Gods zorg ook voor mij

Ds. J. Bos / 1 reactie

26-10-2017, 13:18

Vraag

Waar mag je weten dat God over je waakt en voor je zorgt? Ik geloof, maar vind het vaak nog heel erg moeilijk. Dit leg ik allemaal bij God neer, maar heb ook zo vaak het idee dat de woorden in de Bijbel niet voor mij zijn. Ik denk altijd dat die woorden alleen maar voor de mensen aan wie het gericht waren bedoeld zijn en niet voor mij. Bijvoorbeeld als God tegen Mozes zegt dat Hij bij hem zal zijn, durf ik er niet op te vertrouwen dat het ook voor mij geldt. Ook denk ik zo vaak dat die woorden niet voor mij gelden omdat ik het geloof vaak nog moeilijk vind.

Antwoord

Waar je dat mag weten dat God over je waakt en zorgt? Het antwoord is: uit Gods Woord. Dat is echter “door het geloof”. U geeft aan te geloven, al is dat vaak heel erg moeilijk. Welkom in de strijd! Waar geloof is een strijdend geloof. Dat zegt Paulus in Efeze 6:12; 1 Tim. 6: 12; 2 Tim. 4:7, om niet meer te noemen. Wie zijn en haar gemak zoekt of ook gemakkelijkheid, moet ergens anders zijn dan te leven door het geloof alleen.

U legt het allemaal bij God neer. Ik zou zeggen, dat dit nou juist is wat een gelovige doet: “Zie mij HEER’ Dien elk moet duchten tot U vluchten...”. Als de Woorden in de Bijbel niet voor u zijn dan was u de ongelukkigste mens van de wereld. Want alzo lief heeft God de wereld gehad..., maar daar hoort u dus kennelijk niet bij, bij die wereld?! Waar komt u dan vandaan?

God belooft Mozes en Mozes gelooft Gods Woord en volgt het op. Daar gaat het om. Mozes vroeg zich niet eerst af of het wel voor hem bedoeld was. Hij hoorde Gods Woord en gehoorzaamde Gods Woord. Lees nu ook eens wat de HEERE betuigt in Mattheus 28: 20. 

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

 • Geboortedatum:
  24-06-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Naarden
 • Status:
  Actief
1 reactie
Sammie2016
27-10-2017 / 07:16
De hele Bijbel is een brief van onze hemelse Vader aan zijn aardse schepselen.
Iedereen mag/kan zich aangesproken voelen zowel in streng onderricht als aanmoediging.

2Tim.3:16-17 zegt"De hele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten en te corrigeren in rechtvaardigheid, 17 zodat een mens van God volledig bekwaam is, helemaal toegerust voor elk goed werk."

Prediker 12:13 zegt "heb ontzag voor de ware God en leef zijn geboden na, want dat is de hele verplichting van de mens."

Terug in de tijd

Wij hebben een aantal vrienden en familieleden. Deze nodigen wij dan uit voor gezellig een bakkie koffie of wij gaan naa...
3 reacties
26-10-2011
Mijn zus en zwager zijn al jaren getrouwd en hebben twee kinderen. Vanaf het begin van hun huwelijk gaan zij naar de Ger...
geen reacties
26-10-2012
Ik heb al zo vaak gebeden en gezegd: "Mijn leven leg ik in Uw handen, Heere Jezus, mijn hart ligt open voor U." Maar er ...
5 reacties
26-10-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering