Creationisten over de wereld na de zondvloed

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

23-08-2017, 12:21

Vraag

Creationisten beweren dat door de zondvloed de wereld eruit ziet zoals hij nu is. De continenten zijn sinds die tijd nauwelijks meer verschoven en de meeste eilanden die toen zijn ontstaan liggen er nog zo bij. Ik vraag me echter af hoe de landdieren die op deze eilanden leven hier dan terechtgekomen zijn? De voorouders van de herten die nu op Hawaii leven kunnen toch onmogelijk uit de Ark gelopen zijn.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je begint met een bewering die mij onjuist lijkt. Waar heb je deze opvatting gelezen? Creationisten gaan er juist vanuit dat de wereld na de zondvloed sterk in beweging was en dat er toen nog veel veranderingen optraden. Zie ook de beantwoording van de vraag over de ‘littekens’ van de aarde.

In vroeger jaren verwezen veel creationisten naar Genesis 10:25. Daar staat dat Heber zijn zoon de naam Peleg gaf, omdat in die dagen de aarde verdeeld is. Die gebeurtenis is vaak uitgelegd als het uiteenscheuren van de wereld (‘pangea’) in diverse continenten. Dat vond dus plaats geruime tijd na de zondvloed! Tegenwoordig is de uitleg gangbaarder dat de verdeling van de talen (na de torenbouw van Babel in Genesis 11) bedoeld is. Maar dit voorbeeld illustreert wel dat het verschuiven van continenten na de vloed past in de opvattingen van creationisten.

De laatste decennia wordt veel aandacht gegeven aan de plaattectoniek en het uiteenwijken van de continenten (Wegener, Baumgardner). Het is goed mogelijk dat tijdens de zondvloed de bewegingen van de aarde heel heftig waren en daarna geleidelijk aan minder werden. Een verwant thema is dat van de wisselingen in magnetisme in de gesteenten. Als de aarde nog lange tijd in beweging is gebleven, past dit ook bij de overlevering van Plato dat het grote eiland Atlantis in de golven is verdwenen.

Nog steeds ontstaan er eilanden, onder andere doordat in de zeebodem vulkanen omhoog komen. Denk aan het eiland Surtsey bij IJsland, ontstaan na uitbarstingen tussen 1963 en 1967. Het is ook interessant om na te gaan hoe het mogelijk is dat korte tijd na het ontstaan van dit eiland er al planten en dieren leefden.

Creationisten gaan ook uit van een ijstijd, mede als reactie op de klimaatverstoringen door de zondvloed. Door de grote ijsmassa’s moet de zeespiegel toen erg laag gestaan hebben, met als gevolg dat er veel meer landbruggen waren tussen de continenten en de eilanden dan tegenwoordig het geval is. Dat geldt bijvoorbeeld de Beringstraat. Hierdoor konden de dieren zich goed verspreiden.

Er is ook nog een andere mogelijkheid. In recente tijd is waargenomen dat grote stormen delen van bossen en vegetatie bij de zee in het water kunnen werpen en dat hierdoor een soort drijvende eilanden ontstaan. Op die eilanden kunnen ook dieren meevaren. Op de Caraïbische Eilanden hebben leguanen op deze wijze honderden kilometers afgelegd tussen de eilanden.

Het bovenstaande zijn suggesties en we weten niet met zekerheid hoe dieren op afgelegen plaatsen terecht zijn gekomen. In ieder geval wordt er voldoende over deze zaken gepubliceerd. Bijv. Dominic Statham, ‘Migration after the Flood.  How did plants and animals spread around the world so quickly?’

Voor wie liever Nederlands leest: in het boekje “Hoe bestaat het?” van Don Batten en anderen (Apeldoorn, 2009), gaan twee hoofdstukken over het verschuiven van de continenten en over het verspreiden van de dieren over de aarde.

Ten slotte: we moeten onderscheid maken tussen de Bijbel en menselijke interpretatie. Gods Woord is betrouwbaar, maar is niet geschreven om op al onze wetenschappelijke vragen antwoord te geven. Creationistische theorieën zijn menselijke pogingen om te reconstrueren hoe zaken gegaan kunnen zijn, maar in historische wetenschappen blijven er altijd leemten en komen we soms niet verder dan suggesties. Dat laatste geldt ook voor de evolutietheorie. De waargenomen verschijnselen zijn hetzelfde, maar de oplossing wordt vaak in verschillende richtingen gezocht.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

creationismeevolutietheorie
geen reacties

Terug in de tijd

Kunt u mij een korte uitleg geven van wat "omzien naar elkaar" nu precies inhoudt?
geen reacties
23-08-2003
In het boek Job, wordt Job een aantal keren door zijn 'vrienden' bestraft en sommige uitlatingen die worden gedaan vind ...
11 reacties
23-08-2011
Wanneer weet je nu zeker dat je belijdenis kunt doen? Ik denk er de laatste tijd veel over na, maar als ik dan de belijd...
geen reacties
23-08-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering