Hypocriet tegenover God

Ds. A.K. Wallet / 1 reactie

05-09-2017, 14:23

Vraag

Ik heb nu een verkering van een jaar met mijn vriendin en we zijn van plan om ons te verloven en straks te trouwen. Maar ik voel dat ik gefaald heb en het knaagt aan mijn ziel en geweten. Wij hebben ernstig gezondigd met seks en ik voel me er zo slecht bij. Ik bid telkens om vergeving en voel me laatste tijd slechter en slechter. Ik (we) willen ons hiervan bekeren en wachten tot we getrouwd zijn, maar ik heb het gevoel dat dit onvergeeflijk is. Soms vraag ik me af als God nog wel van me houdt en of ik de Heilige Geest nog heb, want ik heb God echt teleurgesteld en het doet me echt pijn.

De laatste tijd weet ik het allemaal niet meer. Ik durf geen Bijbel te lezen of te bidden want ik voel me onwaardig voor God. Maar ik wil me echt weer bekeren en heilig en rein leven. Maar ik heb zo het idee dat alles te laat is voor me en dat God mij niet meer wil. Ik heb soms dagen dat ik het niet meer zie zitten en echt niet meer wil leven. Ik ben mijn eerste liefde verloren, lijkt wel. Ik heb moeite om het Woord te geloven want ik ben een zondaar en voel me hypocriet tegenover God. Ben twee jaar geleden gedoopt, maar voel me weer helemaal vies. Ik walg van mezelf.

Antwoord

Beste vrager,

Bedankt voor je vraag. Het is geen theoretische vraag, maar vanuit de praktijk van je leven. Je hebt een mooi geschenk van de Heere God gekregen. Iemand met wie je het leven wil delen. Er staan mooie dingen te wachten, verloving en trouwen. Daaruit spreekt dat je er voor elkaar wil zijn. Elkaar onder Gods zegen gelukkig wil maken en het goede voor elkaar wil zoeken. Je schreef dat je twee jaar geleden gedoopt bent. Daarin mocht je aan de Heere beloven dat je Hem wil dienen en dat ook samen met je vriendin. Dat zijn dingen waar je  heel dankbaar voor mag zijn. Laat dat niet wegduwen door allerlei verwarrende en bangmakende gedachten.

De strijd van jou is dat je te ver gegaan bent in je verkeringstijd. Daarin ben je de enige niet. Veel jonge stellen hebben daar strijd mee. Veel wilden het eigenlijk ook niet, maar hebben toch toegegeven. Jij bent één van  hen. Nu zijn er velen die er weinig of geen moeite mee hebben. Ze gebruiken voorbehoedsmiddelen en er kraait geen haan naar. Het is een zegen dat jij er last van hebt. Je had het zo graag anders gewild.

Ik begrijp dat je nu samen wil wachten tot je getrouwd bent. Dat is een goed initiatief. Bid er samen om dat je voortaan wil wachten totdat je er ook echt voor elkaar mag zijn in de intieme relatie. Dat is een zegen van het huwelijk. Tot nu kon je er niet echt van  genieten omdat je wist dat het eigenlijk niet kon. Je had de huwelijksakte nog niet. Om samen in dat spoor verder te gaan dien je samen duidelijke afspraken te maken. De kat niet op het spek binden. Als je het Onze Vader bidt: “leid ons niet in verzoeking” dan moet je er ook aan werken. Ga samen bijvoorbeeld naar een mooie muziekavond toe en naar de Bijbelkring. Ik denk aan huwelijkscatechese. Vul de tijd met fijne en mooie, nuttige dingen.

Maar  hoe zit het nu met het verleden? Is deze zonde onvergeeflijk? Dat staat nergens in de Bijbel. Eén zonde wel en dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Maar dat heb jij niet gedaan, anders zou je niet over je zonde verdriet hebben. Je hebt nog een gevoelig hart, waar de zonde nog pijn doet. Dat betekent dat God met je bezig is en je weer heel graag bij Zich wil hebben en je op het rechte spoor wil hebben en houden. Ik begrijp dat je jezelf tegen valt. Maar dat hebben allen die  Christus verlangen te volgen. Een vers zegt: “Je struikelt telkens weer; o, vat weer moed want God is goed en steeds tot hulp bereid!”
 
In het doopformulier staan de heel mooie zinnen: “Als we soms uit zwakheid in zonden vallen, zo laten we aan Gods genade niet vertwijfelen, maar ook niet in de zonde blijven liggen, daar de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben.”

“Wie zijn zonde belijdt en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.” Vergeet dan niet dat Gods genade altijd groter is dan onze zonde. Wie Hem aan roept in de nood,  vindt Zijn gunst oneindig groot. Als jullie zo tot de Heere mogen gaan en bidden: “leid ons niet verzoeking”, dan mag je ook bidden: “vergeef ons onze schulden.”

Je eerste liefde verlaten? Lees Openb.2:4 en 5a. Doe je Bijbel maar open laat die s.v.p. niet dicht, maar lees Jesaja 1:18. 

Hartelijke groeten en samen en Gods trouw toegewenst,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
1 reactie
AHHK76
06-09-2017 / 08:53
Voordat wij de zonde doen, maakt de duivel ons wijs, dat het niet zo erg is als we het doen. Nadat we de zonde hebben gedaan, maakt de duivel ons wijs, dat de zonde te groot is om te worden vergeven. Hij gebruikt een verkleinglas voordat wij de zonde doen en een vergrootglas als wij de zonde gedaan hebben. (Zoiets schijnt een van onze oudvaders gezegd te hebben.)
Dus de duivel probeert je bij de zonde te houden en bij God vandaan te houden. Waarom doet de duivel dat? Waarschijnlijk omdat hij voelt dat jij met God wilt leven? Als je niet bij God hoorde en Hem zocht, had de duivel geen werk van jou. Maar nu doet hij zijn best zijn doel te bereiken! Er wordt aan twee kanten aan je getrokken! Laat de beschuldigingen van de duivel los: Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde!
Vaste Rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op Uw trouw, laat mij rusten in Uw scha(d)uw, waar het bloed door U gestort, mij de Bron des levens wordt..... Zijn zegen toegewenst!

Terug in de tijd

Aan iemand van de Ger. Gem. Zelf ben ik niet zo gewend aan regels m.b.t. vrijheidsbesteding, maar ik hoorde dat er vanui...
geen reacties
05-09-2016
Ik heb deze vakantie een hele lieve jongen leren kennen. We geven heel veel om elkaar. Maar mijn ouders zijn er streng o...
geen reacties
05-09-2005
Tijdens mijn opvoeding ben ik maar weinig met het geloof in aanraking gekomen. Mijn ouders zijn atheïsten en in mijn fam...
geen reacties
05-09-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering