Actuele bijbelse profetie

Ds. J.J. Tigchelaar / geen reacties

20-03-2018, 17:02

Vraag

Er zijn zoveel linken naar de komst van Jezus, zoals de droom van koning Nebukadnezar over het beeld, de terugkeer van het Joodse volk en geruchten van oorlogen. In Israël is een aantal jaren geleden een enorme hoeveelheid van gas en aardolie gevonden. Is dit de Bijbelse profetie uit Jesaja 60:5?

Antwoord

1. In Jesaja 60:5 (“want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden”) wordt een Hebreeuws woord gebruikt (hamon), dat 83 maal in het Oude Testament voorkomt, meestal vertaald door veelheid of menigte. Niet altijd is duidelijk waaruit deze veelheid bestaat. Het verband in dit hoofdstuk van Jesaja duidt op een glorierijke toekomst waarin mensen en vele schatten uit allerlei landen naar Sion zullen komen. De rijkdom van de zee kan dan van alles betekenen: schepen, ervaren zeevaarders, kustbewoners, vissers, emigranten, of ook vissen, etc. Ook aardgas? Het is niet absoluut uit te sluiten, maar het komt mij zeer gezocht voor. Al veel langer, voor dat in 2013 aardgas en olie in de Middellandse zee gevonden werden, worden uit de Dode Zee bijvoorbeeld ook waardevolle mineralen gewonnen, waar Israël goed profijt van heeft. 

2. Wie echter zo de vervulling van profetieën zoekt te concretiseren, door plaats, tijd en omstandigheden te beschrijven, moet dat consequent doen. Er zijn immers naast positieve ook negatieve profetieën in de Bijbel. Met negatief bedoel ik voorzeggingen van slechte gebeurtenissen. Is droogte, onvruchtbaarheid, ziekte, dreiging van oorlogen, van natuurrampen (overstromingen, sunami’s, aardbevingen) etc. ook zo gemakkelijk een eenmalige historische plaats te geven? Met veel inlegkundig kunstwerk kan ik de bouw van het Suezkanaal, de uitvinding van vliegtuigen en kernwapens, de oorlog in Syrië, de draadloze telefonie, etc. ook wel ergens geprofeteerd zien. Ik wil die weg echter niet inslaan. Dat is de manier waarvoor indertijd de Amerikaan Hal Lindsey zich in zijn boeken, tussen 1972 en 2002, sterk maakte.

3. Mattheüs wijst in zijn Evangelie vele malen op de vervulling van profetieën uit het Oude Testament, maar daarbij gaat het steeds over de vervulling door of in de Messias, Jezus Christus. Het gaat in de Bijbel om het Koninkrijk van God en Jezus Christus. Niet om de toekomst in al zijn economische en seculiere ontwikkelingen te voorspellen. Ik kan de winning van gas en aardolie door Israël in de Middellandse Zee niet zo gemakkelijk verbinden met de wederkomst van de Zoon van God. Zou er in de Nieuwe Aarde dan ook aardgas gewonnen moeten worden?

4. Onze wijsheid ligt niet in de duiding van vage voorzeggingen met meerdere mogelijkheden tot verklaring, maar in de kennis van Jezus Christus in Zijn volheid. Hij is de deur naar het Nieuwe Koninkrijk op aarde, dat uit de hemel zal neerdalen. Daar zal trouwens geen zee meer zijn. 

5. Daarbij: Onze ongelovige naaste wordt niet gewonnen door het verhaal van de veronderstelde vervulling van een oude profetie over een economisch en politiek verschijnsel. Het getuigenis van God en de levenswijze van Christenen en de kerk. Daar draait het om.

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

(Messiasbelijdende) Jodenprofetie
geen reacties

Terug in de tijd

Wat als je heel erg verlangt naar de dood?
1 reactie
20-03-2012
Geachte ds. Harinck. Met interesse las ik uw bijdrage in het RD vandaag over het Apostolicum, in het bijzonder de vraagb...
1 reactie
21-03-2017
Mijn vraag is als volgt: Hoe moet ik omgaan met getrouwd zijn en voorbehoedsmiddelen? Afgelopen september ben ik getrouw...
4 reacties
20-03-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering