Orde des heils

Ds. C.G. Vreugdenhil / geen reacties

23-10-2017, 08:06

Vraag

Momenteel lees ik het boek “Alles uit Hem” (over de orde des heils) van dominee Vreugdenhil. Ik had hier voorheen nog niet eerder gehoord van de orde des heils. Daarom erg prettig dat hierover een boek is geschreven. Nu begrijp ik nog niet altijd alles wat er geschreven staat, maar er wordt in het eerste hoofdstuk hoofdstuk gesproken over de volgorde. Daarna volgt de volgorde volgens Bavinck, Calvijn en Luther. Naast een aantal overeenkomsten toch allemaal anders. Maar welke volgorde is nu goed? De vragen die zijn toegevoegd aan het einde van het hoofdstuk vind ik best moeilijk. Ik weet ook niet of de gegeven antwoorden correct zijn. Hoe kan ik dit controleren. Ik hoop en bid dat ik zicht mag krijgen op de orde des heils en daaruit voortvloeiende vruchten.

Antwoord

Beste vragensteller,

Fijn dat je over de ‘orde des heils’ leest, want dat is een heel belangrijk onderwerp als het gaat over de bevindelijke doorleving van het heil dat Christus verworven heeft.

Inderdaad verschilt soms de volgorde bij verschillende gereformeerde theologen. Toch is dat geen belemmering om dit boek (“Alles uit Hem”) te bestuderen. De verschillen zijn niet van grote betekenis. Ik heb de volgorde van Brakel aangehouden, maar je ziet wel dat dit toch overeenkomt met de andere genoemde volgordes. Soms spreekt de één over bekering en geloof en de ander over geloof en bekering. Als je dit goed uitlegt is hier ook geen echte tegenspraak te vinden.

Brakel noemt de ‘aanneming tot kinderen’ als een aparte weldaad, anderen koppelen dit aan de rechtvaardiging en heiliging. Alleen Calvijn noemt bij de orde des heils ook de verkiezing. Objectief gezien valt dat nog in de eeuwigheid, maar als het gaat over de orde des heils gaat het over de verzekering van de verkiezing. En die heeft weer alles te maken met geloof, rechtvaardiging en heiliging.

Ik zou me niet druk maken over bepaalde verschillen in volgorde. Probeer vooral je hart te leggen naast wat je leest, want de orde des heils gaat over de beleving en toepassing van de weldaden die Christus voor Zijn Kerk verdiend heeft. 

Je laatste vraag gaat over de goede antwoorden. Als je er niet zeker van bent zou je een geïnteresseerd mede-gemeentelid kunnen vragen om de antwoorden eens door te lezen. Als je er dan over spreekt met elkaar worden de juiste antwoorden wel duidelijk.

Veel sterkte in het verder lezen van dit boek. De Heere wil dat zeker zegenen tot vermeerdering van de geloofskennis.

Met hartelijke groet,
Ds. C. G. Vreugdenhil

Lees ook: 'Orde van het heil'

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

heilsorde
geen reacties

Terug in de tijd

Waarom wordt de Heere Jezus in de Bijbel wel heel vaak aangeduid als de Zone Gods, maar in veel mindere mate als God de ...
1 reactie
20-10-2011
Ik weet niet wat ik moet doen. Mijn moeder is psychisch ziek en slaat me. Ik heb hulp gevraagd en heb daar nu weer spijt...
geen reacties
20-10-2003
In de fusiekerk van Nederlands- en Vrijgemaakt Gereformeerden zullen kinderen toegelaten worden aan het Heilig Avondmaal...
geen reacties
21-10-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering