Jezus redt

Ds. W. van Weelden / 1 reactie

02-08-2017, 08:08

Vraag

Wil God mensen redden? Misschien is het een rare vraag, omdat anders misschien God nooit Zijn Zoon had gestuurd. Maar redt Jezus je als je vraagt of Hij je wil redden en of Hij je wil helpen? Ik denk niet dat ik eerst aan voorwaarden moet volhouden om tot Hem te kunnen komen, of heb ik dit verkeerd?

Antwoord

Wanneer wij een titel voor de Bijbel zouden moeten nemen, dan zou de benaming ‘Hij komt’ een goede zijn. Van begin – God komt tot Adam in de hof – tot eind – nieuwe hemel en nieuwe aarde – gaat het om het komen van God. God komt tot Zijn mens.

Wil God mensen redden? Jazeker. Ik hoef slechts te wijzen op de bekende tekst uit het Johannesevangelie en ook de brieven van Johannes zijn heel helder over de liefde Gods.

De vraag die ik hoor is ‘hoe God redt?’. Dan is het antwoord in Zijn Zoon door Zijn Geest.

De HEERE heeft geen lust in onze dood, maar dat wij ons bekeren en leven. Dit betekent dat, wij in zonde ontvangen en geboren, geen mogelijkheid tot leven hebben buiten de bekering tot God.

Het eerste is dat God naar ons toe komt. In de Bijbel lezen wij geregeld dat mensen van God vandaan gaan. En dan komt de HEERE ze opzoeken. Een voorbeeld is David. Gij zijt die man! Wanneer de HEERE overkomt, dan worden wij ontdekt aan wie wij zijn. Wij worden schuldig verklaard.

Op deze weg is er bij de gelovigen een zich wenden tot God. Er is een roepen uit de ellende en uit de nood. Dit roepen, dit naderen tot God in het gebed is een bidden en pleiten op Gods goedheid en genade. Juist met het oog op de Heere Jezus komt een mens als een smekeling voor Gods troon.

God redt de mens door de genade van Christus, door de liefde van de Vader en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Zo wordt een zondaar door God opgeraapt en terecht gebracht.

Op deze manier redt God. De redding van de mens is een eenzijdig Godswerk. Dit betekent dat de vraagsteller gelijk heeft dat hij niet eerst aan voorwaarden hoeft te voldoen. Het zich keren tot God is niet gebonden aan iets wat bij ons zou liggen. Wij liggen dood in misdaden en zonden. Maar dit betekent niet dat wij niets kunnen. Wij kunnen roepen tot God. (Ps.130) Dit roepen wordt gedragen door het verlangen dat God naar ons omziet.

Kortom: de vraag is niet of ik tot God of Christus kom, maar dat Hij tot mij komt. Wanneer Hij komt, dan ligt ons leven in Zijn hand. Zo is er leven en toekomst omdat Hij het schenkt.

Zo kunnen we besluiten: de ongelovige heeft de overtuiging: ik heb mijzelf mee, maar God tegen. De gelovige weet: ik heb mijzelf tegen en God mee, want God is een goed en goeddoend God.

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

 • Geboortedatum:
  13-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oud-Alblas
 • Status:
  Actief
1 reactie
Sammie2016
02-08-2017 / 09:07
Johannes 3:16 luidt ...
"Want Gods liefde voor de wereld was zo groot dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet vernietigd zal worden, maar eeuwig leven zal hebben."

Jezus zei: .. (Mat 7:21)
Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen me zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, maar alleen degene die de wil doet van mijn Vader in de hemel.

Dus om door God goedgekeurd en gered te kunnen worden is het nodig om Hem te kennen en Zijn wil te doen en bovendien een actief geloof te bezitten in Jezus.

Dat houdt nogal wat in.
Een volgeling van Jezus Christus moet de dingen doen die hij ook deed.
Om even enkele dingen op te sommen: ...
Jezus maakte Gods naam bekend, Joh 17.
Hij onderwees mensen in de wil van zijn Vader, Jahweh.
Hij verloochende zichzelf, d.w.z. zijn hele leven was exclusief gewijd aan het doe van de wil van de Vader (hij gaf zelfs zijn leven om anderen te redden).
Hij predikte het goede nieuws van Gods Koninkrijk ijverig tot mensen van alle rassen.
Dit is nu de taak van iedereen die zichzelf 'christen' noemt.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over facings aan een tandarts. Mijn tandarts adviseert facings omdat zowel mijn boven- als ondergebit f...
geen reacties
01-08-2013
Wat zijn ‘gemiddelde’ momenten waarop je dagelijks uit de Bijbel leest? Ik lees eigenlijk altijd ‘s avonds. Maar recent ...
geen reacties
03-08-2020
Ik heb een vraagje over het overgaan naar een andere kerk. Ik heb alle vragen die hierover gaan al nagelezen, maar nog b...
geen reacties
01-08-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering