Allah en de moslims

Ds. D. van der Wal / 24 reacties

20-04-2018, 08:05

Vraag

Is Allah dezelfde als God? Zijn moslims ook kinderen van God? Dat vraag ik mij af. Alle mensen zijn Gods schepselen, waarom worden er dan zoveel in andere religies geboren?

Antwoord

Bedankt voor jouw vragen. Om maar met jouw eerste vraag te beginnen. Is Allah dezelfde als God? Ze dragen allebei dezelfde naam, Allah is het Arabische woord voor God. Het voert nu te ver om de hele ontstaansgeschiedenis van de Islam hier te beschrijven maar er zijn, zeker in het begin, een paar raakvlakken. Maar het allergrootste verschil tussen Allah en God wordt duidelijk als we gaan kijken naar de Zoon van God, Jezus Christus. Volgens de Islam heeft Allah (God) uitdrukkelijk geen zoon, wat ook staat geschreven op de grote Al-Aqsamoskee in Jeruzalem. Daarmee wordt duidelijk dat Allah nooit de God van de christenen kan zijn, want die heeft volgens de Bijbel wel een Zoon, namelijk Jezus Christus (lees maar in Joh. 3:16 of 1 Joh. 4:14-15).
 
Jezus, of Isa zoals de Koran Hem noemt, zou ook niet zijn gestorven aan een kruis en is dus evenmin opgestaan uit de doden en daarmee snijdt de Koran het hart uit de Bijbel. Want het sterven en de opstanding van Jezus Christus is het verzoenende middelpunt van de Bijbel. En als je het middelpunt uit de Bijbel weghaalt dan houdt je alleen maar een lege huls over. Dus om antwoord te geven op jouw eerste vraag: Nee, Allah en God zijn niet hetzelfde. 
 
En daarmee komen we ook bij jouw tweede vraag: Moslims zijn dus geen kinderen van God. God laat ons in de Bijbel heel duidelijk zien dat er maar één manier is om gered te worden en dat is door het geloof in Jezus Christus. Zo schrijft Paulus in Romeinen 3: “Gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.”

En in Johannes 14 lezen we de woorden van de Heere Jezus die zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Lees ook Hand.4:12: “De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.”
 
Er zouden nog veel meer teksten zijn die je kunt citeren maar het punt is, denk ik, wel duidelijk. Jezus is de enige toegang tot God, alleen Hij kan de mens redden van zijn zonde en buiten Hem is er dus geen God die verlossen kan.
 
En jouw derde en laatste vraag: Waarom worden er dan zoveel in andere religies geboren? Paulus schrijft daarover in Romeinen 1:19-23. Ik citeer eerst het gedeelte en wil er dan kort bij stil staan: “Wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt,  maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens,  op vogels en op viervoetige en kruipende dieren.”
 
De waarheid over God is bekend aan alle mensen omdat God deze aan hen kenbaar gemaakt heeft. God heeft Zichzelf geopenbaard, in de schepping en nog meer nog in Zijn Woord, de Bijbel. Maar in plaats van de waarheid over God te accepteren en zich er aan te onderwerpen, wijzen de meeste mensen deze waarheid echter af en zoeken ze hun eigen manier om God te begrijpen. Dat leidt echter niet tot inzichten over God, maar tot allerlei wilde gedachtes. Dit vormt de basis voor de “vele religies.”
 
Wat de mens (ook wij!) doet is het volgende: We nemen de gedeeltes uit Gods openbaring die ons wel aanspreken over. Zoals het spreken over genezing en herstel of de hemel. Maar de stukken die ons niet aanstaan, zoals zonde en schuld, verootmoediging en bekering, laten we achterwege. Met de overgebleven stukjes gaan we zelf een afgod maken. 
 
Het bestaan van zoveel religies vormt geen bewijs tegen het bestaan van God. Het is ook niet zo dat de waarheid over God niet duidelijk zou zijn. Wat we zien door al die verschillende religies is dat de mens (vanuit zichzelf) de openbaring van God afwijst. De God van de Bijbel wordt vervangen door een (af)god die ons veel beter uitkomt. 
 
Daarom is het zo belangrijk om Gods Woord te laten uitspreken. Niet alleen de gedeeltes die wij fijn vinden maar de hele Bijbel hebben we nodig. En uiteindelijk staat of valt het met die Ene naam die ons gegeven is om gered te kunnen worden: Jezus Christus, de Zoon van de Levende God. 

Ds. D. van der Wal

Ds. D. van der Wal

Ds. D. van der Wal

 • Geboortedatum:
  06-05-1987
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Aalten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

islam
24 reacties
mortlach
20-04-2018 / 13:15
Moslims erkennen Jezus niet als zoon van God en dus is hun God anders… Als je dezelfde logica volgt, is JHWH van de Joden dus ook niet dezelfde God als die van de christenen, wat een nogal bijzondere conclusie zou zijn.

Islam is uiteraard niet hetzelfde als het Christendom en uiteraard betekent dat dat er verschillende inzichten zijn en verschillende nadrukken worden gelegd. Net zo goed is het Jodendom geen Christendom. Maar voor zover ik weet spreken ze wel alle drie over de God van het Boek.
Lecram
20-04-2018 / 14:24
@mortlach, je vergeet een aantal belangrijke feiten:
Zowel christenen als Joden erkennen het eerste testament als het woord van God. Formeel doet de koran dat ook, maar de koran spreekt de bijbel tegen. Ook het eerste testament. Daarom vertellen moslims dat de bijbel is vervalst.
Zowel Joden als christenen erkennen woord voor woord het eerste testament als bijbel.

Daarnaast geloven zowel christenen als Joden in dezelfde Messias. Wij geloven dat Jezus de Messias is die geprofeerd is in het eerste testament. Diezelfde Messias verwachten christenen en Joden ook weer. Alleen zien de meeste Joden nog niet dat zij Jezus verwachten (wat ook deels komt door wat de (voornamelijk Roomse) kerk in de loop van de eeuwen van Jezus heeft gemaakt).

De authenticiteit van zowel Jezus als de bijbel (voornamelijk het tweede testament) zijn redelijk nauwkeurig vast te stellen. De islam leunt op dubieuze verslagen die 200-250 jaar en later na Mohammed zijn opgeschreven. Ook de historie van de koran is dubieus (NB zelfs volgens hun eigen hadith!).

Een zeer interessant boek om te lezen is de studie van Nabeel Qureshi, een moslim die zowel het christendom als de islam heeft bestudeerd toen hij nog moslim was, maar wel op een zo objectief mogelijke manier. Het resultaat is dat hij christen is geworden. Zijn boek heet Allah of Jezus.
mortlach
20-04-2018 / 15:13
@lecram: Ik heb toch echt het idee dat als je een Jood op de man af zou vragen: "Is Jezus Christus zoon van God, het Woord, onze verlosser en koning, door het bloed van het lam, etc, etc.", dat die Jood dan toch echt "Nee!" zal zeggen.

Het is een tikkeltje neerbuigend om tegen een Jood te zeggen dat ze stiekem eigenlijk in Jezus geloven, al weten ze dat zelf nog niet, alsof jij in hun hart kunt kijken.

Verder ben ik nooit zo van overstappers die hun oude geloof zogenaamd "objectief" zeggen te bespreken. Je ziet natuurlijk zelf ook wel dat daar hoe dan ook een enorme subjectiviteit in zal zitten.
Lecram
20-04-2018 / 17:29
@Mortlach, ik vraag je toch vriendelijk, doch dringend, mijn reactie goed te lezen. Ik zeg JUIST dat de Joden niet zien dat Jezus de Messias is. Maar dan nog geloven we in dezelfde Messias en verwachten we dezelfde Messias.

En dat ze er blind voor zijn verzin ik niet, dat lees ik in mijn bijbel. Lees Romeinen 11 er maar op na. Dat heeft niets te maken met neerbuigend, maar met het plan van God. Dat geloven wij althans. Een christen zou juist extra respect voor de Joden moeten hebben. Zijn zijn onze oudste broeders. Daar kijk je niet op neer.

Er komen overigens steeds meer Joden tot de ontdekking en erkenning dat Jezus de Messias is. In Israël is de Messiasbelijdende gemeente sterk groeiend, meer dan 10-20-30 jaar geleden.

Lees het boek van Nabeel eens, dan praat je wel anders. Hij onderzocht het christendom en islam om te bewijzen dat de islam de juiste godsdienst is. Hij heeft met veel moeite dat geprobeerd zo objectief mogelijk te doen. Nogmaals: lees zijn boek, dan weet je wat ik bedoel. Zonder zijn boek(en) te hebben gelezen kan je daar niets over oordelen.
mortlach
20-04-2018 / 17:39
Je zegt dus wel beter te weten wat Joden geloven dan de Joden zelf; dat bevestig je net weer. Verder weet je zelf natuurlijk ook wel dat populariteit geen garantie is voor waarheid - immers, Islam is de snelst groeiende religie wereldwijs, dus waar?

En hoewel je inderdaad gelijk hebt dat mijn idee over dat boek van Nabeel een vooroordeel is, is het niet zo dat het nergens op is gebaseerd. Ik heb genoeg van dat soort boeken gelezen dat ik weinig hoopvol ben dat het deze keer wél het niveau van huilen met de pet op zal overstijgen. Maar het kan uiteraard dat ik het mis heb.

En trouwens, ik heb nog een flinke stapel boeken liggen die eerst nog even uit moeten, eentje over de geschiedenis van de Britse Marine, een ander over Inktvissen (Squid Empire!), een boek over het Oude Egypte, eentje over de concentratiekampen en een boek over de familie Wittgenstein. Ik ben dus nog wel even bezig.
Lecram
20-04-2018 / 17:51
Je doet aannames zonder eerst fatsoenlijk navraag te hebben gedaan wat ik er echt mee bedoel. Het is best wel irritant als er zaken in je mond worden gelegd die niet gezegd zijn. Doe dat dan ook niet.

Ik zeg nergens dat ik het beter weet dan Joden. Stop dus met zulke opmerkingen. Daar gaat het ook helemaal niet over. Ik heb veel respect voor ze en luister graag naar ze en leer veel van ze. Zij weten op veel vlakken meer dan wij. Het is niet voor niets dat ook de Statenvertalers advies hebben gevraagd aan rabbijnen. Het Joods Volk was, is en zal altijd Gods uitverkoren volk blijven, waar God een speciale band mee heeft. Zij zullen zelfs met de Messias regeren over de nieuwe aarde (Daniël 7).

En inderdaad, wat betreft Nabeel zit je er volledig naast. Dat was dus ook al een aanname. Ik heb geleerd dat aannames gevaarlijk zijn, niet doen dus.
Yoshi
20-04-2018 / 18:15
Mortlach, het klopt wat je zegt. Je kan op dezelfde manier beredeneren dat de joden ook een andere god aanbidden. Zelf denk ik dat zowel joden, christenen en moslims er een ander beeld op nahouden van dezelfde God. Maar het belangrijkste in het antwoord vind ik; "God laat ons in de Bijbel heel duidelijk zien dat er maar één manier is om gered te worden en dat is door het geloof in Jezus Christus." Dat gaat dus ook op voor joden.
mortlach
20-04-2018 / 18:25
@Yoshi: Dat standpunt vind ik uiteraard helemaal prima. Als Joden of moslims dezelfde waarde zouden hechten aan de Bijbel als Christenen, waren het uiteraard geen Joden of moslims maar OOK christenen.
Yoshi
20-04-2018 / 18:31
Uiteraard, is wat ik schreef puur vanuit christelijk perspectief bekeken. :) Joden en moslims zullen daar zeker weten geheel anders over denken.
mortlach
20-04-2018 / 18:35
@Lecram: wat betreft dat boek, de recensies op Amazon zijn veelbelovend hoor, grotendeels 5 sterren! En dan kijk je even verder en dan zie je dat het uitsluitend christenen zijn die dat boek uiteraard helemaal geweldig vinden want "Onze God is de beste!" (copyright De Positivo's).

Sterker nog, weinig recensies van mensen die géén christen zijn, en sorry, maar 'jullie' schijnen dat boek van Ben Hobrink ook geweldig te vinden. Ik houd het voorlopig maar bij mijn inktvisjes.
jaapenlinda
20-04-2018 / 18:50
Onze God is de God van vergeving en genade. Dat maakt hem anders dan alle andere (af)goden. Ga alle goden die aanbeden worden maar na: bij wie krijg je de hemel zonder hem te verdienen? Alleen bij de God van de christenen.
De christenen zijn de God van de Joden gaan dienen, dus ja, JHWH en de God van de christenen zijn dezelfde. De Joden die de Messias verwerpen, verwerpen hun amnestie en zitten persoonlijk fout. Maar dat zegt nog niets over de God die hen die amnestie verleent. Vergelijk (af)goden dan ook niet op basis van hun namen of wat hun volgelingen doen, maar op hun eigenschappen. Als ik mijn buurman behandel alsof hij mijn vader is en ik noem hem 'papa' IS hij daarom mijn vader nog niet. Er zijn goede moslims, er zijn slechte christenen; maar de God van de christenen zegt: 'Heb je vijanden lief en overwin het kwaad door het goede.' Allah zegt: 'Dood aan iedereen die geen goede moslim is. Hoe meer je er doodt, hoe groter de kans dat je in de hemel komt.' En dat scheren sommigen over een kam omdat ze hetzelfde genoemd worden?! Mensen denk goed na voor je zegt dat een andere God eigenlijk ook God is en dat je daarin JHWH aanbidt. Dat deed Jerobeam ook en hij wordt structureel genoemd 'die Isreal liet zondigen'. En Baal was toch ook alleen een andere naam voor God? Wel vreemd dan dat God daar zo boos over was en toch geen vuur gaf...
En voor degenen die nog steeds hun twijfels hebben de tekst uit de Koran en de uitleg ervan door een moslimgeestelijke:

“O Jullie die geloven! Neemt niet de Joden en Christenen tot vriend. Zij zijn als vrienden van elkaar. En wie van jullie hen als vriend neemt, behoort ongetwijfeld tot hen. Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.” (5:51)
Dit kunnen we als volgt verklaren: De woorden die in Koran staan vermeld als “joden” en “christenen” zijn voortgevloeid van een stamvorm ervan. De stamvorm van deze woorden zijn “jodendom” en het “christendom”. Omdat het oordeel in de Koran is gebaseerd op een voortvloeiing van de stamvorm, kunnen volgens dit principe joden en christenen niet geliefd worden (kunnen niet als ware broeders worden gezien), omdat ze hun geloof reflecteren. Dus kunnen we wel een vriendschap met hen aangaan omwille van hun andere goede kenmerken en eigenschappen zoals behulpzaam, ambitieus, sociaal, begripvol en geduldig, welke niets met geloof te maken hebben, want deze kenmerken vallen buiten het verbod van het vers.
De islam is een geloof dat over alle jaren heen de volledige godsdienstige behoefte van de mens voorziet. Hierdoor laat het geen behoefte open voor andere geloofsovertuigingen. Gezien vanuit dit oogpunt beveelt het verheven vers de gelovigen om standvastig te blijven in hun geloofsovertuiging, niet te twijfelen aan hun geloof en afstand te houden van vriendschap die aanleiding geven tot twijfels.
Lecram
20-04-2018 / 19:13
@Mortlach: logisch dat het voornamelijk christenen zijn die dat boek geweldig vinden, moslims staan over het algemeen niet open voor rationele tegenargumenten (niet alleen moslims, overigens, ook anders-gelovigen en atheisten geloven graag wat ze willen geloven). Nogmaals: Nabeel deed dat onderzoek toen hij nog toegewijd moslim was. Dat onderzoek deed hij om te bewijzen dat de islam de juiste godsdienst is. Besef dat het voor een moslim bijna onmogelijk is zijn geloof te verlaten. In het ergste geval staat daar de doodstraf op (wat Mohammed meerdere keren heeft bevolen), in bijna alle gevallen verbanning uit de familie en social omgeving. Dat is een hoge prijs, waarvan hij zelf schrijft dat als je zelfs bereid bent te sterven voor de waarheid, dat je dan die keuze móet maken. Voordat we hier over gaan discussiëren, dat snap je alleen als je zijn boeken hebt gelezen. Ik houd het hier dan ook bij.
Fijne dag!
Lecram
20-04-2018 / 19:18
@jaapenlinda: twee kleine opmerkingen:
- óók de oprechte Joden geloven dat ze van genade moeten leven. Het eerste testament is daar ook duidelijk over.
- De Joden verwerpen de Messias niet, zij erkennen Jezus niet als Messias. Dat is best een verschil.
Yoshi
20-04-2018 / 19:41
@Lecram,
- De joden die dat niet geloven, die zijn niet oprecht?
- Niet erkennen en verwerpen betekend vrijwel hetzelfde. Beide synoniem voor afwijzen.
Lecram
20-04-2018 / 20:16
Het feit dat je Jood bent wil nog niet zeggen dat je gelooft. Er zijn ook atheistische Joden. Joods zijn is een etniciteit, Judaisme is de godsdienst.
Er zijn zeker Joden die oprecht God willen dienen. Wij gaan daar niet over en aan God is het oordeel.
En verwerpen is nog wat anders dan niet erkennen. Waarom zouden ze Jezus verwerpen? Er zijn vele Joden die Jezus als persoon niet verwerpen, maar ook niet erkennen dat Hij de Messias is.
En als God de ogen toesluit van de Joden die Jezus niet als Messias erkennen, zal Hij dan ook zo zijn dat Hij ze voor eeuwig verloren laat gaan?
Lees Romeinen 11 ook eens waaróm Hij hun de ogen toesluit: namelijk dat jij en ik gered kunnen worden.
jaapenlinda
20-04-2018 / 21:55
@Lecram: Je hebt duidelijk de strekking van wat ik schreef niet begrepen. Waar het mij om ging is dit: als Joden Jezus Christus niet aannemen als hun Messias (voor het geval je over mijn woordkeuze valt, zich toe-eigenen mag ook) kun je daaruit nog niets concluderen over Wie hun God is.
Ik weet drommels goed wie de Joden zijn, om aan te geven dat ik het volk bedoelde schreef ik het ook met een hoofdletter. Maar de godsdienst komt wel degelijk bij hen vandaan. Ik weet ook heel goed dat zij de Christus verworpen/ niet erkend / afgewezen/ ander synoniem hebben zodat de heidenen toegang krijgen tot het heil. Maar daar ging deze discussie niet over.

Het gaat erom dat mensen zien dat de God van de christenen en Allah van de moslims echt niet dezelfde zijn. Door te suggeren dat antwoorden niet kloppen, alleen omdat niet alles zo uitgebreid is opgeschreven als mogelijk is of met de woorden die jij gekozen zou hebben, maak je het alleen maar moeilijk.
Lecram
20-04-2018 / 22:29
@Jaapenlinda, nou, nou, rustig maar, ik bedoel het niet kwaad.

Wie de God van de Joden is, dat is wel duidelijk.

Jeremia 31:33: Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.
Sammie2016
21-04-2018 / 07:37
De god van de moslims is niet dezelfde als die van de christenen.
De god van de moslims is een monotheïstische god terwijl de meeste christenen een trinitarische god aanbidden.

Allah heeft 99 namen, maar zijn in feite allemaal titels bijvoorbeeld "de eeuwige, de barmhartige, de eerste, de laatste, de vlinder, de begunstiger, etc, etc, etc.".

De christelijke god heet JHWH/Jahweh/Jehovah, zijn zoon heet Jezus Christus.
Joannes
21-04-2018 / 13:23
Is allah dezelfde als God?
Ik zie allah als het kwaad, de satan dus. Dat is ook duidelijk af te leiden uit het gedrag van allah's kinderen.
Lecram
21-04-2018 / 13:30
@Joannes: Je gaat hier veel te kort door de bocht. Er zijn moslims die hun leven hebben gewaagd, bijvoorbeeld in IS gebieden, om christenen te redden. En vele moslims zijn lieve, vredelievende mensen.
Verwar de ideologie niet met de mensen.

Terug in de tijd

Ik heb wel eens (oranjekleurig) slijm bij mijn ontlasting. Ik heb last van een spastische darm, hoort dat soort slijm da...
geen reacties
19-04-2006
Een vraag aan ds. J. Westerink. Wat is het verschil tussen de verbondsvisie van de GKV en de CGK? Mijn collega is GKV en...
geen reacties
19-04-2010
Ik heb net een relatie van bijna vier maanden achter de rug. Ik heb het uitgemaakt omdat ik me er niet meer lekker bij v...
geen reacties
19-04-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering