En de aarde bracht voort - prof. dr. Gijsbert van den Brink

Ds. C. Harinck / Geen reacties

27-07-2017, 12:33

Vraag

Geachte ds. Harinck. Op dit moment is er in de christelijke media het nodige te doen over het jongste boek van prof. dr. Gijsbert van den Brink “En de aarde bracht voort.” In het boek en in de diverse interviews maakt hij helder aanhanger te zijn van ID, de evolutietheorie op basis van een eerste minimale schepping door een hogere macht. Dat zou betekenen dat de Bijbel er met de schepping van zes dagen volkomen naast zit. Dat de profeten en evangelisten, ja Christus Zelf, niet de waarheid spreken als ze het hebben over het scheppingshandelen van en in deze wereld door God Zelf. Gezien de autoriteit en zijn gezag binnen de gereformeerde gezindte, lijkt me dat prof. Van den Brink een niet te onderschatten aanval doet op het Schriftgezag van de Bijbel, of vergis ik me hierin?

Ja meer nog, staat mijn zaligheid niet op het spel als ik God en Zijn Woord inzake de schepping in zes dagen niet serieus neem? Als niet Adam maar een aap mijn voorouder is, hoe staat het dan met mijn val in Adam, mijn schepping naar Gods’ beeld, de erfzonde, de moederbelofte? Als God de eerste aarde niet heeft geschapen, waarom zouden er dan wel een nieuwe hemel en aarde komen? Als Gods Woord niet waar is in Zijn fundament (de uit niets scheppende God), spreekt Het dan wel de waarheid als het gaat om Gods beloften en bedreigingen? Kortom, als het begin van het Woord berust op een leugen, hoe kan ik dan de rest van de Bijbel wel geloven? Ik ben zeer benieuwd naar uw visie op dit alles.


Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik ben niet zo ingewerkt in het creationisme en de evolutie-theorie als in de theologie. Ik denk wel dat je een groter geloof nodig hebt om de evolutietheorie te geloven dan wat je nodig hebt om het scheppingsverhaal te geloven. De apostel zegt: “Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen die gezien worden.” Dr. van den Brink heeft dit geloof dus niet, want hij gelooft dat de dingen die wij nu zien, voortgekomen zijn uit een eerste ruwe schepping, dus uit dingen die gezien worden. Het is een rationele poging om scheppingsleer en evolutieleer met elkaar in  overeenstemming te brengen. In de Vroege Kerk zei men echter al: “Wat heeft Athene met Jeruzalem te maken?” De wijsheid van Athene is dwaasheid bij God. Jezus geloofde in Genesis. Hij haalt aan wat er staat over de schepping van man en vrouw en zegt daarbij: “Hebt gij niet gelezen?” Ik zou zeggen tegen van den Brink: Hebt gij niet gelezen?

Het is zo waar wat u schrijft. Als God in Gen. 1 niet te vertrouwen is, dan is Hij ook niet vertrouwen in Lukas 2. Hij zou Psalm 8 eens moeten lezen en dan zoals David deed opkijken naar het firmament. Dan zal hij zeggen; Heere wat is de mens dat Gij zijner gedenkt? Ik vind het bijzonder triest dat een man waarvan men mocht hopen dat hij pal zou staan voor de Schrift, nu zulke zaken te berde brengt. Het is voor onze jonge mensen funest. Zij worden toch al bespottelijk gemaakt wanneer ze zeggen in een schepping van zes dagen te geloven. Hij zou zijn kennis beter kunnen gebruiken om de ontbrekende schakels en de twijfelachtige aannames van de evolutieleer aan de kaak te stellen. De Heere moge hem nog terugbrengen van dit heilloze pad.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

creationismeevolutietheorie
Geen reacties

Terug in de tijd

Heel graag een reactie van een dominee uit de Gereformeerde Gemeenten. Ik ben een meisje van 16 en zit op een reformatorische middelbare school. Op school gaat het goed, ik ben over met een mooi rappo...
Geen reacties
25-07-2019
Ik ben nu bijna 28 jaar en heb me nog nooit echt langere tijd gelukkig gevoeld. Wel toen we een dochter kregen en toen we gingen trouwen, maar iets overschaduwt het steeds. Ik heb veel dingen gedaan i...
3 reacties
25-07-2009
Ik vraag me af in hoeverre ik de pijn en het verdriet wat ik blijf voelen over mijn jeugd  moet negeren in het contact met m’n ouders. Ik heb op z'n zachts gezegd geen fijne jeugd gehad. Er is  een ho...
5 reacties
25-07-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering