Muziek doet me weinig tot niets

G. Slurink / 3 reacties

29-09-2017, 14:39

Vraag

Hoe moet een christen omgaan met muzikale anhedonie (het verschijnsel dat muziek je weinig tot niets doet)? Sinds kort ben ik erachter gekomen dat dit daadwerkelijk bij mensen voorkomt (volgens studies zo'n 3-5 procent van de mensheid) en ik denk dat ik hier ook onder val, aangezien ik gewoon niets met muziek heb. Ik luister uit mezelf geen muziek, maar het voornaamste probleem ondervind ik in de eredienst wanneer we als gemeente psalmen zingen tot eer van God. Ik vind het moeilijk om hier aan mee te doen, omdat ik merk dat mijn hart niet meezingt en ik ook gewoon geen plezier beleef aan het zingen voor God. Ik focus me dan ook liever op de tekst, wat vaak al moeilijk genoeg is. Toch heb ik het gevoel dat je dan als mens God niet de eer geeft die Hij zo verdient. Ook na gebed vind ik hierin geen rust. Is dit iets waar je (al dan niet met Gods hulp) overeen kunt groeien, kan ik beter meezingen zonder dat het me iets doet of zal ik gewoon blijven meelezen en denken zonder te zingen?

Antwoord

Beste vraagsteller, 

Dank voor deze mooie vraag. Dit raakt een belangrijk punt: wat is God loven, eren, prijzen en aanbidden? We zijn vaak geneigd dit te koppelen aan zang en muziek. Nu zijn zang en muziek geschikte hulpmiddelen hierbij die ook in de Bijbel veel worden gebruikt. Maar we moeten niet vergeten dat dit slechts dragers en hulpmiddelen zijn en niet hetgene is waar het om gaat. Bij God loven, eren, prijzen en aanbidden gaat het om inhoud, om wie Hij is, wat Hij heeft gedaan en wat Hij belooft en om de houding van je hart naar Hem toe daarbij. Je kan hier zang en muziek bij gebruiken, maar het is daar niet afhankelijk van. Bij God te loven, eren, prijzen en aanbidden gaat het niet om de muzikale aspecten maar om de inhoud van de woorden en de concrete betekenis daarvan voor ons en de houding van ons hart daarbij. 

Wat is God loven en eren? Het helpt misschien te kijken naar hoe we andere dingen loven, want we loven heel wat af zo dagelijks. Als we een goed product vinden vertellen we dat aan een ander en loven we het product. Of misschien vinden we een goede winkel, een degelijk merk, een goed restaurant, een mooie vakantiebestemming, een aardig of behulpzaam iemand, een bekwame vakman, een nuttige uitvinding, een mooi kunstwerk of wat dan ook. Keer op keer vertellen we anderen hoe goed of mooi we iets vinden, of het nu een persoon betreft, of een product of een plaats of wat dan ook. Daarmee loven we dat en prijzen dat aan. We geven dat eer. Dat is de essentie van loven en eer geven. Het is iets dat we bijna dagelijks doen met van alles en nog wat. En precies dat behoren we ook te doen aangaande God, want er is niets in de wereld dat kan tippen aan wat Hij ons geven wil en Hij staat ook aan het begin van alles en schenkt ons alles, van onze levensadem tot onze dagelijkse behoeften, tot de genade van het evangelie met de beloften voor de eeuwigheid toe. Er is zoveel waar we God voor behoren te loven en eren. Dat kan met hulp van zang en muziek maar dat kan ook goed zonder zang en muziek, net zoals we dat ook doen met vele andere zaken. 

Ook een manier van loven is Hem te vertrouwen en in Zijn beloften te geloven. Zoals David zegt: “U bent mijn Heil, mijn Rots, mijn Sterkte, mijn hoop is op U.” Het gaat daarbij om de houding, je afhankelijk op te stellen. In voorspoed en tegenspoed. Zoals Job sprak toen Hij alles verloor: “De Heere heeft gegeven, en de Heere heeft genomen; de Naam des Heeren zij geloofd!” Dit is een dagelijkse manier van leven en gaat veel verder dan psalmen te zingen in de eredienst. Een houding die God eert, waarbij we, verzoent met Hem door de Heere Jezus, alles van Hem verwachten en alles aan Hem overgeven. Vooral in het Oude Testament vinden we veel voorbeelden van hoe ongeloof en ongehoorzaamheid wordt beschreven als oneer aan God. Maar God geloven, vertrouwen en gehoorzamen is juist Hem eren. En mogelijk zal dit voor anderen niet altijd zichtbaar zijn maar als dit doorwerkt in heel je leven zal het op een bepaald moment ook voor anderen zichtbaar worden. Zo kan je ook God loven en eren met hoe je leeft en in het leven staat. 

Alhoewel ik niet kan zeggen dat muziek me in het algemeen niets doet, kan ik me er misschien wel iets bij voorstellen hoe het zou kunnen zijn maar dan op een iets andere manier. Vroeger bestond mijn leven uit popmuziek. Andere muziek deed me niets of soms had ik daar zelfs een afkeer van. Toen ik tot geloof kwam kwam ook de geestelijke muziek in mijn leven en ook het zingen bij de samenkomsten. Maar eerlijk gezegd vond ik het muzikaal gesproken in het begin maar niets. Het deed me niets. De mensen waar ik toen contact mee kreeg luisterden en zongen vaak bijvoorbeeld koralen van Bach, maar dat vond ik ook maar niets. Ik hield ook helemaal niet van klassieke muziek. En psalmen en geestelijke liederen deden me ook weinig, soms stoorde ik me zelfs aan de melodie en de opbouw. Het was zo anders dan de popmuziek die ik gewend was. Maar wat me wel wat deed was de inhoud van de teksten. Deze teksten spraken van de Bijbelse waarheden, Gods grote daden, Gods ontfermen, Gods genade, de evangelieboodschap, Gods zorg voor ons, Gods beloften enzovoort. Dat sprak me aan en dat was waar ik me op richtte. De muziek en het zingen erbij nam ik maar voor lief, maar voor mij hoefde dat niet. Pas later leerde ik ook deze zang en de muziek waarderen, maar nog steeds staat voor mij de inhoud veruit op de eerste plaats. 

Zo is steeds weer de inhoud van belang: wie God is, wat Hij heeft gedaan en Zijn beloften. Ik zou daarom willen aanbevelen je te richten op deze inhoud, in de teksten en de praktische uitwerking ervan in de hele manier hoe je in het leven staat. Als dat betekenis voor je krijgt gaat je hart vanzelf wel ‘meezingen’ met liederen die hier over gaan en speelt de muziek daarbij niet zo’n rol. Meelezen en denken zou ik zeker doen. Je kan daarbij ook de onberijmde psalmen lezen en overdenken. Meezingen zou ik toch ook wel willen aanraden, alhoewel je het denk ik niet moet forceren en het met tegenzin te doen. Het is beter uit eigen vrijwillige keuze zover te komen. Als reden hiervoor zou ik willen noemen dat het mij goed lijkt als gemeente bij de samenkomsten ook samen te zingen. Zoals Kol 3:16 zegt: “Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.” Bedenk dat het daarbij gaat om de inhoud en concrete betekenis van de woorden. De dank in het hart komt niet uit het zingen op zichzelf of uit een emotie die moet voortkomen uit de muziek, maar uit het erbij stilstaan wie God is en wat Hij ons schenken wil. En dit wordt dan als het goed is verwoord in de liederen, waarmee we dit tegen onszelf en tegen anderen zeggen, tot onderwijs en correctie, en tegen God als een ‘amen’ op Zijn beloften. Dat is de hoofdzaak. Hecht niet al te veel waarde aan de muziek of het zingen op zichzelf en maak het daar niet afhankelijk van. Richt je op de inhoud, de boodschap: waar gaat het over en wat heeft dat voor concrete betekenis in je leven en in je relatie met God door de Heere Jezus. En ik geloof dat het dan ook zeker mogelijk is dat je al doende op een bepaald moment ook plezier kan gaan krijgen aan het zingen, misschien niet wegens muzikale aspecten maar wel wegens de inhoud van de liederen. 

Ik hoop dat dit antwoord helpt. Een hartelijke groet, 
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

muziek
3 reacties
boulanger
02-10-2017 / 20:02
Ik heb dat zelfde gevoel met goud. Ik vind goud oerlelijk
boulanger
02-10-2017 / 20:03
In het nieuwe Jeruzalem zijn de straten zuiver goud
drernie
04-10-2017 / 10:55
Ik heb dit als er niet ritmisch wordt gezongen.

Terug in de tijd

Mijn buurvrouw (GKV) vertelde dat sinds kort bij haar in de gemeente iedereen die dat wilde en in zijn of haar gemeente ...
1 reactie
30-09-2016
Een vraag voor ds. M. van Campen. Afgelopen zondag was ik onder uw gehoor tijdens een doopdienst. En tijdens het lezen v...
geen reacties
30-09-2015
Soms heb ik iets dat ik wil verkopen. Tegenwoordig kan dat heel makkelijk via sites zoals marktplaats.nl. Mijn vraag hie...
8 reacties
29-09-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering