Wie schreef begin van Genesis op?

Ds. J.J. Tigchelaar / geen reacties

01-01-2018, 13:07

Vraag

In een Bijbel, Genesis 1-26, staat de volgende tekst: God zei: laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Weet u welk mens deze tekst voor de allereerste keer in de geschiedenis aan het papier (wat het dan ook maar was) heeft toevertrouwd?

Antwoord

1. Nee, dat weet ik niet. Om een precies antwoord te geven zou je een helderziende, een fantast of een leugenaar moeten zijn. Het eerste ben ik niet, de andere twee wil ik niet zijn. Is daarmee alles gezegd? Nee.

2. We weten dat mensen in het Midden Oosten al ruim drieduizend jaar voor Christus konden schrijven. Mozes heeft het zeker geleerd aan het hof van de farao in Egypte. Het ons bekende Hebreeuws (taal en schrift) werd zeker vanaf de twaalfde eeuw voor Christus gebruikt.

3. De genoemde tekst staat in het eerste boek van Mozes. Of hij deze woorden eigenhandig heeft geschreven, of gedicteerd, of mondeling overgeleverd voor latere op schrift stelling is door ons niet meer na te gaan.

4. Adam zal zeker van God gehoord hebben hoe en met welke bedoeling God de eerste mensen heeft geschapen. Hij heeft dat ongetwijfeld aan zijn nakomelingen verteld. Adam heeft volgens de Bijbelse geslachtsregisters (Genesis 5 en 9:28/29 en 11) nog acht geslachten na hem gekend en  
kunnen doorgeven wat hij van God had vernomen. Sommigen van die kinderen en hun nazaten zullen goed geluisterd en de geschiedenis onthouden hebben, anderen zullen er weinig of geen aandacht aan geschonken hebben. Net zoals dat vandaag nog gebeurt!

5. Wanneer tussen de woorden en feiten en de latere op schriftstelling een tijdsperiode ligt, is niet alles als vaag en onzeker te beschouwen. De tijd tussen de gebeurtenissen of woorden en de ons bewaarde handschriften met de beschrijving ervan in de boeken van de Bijbel is veel korter dan bij de bewaarde geschriften van bekende filosofen en anderen in de klassieke oudheid. De ons bekende handschriften met woorden van Homerus, Plato, Herodotus bijvoorbeeld zijn soms wel tien eeuwen jonger dan de veronderstelde schrijvers. Twijfelen we dan aan de inhoud daarvan? 

6. Tenslotte: Ik hoop dat vraagsteller en ik het er over eens zijn dat de zaak zelve, het geschapen zijn van de mens naar het beeld van God, oneindig belangrijker is dan het weten wie de betreffende woorden voor het eerst op papyrus, perkament of op kleitabletten heeft vastgelegd.

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

Genesis
geen reacties

Terug in de tijd

Johannes 17:3: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij g...
geen reacties
30-12-2014
Ik heb al veel op Refoweb gelezen over echtscheiding en hertrouwen, maar vind geen antwoord op mijn worsteling. Ik ben r...
geen reacties
31-12-2019
Mag je als christen aan zelfbevrediging doen?
geen reacties
31-12-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering