Vormsel in de RK-kerk

drs. W.H. Hoorn / geen reacties

07-11-2017, 09:54

Vraag

Volgens mijn dochter is het vormsel in de RK-kerk vergelijkbaar met de belijdenis in de protestantse kerken. Ik kan me dat niet voorstellen. Wat houdt dat vormsel in en is het verstandig om hier heen te gaan als mijn kleinzoon dit ontvangt?

Antwoord

Geachte mevrouw/meneer,

De RKK kent zeven sacramenten. De eerste drie daarvan zijn de zogenaamde initiatie-sacramenten, waarmee kinderen in drie opeenvolgende stadia in deze kerk worden opgenomen; doop, eerste communie en vormsel.

De doop is het eerste sacrament wat iemand die binnen de RKK geboren is ontvangt. Zij wordt meestal aan zuigelingen en kleine kinderen toegediend. Het tweede sacrament wat hierop volgt is dat van de zogenaamde eerste communie, waarbij kinderen tussen hun zevende en achtste levensjaar voor het eerst kunnen deelnemen aan de Roomse mis, die binnen de RKK eucharistie wordt genoemd. En het derde en laatste initiatie-sacrament is dus het vormsel, wat kinderen veelal op hun twaalfde levensjaar ontvangen.

De doop staat in de RKK voor het toegewijd worden van een kind aan de Vader. De eerste communie voor de geloofsverbondenheid van een kind met de Zoon. En het vormsel voor de verzegeling met en door de Heilige Geest. Zowel de eerste communie als het vormsel verwijzen op hun beurt weer naar de doop, die net als bij de protestanten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wordt toegediend en als een bevestiging van de doop gelden.

Of het vormsel vergelijkbaar is met de belijdenis is een vraag die niet zo makkelijk te beantwoorden is. Ten eerste kennen wij als protestanten niet meer dan twee geldige en direct aan de Bijbel ontleende sacramenten; doop (Matth. 28:19-20) en Heilig Avondmaal (1 Kor. 11:24-26), waar de Heere Jezus ons opdraagt deze twee sacramenten te houden. Dat is dan ook de reden waarom wij als protestanten niet meer dan twee sacramenten kennen. De belijdenis is bij ons dus geen sacrament en in dat opzicht daarom dan ook niet vergelijkbaar met het vormsel.
 
Ten tweede wordt er in de RKK een andere betekenis aan het vormsel toegeschreven dan bij ons de belijdenis, omdat het vormsel dus in de eerste plaats verwijst naar de werking van de Heilige Geest. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat de Heilige Geest geen rol speelt in de belijdenis en dat de belijdenis geen bevestiging van de doop is. Maar de belijdenis wordt bij ons vrijwel uitsluitend door meerderjarige mensen gedaan. En in tegenstelling tot in de RKK geldt zij als een voorwaarde voor het deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Ten derde ligt de beslissing tot het afleggen van de belijdenis bij ons in de eerste plaats bij de persoon die dit wil doen en is zij daarmee in feite de verantwoordelijkheid van hem/haarzelf. De richtlijn qua leeftijd voor het doen van belijdenis die over het algemeen wordt aangehouden is een minimumleeftijd van achttien, omdat iemand die belijdenis heeft gedaan ook stemrecht heeft.  In sommige protestantse kerkgenootschappen geldt dit stemrecht zowel voor belijdende mannen als vrouwen en bij anderen is dit stemrecht gereserveerd voor mannelijke lidmaten. 

Ten vierde houdt dit stemrecht van belijdende lidmaten verband met het feit dat het in de protestantse traditie de lidmaten zijn die het in de kerk voor het zeggen hebben in plaats van de bisschoppen, de kardinalen en een paus.

Er kan nog veel meer over dit onderwerp worden geschreven, maar het moge duidelijk zijn dat het vormsel niet direct vergelijkbaar is met het doen van belijdenis. Of u aanwezig wenst te zijn bij het ontvangen van het vormsel door uw kleinzoon is een beslissing die bij u ligt. Want dat is een gewetenskwestie waarbij ondergetekende u niets kan en mag voorschrijven.

Niettemin zou ik u toch een Woord willen meegeven. “'Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen” (Rom. 12:18).

Hartelijke groeten,
Drs. W. H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

 • Geboortedatum:
  30-01-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Dedemsvaart
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Niet beroepbare kandidaat

Tags in dit artikel:

Rooms Katholieke Kerk
geen reacties

Terug in de tijd

Pas werd mij gevraagd: waarom zou je niet op zondag een feest mogen houden of iets dergelijk (je verjaardag of zo). Jezu...
geen reacties
06-11-2006
Onze zus is weggelopen van huis. Ze had een vriend leren kennen via internet. Er is vaak gewaarschuwd dat we vertrouwd ...
geen reacties
06-11-2006
Geachte dr. H. van den Belt. Op de website van de Maranathakerk in Rotterdam beluisterde ik een preek van u over Psalm 1...
1 reactie
06-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering