Verschil tussen getuigen en evangeliseren

J.M. Strijbis / geen reacties

13-12-2017, 12:15

Vraag

Wat is het verschil tussen getuigen en evangeliseren?

Antwoord

Goede vraag. Deze begrippen liggen soms dicht bij elkaar en overlappen elkaar soms.

Een getuige is iemand die erbij geweest is. Hoe kan dan een christen getuigen? Hij was er toch niet bij toen Christus op aarde was? Klopt. En toch kan hij getuigen. Hij getuigt als het goed is vanuit Gods Woord en een waar geloof (zie ook Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus). Hij getuigt van de Heere Jezus, aangezien de Heilige Geest het geloof in zijn hart gewerkt heeft "dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil.” Hij kent de Heere Jezus dus en wil als het goed is van Hem getuigen. Dat is vaak in spontane situaties bij bekenden of onbekenden, bij medegelovigen en ongelovigen. Soms zomaar in de trein als je daar (actief zoekend en biddend) kansen voor ziet.

Evangeliseren houdt in ieder geval ook in dat je een getuige bent. Maar het gaat nog wat verder. Je bent dan meer een prediker. Je verkondigt het Evangelie (vandaar evangeliseren) aan ongelovigen of andersgelovigen. Niet iedere gelovige doet dit. God roept mensen als evangelist. Dat betekent weer niet dat wij in onze omgeving en onderweg niet het evangelie moeten doorgeven. Maar ik zie dat meer als getuigen. Terwijl evangeliseren het werk is van een evangelist, een soort prediker.

J. M. Strijbis

J.M. Strijbis

J.M. Strijbis

 • Geboortedatum:
  16-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Gouda
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Docent(opleider) Driestar Hogeschool

Tags in dit artikel:

evangelisatiegetuigen
geen reacties

Terug in de tijd

Sinds mijn 11e jaar weet ik dat ik een homofiele geaardheid heb. Na een aantal keer overspannen te zijn geweest ben ik n...
geen reacties
13-12-2003
Wie zijn eigenlijk belangrijke voorgangers in de PKN?
5 reacties
13-12-2010
Is ellendekennis een voorwaarde voor geloof en voor het zien op Christus of kan het zien op Christus ook leiden tot elle...
geen reacties
13-12-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering