Genoeg aan het lichtknopje

ir. Raymond H. Warnaar / geen reacties

21-02-2018, 15:38

Vraag

Ik lees veel vragen met enige regelmaat door op deze website en sommige zetten mij ook echt wel eens aan het denken, zoals laatst deze “Het eisende recht van God niet beleefd.” Deze bleef haken aan iets wat ik me al langer afvraag. Waarom wordt er in de ene hoek zo vanuit belevenissen van Gods kind gepreekt? Weer een andere kant vanuit een bepaalde dogmatiek. Zo zie je aan de vraag die gesteld werd die aanleiding was voor mijn vraag dat dit veel meer afbreuk doet dan opbouwt. Het maakt onzeker.

Wat zijn de afwegingen van een predikant om in (vaak middeleeuws uitgedrukte) termen te preken en daar ook nog is veel nadruk op te leggen? Van het taalgebruik zijn veel mensen al vervreemd, als een predikant er dan ook nog eens extra nadruk op legt wordt het al heel snel een ver-van-je-bed-show. Het eisende recht van God, het welwezen des geloofs... Of pas hoorde ik ook iets waarbij ik al weer snel afhaakte... “Christus voor de wet dan dit, Christus achter de wet dan dat.” Even plat gezegd, wat kan mij dat schelen? Ik wil horen hoe ik aan dat (waar zaligmakend) geloof kom! Een oproep tot bekering! Wat is het ware geloof en hoe krijg ik het? Moet dat niet het uitgangspunt zijn voor een evangelieverkondiging?

Ik verzand hier ook zo vaak in. Het wordt dan zo donker omdat ik zo ga tellen of ik alle haltes wel heb gehad voordat ik naar Christus komen mag, of ik wel met een waar geloof aan hem verbonden ben, want echt, het welwezen of het eisende recht, het zegt me in de regel van deze termen weinig. Laat staan iemand die voor het eerst in de kerk komt. Hoe zit dit?

Antwoord

Beste vragensteller,

Als er ’s nachts iets onverwachts gebeurt, spring je je bed uit, op zoek naar een lamp om te zien wat er aan de hand is. Die lamp doe je aan met het lichtknopje. Daarachter zitten stroomdraden, die lopen naar de meterkast en via de hoofdkabel komen deze door grote beveiligde buizen onder de straat bij transformators en uiteindelijk bij de energieleverancier uit. Daartussen zit trouwens ook nog een lokale netwerkbeheerder die verantwoordelijk is voor de onderhoud en de veiligheid van de energietoevoer. De lokale netwerkbeheerder heeft daarnaast weer specifieke afspraken met de beheerders van de regionale netwerken. En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan...
 
Maar waar het bij onraad ’s nachts om gaat, is dat je zo snel mogelijk zorgt voor duidelijkheid, voor verlichting, door de lamp aan te klikken via het lichtknopje.
 
Pas dit maar toe op je leven met God, onze Schepper. In de duisternis van jouw en mijn leven, moeten we zorgen dat we het licht van Zijn Zoon, de Heere Jezus, ontvangen. Hij heeft het zelf gezegd (Johannes 8:12): Ik ben het licht van de wereld; die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Volg Jezus door achter Hem aan te gaan: door Zijn woorden te geloven (te vertrouwen) en door gehoorzaam te zijn aan wat Hij van ons vraagt. Met vallen en opstaan, elke dag opnieuw. In een volledige overgave, waardoor je je eigen leven, je zonden en je eigen inzichten moet opgeven, om in ruil daarvoor het echte en het eeuwige leven van en met God terug te krijgen!
 
Niet meer en niet minder vraagt God van ons. Dit is de weg die Hij voor afgedwaalde mensen vastgesteld heeft om weer in het Vaderhuis terug te kunnen komen. Door het geloof in Zijn Zoon die vrijwillig onze straf gedragen heeft, ja zelfs toen wij nog vijanden waren. Onbegrijpelijk!
 
Probeer het daarom ook nooit te begrijpen, maar verwonder je en dank de Heere voor Zijn oneindige liefde en genade. Word en blijf een kind, dat volkomen afhankelijk is van God de Vader, door middel van Zijn lieve Zoon de Heere Jezus, die hiervoor mens wilde worden, Zichzelf vernederde tot de dood, ja de schandelijke dood van het kruis (Filippenzen 2).
 
We hoeven geen theoloog te zijn of te worden, om weer bij God Thuis te komen. Het is goed dat deze mensen er zijn, om de woorden uit de Bijbel met elkaar in verband te kunnen brengen en het christelijke geloof te verdedigen tegenover de tegenstanders en vijanden van God. Maar naar de kudde toe moeten en mogen ze gewoon een (onder)herder zijn, die de schapen weiden, beschermen, verzorgen en eenvoudig voedsel te eten geven. Zodat ze leven en toekomst hebben! Dit is het beeld dat de Heere Jezus gebruikt in Johannes 10.
 
Zorg er zelf ook voor dat het Licht van God in je leven aanwezig is, krachtig schijnt en de duisternis van je zonden en zwakheden steeds meer verdrijft. Want dan krijgt God de eer in jouw leven. Blijf, door het overdenken van de woorden uit de Bijbel en door het gebed, dagelijks met de Heere God verbonden. Dat is jouw opdracht en verantwoordelijkheid. Daar geeft God antwoord op: tijdelijke en eeuwige zegeningen, dat heeft Hij zelf beloofd! Maak je daarom niet druk of bezorgd over de diep weggestopte kabels (zoals bijvoorbeeld bijzondere ervaringen of theologische ideeën), de transformators (als voorbeeld: hoe het bloed van Christus en Zijn Geest ons nou precies verandert) of het functioneren van de lokale en regionale netwerkbeheerders (vul zelf maar aan met andere voorbeelden). Daar zorgt Iemand anders voor en Die heeft ons hiervoor totaal niet nodig. We zouden Hem alleen maar voor de voeten lopen, met onze eigenwijsheden en zwakke inzichten, in plaats van Hem te volgen en te aanbidden.
 
Met vriendelijke groet,
Raymond Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

bekeringsweg
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn jongste kind is net een jaar geworden en drinkt nog hoofdzakelijk bij mij borstvoeding. Inmiddels is mijn menstruat...
2 reacties
22-02-2019
Bij ons in de gemeente (Ger. Gem.) gaan ze een nieuwe kerk bouwen, zo’n modern gebouw. Ik denk dan, het kan toch ook gew...
3 reacties
21-02-2017
Ik ben met mijn vriend trouwplannen aan het maken. Nu is mijn vader predikant, maar daar hebben wij beiden niet echt fij...
4 reacties
20-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering