Als je je zonden belijdt en vraagt om vergeving, zijn ze dan vergeven? Ook als j...

Ds. D. Breure / geen reacties

03-04-2005, 00:00

Vraag

Als je je zonden belijdt en vraagt om vergeving, zijn ze dan vergeven? Ook als je het niet gelooft? Alvast bedankt!

Antwoord

Uiteraard is dit een hele wezenlijke vraag. Want vergeving der zonden is de poort en de basis van alle andere geestelijke zegeningen van God, zoals de gave van de Heilige Geest en het eeuwige leven en het kindschap.

Op grond van teksten als 1 Johannes 1:9 en psalm 32 mogen we zeggen dat wie oprecht zijn zonden belijdt vergeving ontvangt. En wel onmiddellijk en volkomen. Tussen psalm 32 vers 5b en 5c zit geen termijn van een dag een maand of een jaar ofzo, nee, “ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen voor de HEERE; en gij vergaaft...!”

Wat is dan het belijden van zonden? Dat is meer dan even sorry zeggen tussen neus en lippen door. Belijden betekent zoveel als: iets op ware grootte schatten, over iets of Iemand  spreken zoals het of Hij is. Echte zondebelijdenis vind plaats bij het kruis en daar zien we wat zonde in wezen is en doet: het brengt de vloek met zich mee en snijdt Gods Zoon door de ziel. Wie daar iets van beseft (iets, van ten volle beseffen doen we het nooit) die zal het nergens meer kunnen uithouden dan alleen bij Jezus Christus. Die wil van de zonde af:van de vloek en van de zonde zelf in zijn leven. Echte zondekennis brengt tot zondebelijdenis aan Jezus' voeten. Daaruit blijkt dan ook dat zondekennis echt is: als het je bij Jezus brengt.

En dat wil de HEERE ook! Hij wil graag vergeven. Wie zijn zonden belijdt die ontvangt vergeving ook als hij dat niet voelt. Want aan Jezus' voeten kun je niet anders dan toch geloven dat Hij vergeeft. Maar: je voelt, je merkt dat niet altijd, of je kunt het niet geloven voor jezelf. Daarom bidt David in psalm 51 ook wel 10 maal om vergeving van zijn zonde. Dat is niet omdat God de eerste keren het niet zou willen vergeven maar uiteindelijk dan wel, maar omdat David het niet kon geloven na één keer en David zijn geloof moest oefenen door er vaker om te vragen. Dus: de vergeving is er terstond na éénmaal belijden, maar het geloof in de vergeving heeft vaak het herhaalde gebed nodig om gesterkt te worden.
 
De HEERE hoeft niet 'overgehaald' of overreed te worden  om ons te willen vergeven, maar de HEERE wil ons overreden zodat wij gaan inzien dat wij vergeving nodig hebben en dat alleen vergeving (en geen verbetering van onze kant) het weer goed kan maken. Daarom mogen we het van harte en voluit zeggen:wie zijn zonden belijdt die zal vergeving hebben. En die zal dan ook vrucht dragen in zijn leven van liefde, berouw en verlangen en kracht om Gods geboden te onderhouden. 

Een prachtig boek hierover is dat van H. Bonar  “Gods weg van vrede” .

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

 • Geboortedatum:
  30-08-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Waarder
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Pas las ik Exodus 23, toen stuitte ik op vers 13: “U mag niet aan de naam van andere goden denken, die mag niet uit uw m...
geen reacties
03-04-2014
Wat is in het Hebreeuws “Het is volbracht”? Ik heb al op internet gezocht, maar ik kom er niet uit.
5 reacties
04-04-2017
Aan een GKV-predikant. Waarom zijn er verschillende formulieren voor de viering van het Heilig Avondmaal en de Doop? Gee...
geen reacties
03-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering