Gebedsbijeenkomsten tijdens bid- en dankdag

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

05-02-2018, 09:57

Vraag

Waarom worden er in (veel) reformatorische kerken alleen twee normale kerkdiensten gehouden tijdens bid- en dankdag? Waarom is er niet meer ruimte voor gebed? Is het niet beter om op deze dagen gebedsbijeenkomsten te organiseren?

Antwoord

Dat de Reformatorische kerken bid- en dankdagen houden is niet alleen een kerkelijk gebruik, maar ook vanuit Gods Woord, waar duidelijk staat dat we deze gebedsdagen zullen onderhouden. En zo gebeurt het tot deze dag toe nog op veel plaatsen en we hopen dat dit in lengte van jaren zo mag blijven.

Het zijn tevens gebedsbijeenkomsten omdat er gebeden wordt om Gods zegen over de akkers en de wateren, maar ook de dankzeggingen voor de ontvangen weldaden. In deze diensten wordt gebeden voor de nood van land en volk en gebeden om een wederkeer tot de Heere en Zijn Woord en dienst. Van koningshuis tot overheid en onderdanen en kerken wordt gebeden om bekerende genade Gods dat ons land en volk zich tot God zal bekeren om in Zijn wegen te wandelen. In deze diensten wordt de nood van de afgedwaalde gemeenteleden opgedragen aan de genadetroon om wederkeer van hen die zich schuldig maken aan kerkverlating en Godsverzaking.

Er wordt gebeden voor de vervolgde kerk wereldwijd om genade om standvastig te blijven in leven en sterven. Er wordt in deze diensten gebeden voor de bekering van de joden en dat Israël een christelijke staat zou mogen worden en Jeruzalem tot een bakermat van Godsvrees om Christus te dienen en te volgen.

Met deze enkele voorbeelden is het u hopelijk duidelijk dat wij deze bid- en dankdagen niet willen inwisselen voor zogenaamde gebedsbijeenkomsten. 

Schenke de Heere ons biddende genade om gevonden te worden aan de Genadetroon om te smeken voor land en volk op weg en reis naar de eeuwigheid.
 
Hartelijke groeten van een die altijd maar weer moet bidden: Heere, leer mij bidden,
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

Biddag-Dankdagbidden
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriend heeft last van aanvallen van de duivel. Deze kwellingen gaan over mij, dat ik met andere mannen vreemd zou g...
geen reacties
03-02-2015
Een Nazireeër mocht geen scheermes op zijn hoofd hebben. Alle levenskracht moest zich ongehinderd ontwikkelen en in dien...
2 reacties
03-02-2011
God vraagt niets van ons boven ons kunnen, maar hoe vind ik een bijbelse balans? Ik las in Jozua 1:8 dat hij dag en na...
1 reactie
04-02-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering