Duistere herinneringen

ir. Raymond H. Warnaar / geen reacties

02-11-2017, 12:49

Vraag

Ik verkeer momenteel in een lastige situatie. Ik ben opgevoed in een protestants-christelijk dorp. Vrijwel mijn gehele familie is christelijk, behalve mijn moeder. Ze heeft een hekel aan het geloof en ergert zich vandaag de dag nog steeds aan elk element van het geloof (bijvoorbeeld de kleding van mensen wanneer ze langslopen om naar de kerk gaan). Ondanks het feit dat mijn moeder vrijwel de enige atheïst is in mijn omgeving, heb ik toch haar voetstappen gevolgd en vond ik gedurende de afgelopen 21 jaar het geloof ook allemaal maar onzin. Ik ben een jaar geleden echter door een mentale shift gegaan waardoor ik, mede door gesprekken over het geloof, vrij recentelijk heb besloten mijn leven in belangstelling te zetten van God.

Wat zal m’n familie blij zijn en m’n moeder raar opkijken. Ik heb het echter nog niet naar buiten gebracht want ik weet niet zo goed wat ik met mijn probleem aan moet. Ik heb namelijk, gedurende mijn leven veel seksuele zonden begaan, waar ik uiteraard nooit bij stilstond, omdat ik atheïst was, maar waar nu enorm veel spijt van heb. Mede door de grote invloed van televisie en media dacht ik dat het allemaal normaal was. Nu zie ik pas in hoe ongelooflijk slecht mijn gedachtegang was. Ik denk niet dat ik mezelf ooit nog kan vergeven, maar veel belangrijker nog, dat God me ooit zal vergeven. Ik voel me leeg en opgegeven; 21 jaar en ik zie de toekomst donker tegemoet. Oneindig veel zonden begaan vanwege de onwetendheid van de consequenties ervan.

Mijn vragen zijn: Hoe kan ik hier het beste mee omgaan ten opzichte van mijn familie? Moet ik ze alles vertellen? Hoe kan mijn leven het beste wijden aan God zonder dat ik hoef te lijden aan mijn duistere herinneringen? Wat kan ik doen om mijn relatie met God te bevorderen en om vergiffenis te vragen? Is er überhaupt nog hoop voor iemand als ik?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Bedankt voor je verhaal. Heftig, maar bijzonder om te lezen dat je “je leven in belangstelling wilt zetten van God.” Wat daar precies aan voorafgegaan is, schrijf je niet (alleen iets over een mentale shift), maar uiteindelijk is de oorzaak niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat God belangstelling voor jou heeft! Beter uitgedrukt: God heeft een bijzondere belangstelling voor mensen met een duister en zondig leven achter de rug. Dat waren en dat zijn precies de mensen die God op het oog heeft! Daarover lezen we in de Bijbel als er staat dat Jezus een vriend is van tollenaars en zondaars (Lucas 7). In Lucas 15 staat dat deze groep mensen hem opzoekt en de leiders van het Joodse volk daarom onderling tegen elkaar beginnen te klagen: “Die man (Jezus) ontvangt zondaars en eet met hen.”
 
Pas hoorde ik in een preek het volgende: “Het contactpunt tussen God en de mensen is Jezus, de Zoon van God. En het contactpunt tussen Jezus en de mens is de zonde.” Misschien klinkt dit wat vreemd, maar het is zo ontzettend raak gezegd. Weet je waarom? Omdat God geen goede mensen opzoekt, dan had Hij nooit Jezus naar deze aarde hoeven te sturen. Maar God heeft Jezus juist naar deze wereld gestuurd om de relatie met zondige mensen te herstellen! Jezus zegt: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen (mensen zonder zonde) te roepen, maar zondaars” (Mattheus 9:13).
 
Dus Jezus kwam voor mensen met zonden. Grote en kleine zonden, zichtbaar of onzichtbaar, bewust of onbewust. Hij kwam voor koningen en eenvoudige mensen, voor dominees en atheïsten, voor elk mens die bevrijd wil worden van zijn zonden. En zich weer terugkeert naar God, om bij Hem het echte levensgeluk en de blijvende vrede te vinden, zoals God het bedoeld heeft. Het is Gods oneindige liefde en diepste verlangen om deze verandering bij mensen te laten plaatsvinden. Ook bij jou!
 
Nu terug naar je vragen: “Hoe kan ik hier het beste mee omgaan ten opzichte van mijn familie? Moet ik ze alles vertellen?” Ik denk dat je hiermee je zondige leven bedoelt. Nee, dat hoeft zeker niet. Alle dingen waarvan je nu inziet dat ze verkeerd en zondig waren, mag en moet je aan God belijden. Dan belooft God In 1 Johannes 1:9 het volgende: Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. In Spreuken 28: 13 staat: “Wie zijn zonden verbergt, zal geen voorspoed kennen, maar wie ze belijdt (bekent) en laat (vermijdt) zal barmhartigheid (vergeving) ontvangen.” Het gaat er dus om dat we ons verkeerde en zondige leven, bewust of onbewust, open en eerlijk aan God voorleggen en Hem vragen om vergeving. God wacht om jou die vergeving te geven. Hij heeft het beloofd. God liegt niet! Maar je hoeft alle verborgen zonden niet aan anderen te belijden, tenzij zij er door gekwetst of beschadigd zijn. Dan mag je ook hen vragen om vergeving en vertellen waarom je tot inkeer gekomen bent en nu voortaan God wil dienen.
 
Een andere vraag die je stelt is: “Hoe kan ik mijn leven het beste wijden aan God zonder dat ik hoef te lijden aan mijn duistere herinneringen?” Weet je, de duivel zal als vijand van God, altijd proberen om jou te herinneren aan je duistere verleden. Hij zal je influisteren dat je geen toekomst hebt en geen vergeving. Maar God zegt in de Bijbel andere dingen. Hij belooft vergeving en reiniging. In Psalm 103: 12 zegt God zelfs dat Hij de -beleden en vergeven- zonden zo ver van ons heeft verwijderd, als de afstand van het Oosten naar het Westen. En in het Bijbelboek Micha 7:19 staat: “Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.” Met andere woorden, God zal die zonden nooit meer vinden, Hij heeft ze vergeven en weggedaan. Vertrouw op God, op Zijn woorden in de Bijbel. Dank God voor Zijn genade en liefde die onvoorwaardelijk is. Kijk niet schuldig achterom, maar richt je blik op de toekomst. Volg de Heere Jezus, die voor zondaren aan het kruis heeft gehangen. Die Zijn leven gegeven heeft, Zijn bloed heeft uitgestort aan het kruis van Golgotha, om jouw en mijn zonden te kunnen vergeven. Dank Hem ervoor! Vraag Hem elke dag opnieuw door het gebed en door het lezen vanuit de Bijbel, om heiliger te mogen leven. Om steeds meer op Hem te mogen lijken! Vol liefde voor God en de mensen om ons heen. Maar ook geduldig, trouw en zachtmoedig in alles wat we doen en zeggen.
 
Tenslotte vraag je: “Wat kan ik doen om mijn relatie met God te bevorderen en om vergiffenis te vragen? Is er überhaupt nog hoop voor iemand als ik?” Ik denk dat ik op deze vragen al antwoorden gegeven heb. Ja, er is hoop voor jou en voor mij. Omdat Jezus Christus gekomen is, niet voor gezonde en heilige mensen, maar om de zondaren zalig te maken!
 
Misschien denk je nu, mooi al die hoopvolle beloften uit de Bijbel over vergeving, maar ik ervaar mijn verleden vaak nog als een zware last vanwege al die duistere herinneringen. Dan is het goed om te beseffen dat we de Heere Jezus Christus voor twee belangrijke dingen in ons leven nodig hebben, namelijk om (1) vanwege Zijn lijden en sterven vergeving van onze zonden te ontvangen en (2) door de werking van Zijn Heilige Geest in ons leven ook volledig vernieuwd te worden. Je begrijpt dus dat naast vergeving van onze zonden ook vernieuwing van ons leven nodig en mogelijk is! Want beiden worden door God geschonken. Maar om meer en meer vernieuwd te worden door Zijn Heilige Geest, is een leven van overgave en gehoorzaamheid onmisbaar. Daarom tenslotte als een soort samenvatting van dit antwoord: Ga naar God toe, belijd je zonden, noem ze op en neem er afstand van. Hij is zo getrouw dat Hij ze zal vergeven! Gehoorzaam aan God, door te doen wat Hij in de Bijbel ons heeft meegegeven, in het bijzonder door het leven en de woorden van Zijn Zoon Jezus Christus. Gehoorzamen kan alleen als je dicht bij Hem bent en Zijn liefde proeft (dan krijg je er zin in...). Zoek Hem daarom elke dag op door het lezen van de Bijbel, door het spreken tot Hem door het gebed en door samen met andere mensen in en buiten de kerk Hem groot te maken en Hem te danken. Dan zal Hij je volledig vernieuwen! Dat wens ik je van harte toe!
 
Vriendelijke groet,
Raymond Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

verleden
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over het doen of het volgen van de belijdeniscatechisatie. Ik zit nu dit jaar voor het eerst op belijde...
geen reacties
01-11-2007
Ik luister sinds kort af en toe naar gospelmuziek. Eén nummer van Gerald Troost vind ik heel mooi, het heeft deze tekst:...
geen reacties
01-11-2003
Ik heb een vraag waar ik niet mee uit de voeten kan. Wanneer ik de vrijmoedigheid mag hebben over geestelijke zaken te p...
11 reacties
01-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering