Nodiging ook voor mij?

Ds. J. Bos / 3 reacties

04-12-2017, 10:54

Vraag

Hoe kan ik weten of de nodiging van de Heere Jezus, om te komen tot de fontein van Levend Water, ook voor mij is? Er wordt wel eens gezegd dat iedereen welkom is. Maar er zijn toch ook mensen die niet uitverkoren zijn? Hoe kan ik weten of de Heere ook mij bedoelt?

Antwoord

Beste vrager(ster),

Lees eens Dordtse Leerregels I,6. God verkiest. Hoe? Door de prediking van Zijn beloften door middel van verkondigers van de “zeer blijde Boodschap”, D.L.R. 1: 2,3. “Die dit Evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods”, DLR. 1:4; Joh.3:36.  Ongeloof is schuld! Geloof genade, DLR 1:5.

Hoe kan iemand nu weten dat het “ook voor mij is?” Antwoord: door het geloof alleen. Namelijk dat geloof dat God op Zijn Woord gelooft. Dat geloof dat zondaren richt op Gods vaste beloften. Dat geloof dat door De Heilige Geest gewerkt, bidt om de leiding van Die Geest in het begrijpen van Gods Woord. Dat geloof, dat ontdekt aan eigen onmacht en uitdrijft tot God Die machtig is “meer dan overvloedig te doen boven hetgeen wij bidden of denken”, Ef. 3:20. Het geloof, verwoord in Catechismus zondag 7 vraag en antwoord 21. Geloof, dat steeds in gevecht is met ongeloof en kleingeloof, zodat gebeden wordt: “Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp”, Marcus 9:24.
 
We leven weer in de adventsdagen. De Heere Christus kwam in de wereld. God werd Mens, Johannes 1:14. Beste vrager: “Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt”! Geloof Zijn HEIL en TROOSTRIJK (D.L.R. 1,6 slot) Woord. Overdenk deze woorden en breng ze bij de HEERE. Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht. 

Hartelijke groet,
Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

 • Geboortedatum:
  24-06-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Naarden
 • Status:
  Actief
3 reacties
Jesaja40
04-12-2017 / 12:47
Beste vraagsteller,

Ik neem u mee naar Jesaja 55. Daar worden alle dorstigen hartelijk uitgenodigd om te gratis te drinken en te eten. Niet alleen water maar ook brood en wijn is gratis verkrijgbaar. De Eeuwige legt deze woorden in de mond van de profeet, die dit moet aanzeggen aan het Huis van Israël. De gedachte alleen dat je iets mee moet nemen om iets te kunnen kopen is heel menselijk. Maar hier zegt G’d zelf: het is echt gratis hoor.


Deze woorden staan niet alleen voor het Huis van Israël. Die komt ook tot u lees ik in het volgende hoofdstuk 56, u hoort er helemaal bij. Nergens staat er dat iemand worden uitgesloten of er niet bij hoort. G’d zelf zegt dat Zijn gedachten ver boven de mensen uitgaan. De hand van G’d is altijd naar u uitgestrekt. G’d is zo hoog voor ons en toch o zo dichtbij. Als u ja zegt tegen G’d, dan zegt u ook tegen Hem: er staat zoveel tussen u en mij in. Ik besef dat, en vraag U om mij dit te vergeven op grond van het volbrachte offer van Yeshua mijn Messias.

Weet u, de woorden die G’d spreekt tot de mensen zal niet leeg tot Hem terugkeren. Weet u dat dit het garantiebewijs is wat G’d zelf geeft aan u. Hij biedt u een zeer groot geschenk aan, dat kan Hij alleen doen. U en ik mag dat geschenk aanvaarden door daar ja tegen te zeggen. Dan veranderd uw vraag in een lofprijzing: dan U wel dat U ook mij hebt opgezocht en dat die uitnodiging ook voor mij bestemd is. U zult dan drinken uit de bron van Levend water. Dit welkomstwoord komt vanuit de hemel naar u toe. U sluit zich dan aan bij al die miljoenen die ook ja hebben gezegd tegen hun G’d. Zij hebben de goede keuze gemaakt en zijn pelgrim geworden naar het hemelse Koninkrijk.
Marisa
04-12-2017 / 13:14
Beste vraagsteller,
Het enige wat een mens moet doen is het aanbod van de Heer Jezus in geloof aannemen. Als je dat doet, zul je gaandeweg steeds meer gaan ervaren/weten/geloven dat je een uitverkorene bent - iets waar je je over blijft verbazen, want met je verstand kun je er niet bij. Waarom jij en die andere, naaste, (nog) niet? Hoe is het mogelijk dat de Almachtige God Zijn oog op jou laat rusten??

De mensen die niet uitverkoren zijn, zijn zij die het aanbod niet aannemen - en ook dat is iets wat ik met mijn verstand niet kan begrijpen, want waarom zij niet? De Here God alleen weet waarom....

Het feit dat je de vraag stelt, geeft misschien wel aan dat de Heilige Geest in je aan het werk is. Dus wat let je? Het is echt ook voor jou!
Ga tot de Heer Jezus, belijd je zonden en ontvang het wonder van een nieuw en eeuwig leven, dat hier op aarde trouwens nog veel strijd zal opleveren. Maar dan is Hij erbij. Hij, Die voor al jouw en mijn zonden heeft betaald.
Lecram
05-12-2017 / 00:44
Jezus zegt: Op. 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

Hij vraagt dus aan JOU om de deur te openen. En als je binnen bent, zie je aan de binnenkant van de deur: Uitverkoren IN HEM! (Ef. 1:4)

Terug in de tijd

Beste kandidaat Mol. Dank u voor het beantwoorden van mijn vraag over de tienerdienst. Ondertussen ben ik met mijn vrien...
geen reacties
03-12-2015
Sinds kort heb ik verkering met een vrouw die net als ik in God gelooft en daar in haar leven ook serieus uiting aan wil...
5 reacties
02-12-2011
Ik heb een vraag over vertrouwen op God. Ik ben 21 en had nog nooit een vriend gehad. Een paar weken terug kreeg ik cont...
geen reacties
02-12-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering