Verbond met God zonder wedergeboorte

Ds. H. Korving / geen reacties

06-04-2018, 16:00

Vraag

Hoe kan een pasgeboren kind zonder wedergeboorte deelhebben aan een verbond met God?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Uit je vraag leid ik af dat je denkt dat de wedergeboorte nodig is om deel te kunnen hebben aan het verbond met God.

Om je vraag goed te beantwoorden, is het allereerst van belang om de dingen goed en zuiver te onderscheiden. Het is geen Bijbelse gedachte dat God Zijn verbond alleen met de wedergeborenen aangaat. Dan zou immers de wedergeboorte een voorwaarde zijn, waaraan eerst voldaan moet worden voordat God Zijn verbond met hen (en met hen alleen) zou willen aangaan.

Wat wordt bedoeld met het verbond der genade dat God met de pasgeboren kinderen aangaat, zowel in het OT (Gen. 17:7) als in het NT (Hand. 2:37)? Dat ziet met name op de belofte van Gods genade die Hij plechtig en welgemeend aan dit kind meegeeft. U komt de belofte toe – en uw kinderen!

De wedergeboorte -met als belangrijkste kenmerk het geloof-  is vervolgens nodig om metterdaad in de genade te delen.  Het mooie is dat God Zelf die noodzakelijke wedergeboorte óók belooft te willen werken, namelijk door de Heilige Geest Die ons bij de doop al beloofd wordt om ons “toe te eigenen hetgeen wij in Christus hebben” (doopformulier).

Verwar dus niet het delen in het verbond (de belofte) met het delen in het heil (het beloofde). Maar het één wil wel brengen tot het ander. Het delen in het verbond geeft namelijk een groot voorrecht en een heilige verplichting: om het beloofde heil nu ook metterdaad bij de Heere, de God van het verbond te zoeken. En wie durft God voor verdacht te houden, wanneer de Heere Jezus Zelf betuigt: Wie zoekt, zal vinden (Luk. 11:5-13)?

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

kinderdoopverbond
geen reacties

Terug in de tijd

Sinds enige tijd ben ik (meisje) er achter gekomen dat ik verliefde gevoelens heb voor mijn beste vriendin. Dit voelt he...
geen reacties
06-04-2016
In hoeverre is "drama" verantwoord in te zetten op de basisschool? Ik denk dan bijvoorbeeld aan om sociale vaardigheden ...
3 reacties
05-04-2011
Doordat ik PCO-syndroom (teveel aan mannelijk hormoon) heb, heb ik o.a. veel haargroei in mijn gezicht. Maar ik heb ook ...
1 reactie
05-04-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering