Terug willen bekeren

ds. D.M. Elsman / geen reacties

13-09-2017, 14:13

Vraag

Hoe word je weer vol van de Heilige Geest als je een tijdje in zonde bent blijven hangen en je je echt terug wil bekeren? Hoe kan je je weer laten vullen dat je vol wordt van de Heilige Geest?

Antwoord

Beste vriend(in), uit je vraag spreekt een hartelijk verlangen naar de Heere. Wat zit de zonde ons steeds weer in de weg! De Heere belooft overvloed – stromen van levend water aan wie in Hem gelooft (Johannes 7: 38 en 39, daar spreekt Hij over de Heilige Geest), maar ach, wat kan het zelfs in het leven van Gods kind nog droog en dorstig zijn. Het is telkens weer die ellendige rebellie van ons vlees (de eigen hartstochten en begeerten) tegen de Geest (Gal.5: 17); en wat de mens zaait, zal hij ook maaien.

Je vraagt: “hoe word je weer vol van de Heilige Geest als je een tijdje in zonde bent blijven hangen en je je echt terug wilt bekeren?” Onderzoek je hart: ís het echt? Leg het de Heere voor en bid of Hij het echt wil maken; dat je verslagen wordt onder je zonden en je zondige hart. Bid de woorden van Psalm 51, daar vind je het antwoord op je vraag: “Geef mij weer de vreugde Uws heils” (vs.14): “de offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God, niet verachten” (vs 19).

Bedenk daarbij: de Heilige Geest is God Zelf, ongrijpbaar en onnavolgbaar in Zijn wegen (Joh.3:8). Wat Hij ons schenkt om ons aan vast te grijpen is Zijn belofte. “Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen” (2 Tim.2:13).

In Psalm 133 spreekt David over de kostelijke olie op het hoofd van Aäron, die neerdaalt op zijn baard en die zijn kleren doortrekt. Het is de zalving van de hogepriester; alleen hij werd gezalfd, er was geen druppeltje olie bij voor het volk. De hogepriester ziet op de Hogepriester met een hoofdletter: de Heere Jezus Christus (Hebr. 3). Hij is gezalfd met de Heilige Geest (Hand.10: 38). Verlang jij naar een druppeltje olie, dan moet je dus bij de Hogepriester zijn; bij Hem alleen.

Denk aan de woorden van Zondag 12 van de Catechismus: Waarom wordt Hij Christus -dat is Gezalfde- genoemd? Omdat Hij door God de Vader met de Heilige Geest gezalfd is tot onze enige Hogepriester. Waarom wordt u een christen genoemd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en zo aan Zijn zalving deel heb, opdat ik Zijn Naam belijd en mezelf tot een levend dankoffer Hem offer, en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd!

Daarom, beste vriend(in), verlang je naar de Heilige Geest, vraag het de Heere Jezus (Joh.4:10). Ga naar de plaatsen waar Hij verkondigd en verheerlijkt wordt, zoek kinderen Gods op in wier hart Hij woont; maak ernst met de zonde, wees trouw in het gaan naar Gods huis, de zondagse erediensten, open elke dag Zijn Woord om Zijn stem te horen; en geloof Zijn heil- en troostrijk woord, verhard je niet, maar laat je leiden.

De Heere kome je in je verlangen tegemoet, en zij je met Zijn genade nabij en goed.

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag van medische aard, hoewel met een ethische dimensie. In hoeverre is 'uitspoeling' mogelijk om zwangersc...
1 reactie
13-09-2012
Wij zijn na vier jaar verkering getrouwd. In onze verkering is er bedrog van mijn man z’n kant geweest, maar dat was uit...
4 reacties
13-09-2016
Ik ben een jongen van 16 jaar en ik ben goed bevriend met een meisje van school. We weten van elkaar dat we verliefd zij...
geen reacties
13-09-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering