods handen.

Het laatste advies van Lecram zou ik eerlijk gezegd en met alle respect niet opvolgen. Sowieso is er geen enkele grond voor dergelijke ongenuanceerde uitspraken (het is eenvoudig niet waar), maar zeker geldt dit niet voor vloekers. God kan ze gelukkig wel bekeren en van vloekers bidders maken.

Veel wijsheid en Gods zegen. Verwacht Zijn trouwe hulp van boven.
Lecram
25-04-2018 / 01:39
@Arendshoeve: Zullen we Johannes 3:16 dan maar uit onze bijbel schrappen? God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde. Als God jou niet eerst liefhad, dan had jij nooit behouden kunnen worden. Want wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En dat was echt niet omdat Hij wist dat wij Hem daarna lief zouden gaan hebben.
CrA
25-04-2018 / 11:44
Wat doen we dan met wat er staat in de HC zondag 36? Als men niet waarschuwt krijgt men zelf deel aan deze zonde( vr en antw 99) en op vloeken staat de doodstraf(vr en antw 100). Men zegt dat de HC toch op de Bijbel is gegrond?
Lecram
25-04-2018 / 12:18
@CrA: de HC verwijst hierbij naar Lev. 5:1. De betekenis van deze tekst is dat je eem misdaad die je ziet moet melden. Dat is althans wat de online Studiebijbel vermeldt, en dat is dus zo goed als zeker van de hand van medepanellid Prof. Paul.

Overgens kent de Nederlandse wet ook zoiets: als je medeweten hebt aan een misdaad, moet je dat melden.

Dit is wat (ws.) Prof. Paul hierover zegt:
"Het gedeelte begint met de formulering ‘stel dat iemand zondigt’ (vs.1). Deze situatie wordt concreet gemaakt door de vermelding van een specifieke zonde: iemand is getuige geweest van een misdrijf en heeft wat hij zag of uit betrouwbare bron hoorde, niet kenbaar gemaakt aan anderen en is evenmin bereid als getuige van de misdaad op te treden. Wanneer de misdaad niet kan worden opgelost, omdat niemand zich aandient als getuige, kunnen de rechters een vervloeking uitspreken over iedereen, die weigert te getuigen.4 Wie weigert de misdaad aan te brengen en te getuigen, wordt medeplichtige van de misdaad en draagt de ongerechtigheid.5 Het betreft hier een serieuze zonde, waarbij de zondaar met opzet heeft gehandeld. Deze zin bewijst, dat hier sprake is van ernstiger zonden dan die beschreven staan in het vorige hoofdstuk."
Uit: https://online.studiebijbel.nl/#/
Lecram
25-04-2018 / 12:24
Ter aanvulling: het melden van vloeken bij de overheid heeft in Nederland geen zin, omdat godslastering op deze wijze niet wordt bestraft. Echt praktisch is het ook niet, want dan zit je permanent op het politiebureau om aangifte te doen.
coby6
25-04-2018 / 14:37
Als het echt niet om uit te houden is zou ik ander werk zoeken. Af en toe een vloek, een paar keer in de week, dan kun je gewoon voor ze bidden, maar als dat continu doorgaat, zou ik 'm peren. Had eens een baas die continu dubbelzinnige opmerkingen maakte. Dag hoor. Dan maar geen geld. Week later had ik een baan bij een normaal bedrijf.
CrA
26-04-2018 / 13:07
@ Lecram, als ik het goed begrijp gaat het in Lev. 5: 1 over de verplichting om een misdrijf te melden bij de overheid. Maken veel predikanten dan bij de behandeling van zondag 36 niet een verkeerde toepassing als het gaat over "ons stilzwijgen en toezien", door te zeggen dat deze meldplicht ook geldt t.o.v onze naaste die vloekt?
Verder zeg je: "God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde". Op vloeken staat de doodstraf. Deze straf treft toch niet de zonde maar de persoon die zondigt? Vind je dan een opmerking zoals "God houdt van jou" of "Jezus heeft je lief" zonder verdere uitleg daarover te geven, niet ongenuanceerd en zelfs ongewenst omdat het verkeerd opgevat kan worden?
Lecram
26-04-2018 / 14:56
@CrA: ik heb geen idee welke toepassing welke predikanten geven op die tekst. Ik weet wel dat er vaak misverstanden zijn over bepaalde teksten in de Torah.
De uitdrukking 'oog om oog, tand om tand', om een voorbeeld te noemen, is ook vaak verkeerd uitgelegd. Dat betekent gewoon dat je de schade moet betalen als je iemand wat aandoet.
De teksten in de Torah (en vaak ook de gehele bijbel) worden vaak uitgelegd met onze westerse bril op. Daarom is het zo belangrijk te weten wat de context van die tijd en plaats was.

"Zonder verdere uitleg daarover te geven" geldt toch ook voor de vermanende woorden? Ik denk dat je eerder een goed gesprek kan hebben als je de liefde van God laat zien, dan dat je met een waarschuwend vingertje loopt te zwaaien. Dat stoot vaak alleen maar af.
We zijn vaak zo bang dat we 'theologisch niet helemaal correct' zijn, dat we liever niets zeggen. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Ik weet dat Joop Gottmers (als je hem niet kent, google maar) werd aangesproken met dergelijke woorden, wat uiteindelijk ervoor gezorgd heeft dat hij van drugsbaron een evangelist is geworden. Niet alleen door die woorden uiteraard (het was de Geest die dat bewerkte), maar ze gaven wel aanleiding.
Sammie2016
27-04-2018 / 08:14
Ja dat is erg vervelend en kwetsend.
Als jongere hoorde ik dat al veel. Wat zeggen ze eigenlijk?
Of God hen wil verdoemen, nou dat is tegen hen zelf gekeerd en als ze zo doorgaan dan zal God dat ook doen!

Help deze mensen om in te zien dat ook Jezus voor hen is gestorven, spreek over de grote liefde die God heeft getoond door zijn zoon voor hen te laten sterven.
Sarah25
27-04-2018 / 23:12
Ik ben het die deze vraag gesteld heeft,Sammie2016 dat vragen ze inderdaad en ze misbruiken Zijn heilige naam,voornamelijk dat.maar met eerbied gesproken: God vraagt toch niet van mij om mijn mond maar te houden als het gebeurd? Ik kan het toch niet negeren? En ik vraag het altijd gewoon netjes,voor mij voelt het alsof ik God in de steek laat als ik mijn mond hou
coby6
30-04-2018 / 19:52
Je laat God niet in de steek als je niet vraagt of ze ermee kunnen stoppen. Waarom zouden ze stoppen? Ze geloven niet dat God bestaat. Het werkt vaak averechts, net als die papegaai foto van de niet vloeken bond. Dat is goed voor een christen die weleens vloekt. Oh ja, moet ik niet meer doen, bedankt. Maar een niet christen gaat dan juist expres vloeken als er staat: Trein gemist? Vloek niet.
Ze vragen of God ze naar de hel wil sturen vanuit onwetendheid en ongeloof. Daar zou ik me druk om maken. Bid dat ze gered worden. Dan vloeken ze ook niet meer. Maar als je het niet uithoudt zou ik me afvragen of je daar wel op je plek zit. Niet overal wordt gevloekt en sommige mensen houden gewoon rekening met je als je gelooft. Maar pas op dat het niet belerend overkomt: Jij mag niet vloeken. Dat werkt averechts.
coby6
30-04-2018 / 20:06
Stel dat ze niet vloekten, maar iets anders deden dat niet mag van God. Stel ze drinken zich elke avond ladderzat. Of stel gewoon ze aanbidden God niet en gaan nooit naar de kerk. Daar kun je ze toch ook niet continu op gaan aanspreken? Jij moet God aanbidden. Jij moet naar de kerk. Jij mag niet teveel drinken. Jij mag niet samenwonen. Ik neem aan dat je dat niet zegt. Waarom voel je je dan wel verplicht om te zeggen dat ze niet mogen vloeken?
Sarah25
30-04-2018 / 22:02
Vanmorgen heb ik een gesprek gehad,ze vroegen mij wat ik voelde als ze het zeggen,met Gods hulp heb ik het ze kunnen uitleggen,en ze reageerde erg begripvol.ze konden helaas niet beloven dat ze het niet meer zouden doen,maar ze hadden wel respect voor me,en ik mag ze erop wijzen als het gebeurd.
reformatorische
30-04-2018 / 22:08
Fijn dat je een goed gesprek hebt gehad!!
Lecram
30-04-2018 / 22:33
Mooi, Sarah! God verhoort de gebeden!
Vergeet niet ook te vertellen hoe goed jouw God is. Dat is Hij zo waard, toch?
Sarah25
30-04-2018 / 22:35
Je hebt helemaal gelijk Lecram,ook kan ik niet in woorden omschrijven hoe blij ik ben dat God mijn gebed heeft willen verhoren

Terug in de tijd

Ik vind het vreemd dat veel vrouwen met vlechten in refokringen tegen het dragen van een broek zijn, terwijl dat nergens...
geen reacties
24-04-2005
Mijn vriendin heeft onze verloving uitgemaakt, enige tijd geleden. Nu zeggen mensen ter bemoediging: als de Heere jullie...
geen reacties
24-04-2008
Bij ons in het gezin spelen veel zaken, veel spanning en verdriet. Dit komt door onze scheiding. Ik zou echt heel graag ...
6 reacties
26-04-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering