Tarkan

G. Slurink / geen reacties

12-02-2018, 08:06

Vraag

Ik ben fan van de Turkse popzanger Tarkan. Mooie jongen! Ik ben christelijk. Mag dat?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik zou wel willen weten wat je verder denkt en gelooft dat je deze vraag zo stelt. Als eerste wil ik graag opmerken dat het christelijk geloof niet draait om wat wel en wat niet mag. Het draait om een Persoon, onze Schepper, de Drie-Enige God, en een herstelde relatie met Hem. De kern van het christelijk geloof is bekering, verzoening, een nieuw leven en een nieuwe toekomst, waarbij het draait om Hem. Van onszelf zijn we, zoals de Bijbel het zegt, vijanden van God. Dat betekent niet dat iedereen dat altijd ook zo voelt. Veel mensen zullen zeggen dat dat wat hun betreft wel meevalt. Maar dat het wel zo is blijkt uit de verkeerde dingen die we doen. In de brief van Paulus aan de gemeente van Kollosse zegt hij dat ze vervreemd waren van God en Hem vijandig gezind. Want dat bleek uit hun slechte daden. De kern van deze vijandigheid is dat we vaak niet naar Hem willen luisteren en Hem niet willen vertrouwen, maar liever onze eigen zin doen en ons geluk zoeken in van alles en nog wat, behalve bij Degene die ons geschapen heeft. De Bijbel noemt dat zonde. En daar komen dan allerlei daden uit voort waarbij het telkens weer draait om onszelf en we op allerlei manieren onrecht doen aan zowel God als aan andere mensen, in het klein of in het groot. Dat zijn de zonden die we doen, die voortkomen uit deze zonde. Dit zit diep in ons. En deze zonde veroorzaakt een scheiding tussen ons en God. En die kunnen we van onze kant niet ongedaan maken. Alle mogelijke 'christelijke' dingen die we misschien doen kunnen daar niets van wegnemen.

Maar de Heere Jezus is gekomen om ons weer met God te verzoenen. Door middel van het geloof in Hem krijgen we daar deel aan. Daarom klinkt de oproep in de Bijbel keer op keer: "Bekeer je van je eigen wegen en geloof het evangelie van de Heere Jezus Christus!" "Laat je met God verzoenen!" En door middel van dit geloof in de Heere Jezus worden we opgenomen in het huisgezin van God en worden we Zijn kinderen. Dan wordt onze schuld kwijtgescholden. Dan krijgen we een nieuw leven en een nieuwe toekomst waarbij de Heere Jezus centraal komt te staan. Dan is de relatie met onze Schepper hersteld en leren we Hem meer en meer vertrouwen in alles. En dan laten we als het goed is langzaam maar zeker onze oude manier van leven steeds meer achter ons en richten we ons op de (eeuwige) toekomst bij Hem. En dan worden we Hem van harte gehoorzaam waardoor andere dingen belangrijk worden voor ons. 

Je zegt dat je christelijk bent. Ik weet niet wat je daaronder verstaat, maar ken je iets van wat ik hierboven noem? Ken je de Heere Jezus? Leef je vanuit wat Hij gedaan heeft? Is God door de Heere Jezus je hemelse Vader geworden? Ken je Hem en vertrouw je Hem? Of is er ten minste een klein begin hiervan aanwezig en wil je hier graag verder in groeien? Verlang je daar naar?

Als dat zo is, dan zal dat “fan” zijn ook minder behoren te worden. Ik weet niet wat je precies bedoelt met dit “fan” zijn. Soms gaan mensen daar behoorlijk ver in. Dan wordt bijvoorbeeld de persoon waar iemand “fan” van is een idool, iemand waar je naar opkijkt en die je vereert en waar je heel veel voor over hebt om die maar te kunnen zien of te horen. Idool betekent afgod. En je kent vast wel het eerste gebod: "U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben." God wil niet dat Zijn kinderen hun houvast zoeken in iets of iemand buiten Hem. Want ten eerste doet dat onrecht aan Hem en ten tweede is het dwaas, omdat deze idolen uiteindelijk ook niet echt helpen kunnen. Zo laat je wat beters liggen.

Soms gebruiken mensen het woord “fan” ook wel op een iets lichtere manier. Dan bedoelen ze ermee dat iets of iemand hun erg aanspreekt. Dan hangt het ervan af wat het is en op welke manier je ergens “fan” van bent. Maar zeker als het een persoon betreft is het oppassen geblazen. Want zo iemand wordt dan al snel tot een voorbeeld voor je. En het is op zichzelf niet verkeerd voorbeelden te hebben, maar het is wel belangrijk wie je tot voorbeeld neemt. Apostel Paulus schrijft bijvoorbeeld regelmatig in zijn brieven: “volg ons voorbeeld na.” Dat betekent niet dat we “fan” zouden moeten worden van Paulus. Maar wel dat we zowel wat geloof betreft als wat te leven uit dat geloof betreft van Paulus kunnen leren. Als christen wil je graag voorbeelden van mensen die dicht leven met de Heere. Tarkan zit echter niet in deze categorie van mensen. Integendeel, hij laat in zijn muziek en in zijn gedrag duidelijk merken dat hij geen enkele boodschap heeft aan de God van de Bijbel en dat voor hem hele andere dingen belangrijk zijn. Ik zou als christen niet “fan” kunnen zijn van zo iemand. Het kan best zijn dat zijn muziek je aanspreekt. Maar waar je mee omgaat wordt je door besmet.

Nogmaals, je zegt dat je christelijk bent. Ik weet niet precies wat je daaronder verstaat. Maar ook voor jou geldt deze belangrijke vraag: “Naar wie/Wie gaat jouw hart uit?” God zegt: "Geef mij je hart en vind je vreugde in wat Ik zeg dat goed is." En dat begint bij de Heere Jezus. En dat is duizenden keer beter dan Tarkan of wie dan ook. Ik denk niet dat je dan nog bovenmatig “fan” kan zijn van iemand en al helemaal niet van iemand die juist tegen Hem in gaat.

Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

popmuziek
geen reacties

Terug in de tijd

Na het overlijden van ouders ontving ik een bedrag uit de erfenis dat ervoor zorgde dat ik geen huursubsidie meer ontvan...
14 reacties
10-02-2017
Aan ds. Heikamp. Tijdens een lezing liet u duidelijk uw mening horen ten aanzien van vaccinatie. U was daarin zeer stell...
geen reacties
10-02-2009
Ik las laatst op Refoweb een interessante vraag over liefhebben. Dominee Schreuders gaf daar een heel helder en mooi ant...
geen reacties
10-02-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering