Christelijk meisje ontmoet

Ds. J.J. van Holten / geen reacties

26-10-2017, 10:18

Vraag

Ik heb jullie hulp nodig. Ik ben een jongen van 20, protestants opgevoed, protestantse basisschool geweest en middelbare school. Alleen gaan we thuis niet naar de kerk. Denk ook dat ik niet als gelovig wordt gezien door velen. Ik geloof wel dat er een God is, dat ik dankbaar mag zijn met alles wat we hebben op aarde. Ik zorg het beste voor elk mens op aarde (joden, moslims, homo’s, boeddhisten). Ik deel niet de opvattingen van andere mensen op aarde, maar ik heb respect ervoor, ik accepteer dat ze er zijn, leer met iedereen te leven op aarde en probeer voor iedereen een gouden plekje te bewaren in mijn hart. Ik wens ook iedereen een veilige en comfortabele plek op deze wereld waar iedereen geaccepteerd mag worden zoals hij/zij is.

Nu heb ik een christelijk meisje ontmoet met christelijke ouders, dat wel altijd netjes naar de kerk gaat en volgens de kerkelijke regels leeft. We zijn enorm verliefd geworden op elkaar, we voelen ons de gelukkigste mensen op aarde samen. We hebben respect voor het feit dat we net iets anders in het leven staan, maar dat hindert ons absoluut niet de liefde die we voor elkaar hebben. We weten dat dit niet exact aansluit met de regels van het protestantse christendom, maar zal God deze liefde echt verbieden? We voelen ons zo gelukkig en willen het liefst niets anders. Ik kan me niet voorstellen dat God deze liefde zou willen verbreken. Bestaat er een mogelijkheid dat we met rust en acceptatie van de kerk samen kunnen leven? Dat zij haar christelijke geloof kan behouden en dat er een huwelijk tussen ons kan komen?

Antwoord

Je vraag is zeer herkenbaar.  Deze vraag is zeker niet de eerste op dit gebied die binnen Refoweb is behandeld. Als je eens gaat nazoeken op de site zul je diverse antwoorden op deze vraag tegenkomen. Ik verwijs daar graag naar, dan heb je tegelijk ook een bredere mening dan van mij alleen. 

Je schrijft dat je je niet kunt voorstellen dat God jullie relatie zal verbieden. Je uiteindelijke vraag is dus of de kerk deze relatie zal verbieden? Dat is voor mij natuurlijk heel lastig te beantwoorden. Ik ken jullie niet en ook niet de specifieke situatie van jullie beiden. Ik zou jullie dan ook zeker aanraden om contact te zoeken met de predikant of de (wijk)ouderling van je vriendin om deze zaken te bespreken. Dáár zul je moeten zijn voor de uiteindelijke antwoorden.

Ik kan wel een aantal zaken in z’n algemeenheid aandragen waar jullie samen verder over na zouden kunnen denken. 

Wat je doet in je vraag is de liefde een plaats geven boven het geloof. Anders gezegd: je maakt het geloof ondergeschikt aan de liefde. Ik kan dat ergens wel begrijpen, omdat liefde en vooral beginnende liefde, hele sterke gevoelens met zich meebrengt. In de Bijbel zijn geloof en liefde niet los van elkaar verkrijgbaar. Laat ik dat mogen verduidelijken: als je zegt iemand lief te hebben dan kan dat overal op gebaseerd zijn. Op uiterlijke schoonheid, op karaktertrekken, op lichamelijke aantrekkingskracht enz. enz. Mijn vraag is nu: kan ik ook iemand liefhebben zonder dat ik zijn of haar geloof deel? Mijns inziens is het onmogelijk iemand onvoorwaardelijk lief te hebben terwijl je één bepaald aspect van die persoon (het geloof) buiten beschouwing laat. Dan schort er iets aan de liefde. Ik geloof dus absoluut niet in wat je voorstelt in de laatste zin van je vraag: dat je vriendin haar christelijk geloof kan behouden en jij daar verder niets mee hebt en het op de koop toeneemt (ik zeg het wat scherp maar dat doe ik met opzet om te verduidelijken). De Bijbel raadt ons in 2 Korinthe 6 vs. 14 aan: “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?”

Het tweede wat ik wil meegeven ter overweging is het volgende. Je geeft hoog op over jou/jullie liefde. Dat mag. Maar besef wel dat liefde niet los verkrijgbaar is van trouw. Trouw zijn en trouw blijven is een belofte die je aflegt als je met elkaar een huwelijk aangaat. Oók als die uitbundige liefde is verdwenen of soms (tijdelijk) wat wegebt. Trouw brengt mee dat je elkaar innerlijk en uiterlijk volledig accepteert zoals je bent. Dat kon wel eens moeilijk worden als er principiële keuzes moeten worden gemaakt in jullie leven. Bijv. t.a.v. eventuele kinderen, zondagsheiliging of geldbesteding enz. enz.

Mag ik een wedervraag stellen? Waarom probeer je niet gewoon met je vriendin mee naar de kerk te gaan en je te verdiepen in wat zij gelooft. Waarom probeer je niet samen met haar te delen in de vreugde van het geloof. Ik kan je verzekeren dat je daar nooit spijt van krijgt en dat het jullie liefdesrelatie nog veel meer zal verdiepen. 

Ik hoop je met dit antwoord en aantal zaken te hebben aangereikt om verder over na te denken en samen over door te praten.  Ik wens je daarbij Gods zegen toe.

Vriendelijke groet, 
Ds. J. J. van Holten, IJsselstein

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

relatie met niet-gelovige
geen reacties

Terug in de tijd

Via een christelijke datingsite kwam ik in contact met een vrouw. Na tijdje appen hadden we afgesproken en het klikte di...
geen reacties
26-10-2020
Wat betekent: Nedergedaald ter helle? Betekent dit dat Jezus echt in de hel is geweest of geeft dit de intensiteit aan v...
geen reacties
26-10-2007
Ik zit met een groot probleem. Na 25 jaar huwelijk wil mijn man zijn eigen leven weer oppakken. Hij wil weer een biertje...
8 reacties
26-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering