(...)De zonden waar ik het over heb, gaan over seksuele relaties(...)telkens wee...

J.W.N. van Dooijeweert / geen reacties

09-01-2006, 00:00

Vraag

N.a.v. vraag en antwoord 2303, beantwoord door de heer Van Dooijeweert. Ik vind het moeilijk om vol te houden, net als David. De zonden waar ik het over heb, gaan over seksuele relaties. Ik wist dat het niet mocht, mijn geweten zei mij dat ik moest ophouden met deze zonden en telkens weer viel ik daarin. Nu weet ik niet meer of ik daar vergeving van kan krijgen. De zonde hangt zwaar aan mijn geweten en mijn hart. Er staat in de Bijbel dat er voor de grootste zondaar vergeving mogelijk is, maar ik zie geen uitweg. Dan roep ik tot God, ik bid, maar de weg is en blijft zo donker. Misschien dat u nu iets meer kunt met mijn vraag.

Antwoord

Inderdaad kan ik nu iets meer met je vraag. Ik weet natuurlijk niet of je een man of een vrouw bent, maar voor de Bijbel maakt dit geen verschil. Zonde is zonde. Voor jouw zonde is er maar een duidelijk antwoord te vinden: STOP ONMIDDELLIJK. Nu speel jij nog met de zonde, maar straks speelt de zonde met jou! En dat is vreselijk, dan wordt je een willoze slaaf van je seksuele lusten. Ik weet van een man die elke dag aan de Heere beloofde om niet meer in zijn seksuele zonde te vallen. Maar hij viel er vijf tot zes keer per week weer in. Dan is het niet meer “vallen in de zonde” maar “leven in de zonde”. En dat wil de Heere niet! Hij wil dat we ons bekeren van onze boze (zondige) wegen (of relaties) Ik weet natuurlijk niet waar de zonde voor jou ligt, telefoonseks, internet (chatten), relaties in natura. Maar wat het ook mag zijn, het eerste is: breek je zonden af. Stop er mee. Zet er een punt achter. Als je dat niet doet wordt je straks een willoze slaaf van je seksuele lusten. En dat wil je toch ook niet.

Dit alles is niet nieuw voor je! Maar nu het andere, dat er direct mee te maken heeft: vergeving  van je zonden. Het is altijd het beste om ons oog op de Bijbel te richten. Ik wil graag even met je naar Hebreeën 12:1-2: “Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand van de troon van God”.

Spreuken 28:13: “Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.” Mattheüs  9:13: “Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.”

Zie je het groeien vanuit het Woord?

Niet bedekken maar belijden aan God. Bekeren en laten. Maar het is zo moeilijk... Denk aan Hebreeën 12:4: “Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Maar ik ben zo zwak en zo vleselijk...Vertel dat tegen de Heere en smeek Hem om Zijn kracht in jou. Hij zal die geven. Zie op Jezus, Hij wil barmhartig zijn tegenover zondaren. Daar is Hij juist voor gekomen. Het is zo wonderheerlijk als je daar iets van mag ervaren in je leven. Dam wil je nooit meer terug in je zonde van  weleer. Dan  wordt je waakzamer, oplettender.

Zie op Jezus, belijdt aan Hem je zonden, smeek Hem om vergeving en strijdt de goede strijd van het geloof, vecht tegen jezelf en de Heere zal je kracht geven om te overwinnen.

J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

geen reacties

Terug in de tijd

Tijdens mijn menstruatie kan ik niet lopen van de pijn in mijn benen. Ik slik in principe de pil door, maar soms breekt ...
2 reacties
12-01-2021
1. Hoe denkt u over nieuwe geloofsbewegingen zoal de Orde der Transformanten? 2. Mag iemand die niet is gepromoveer...
23 reacties
09-01-2017
Er is iets aan het dienen van God wat ik helemaal nog niet goed begrijp. Soms als er geschreven wordt over het maken van...
geen reacties
09-01-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering