Vechtsporten

drs. C.D. (Constant) van den Heuvel / geen reacties

19-11-2004, 00:00

Vraag

 Mogen christenen aan vechtsporten doen?

Antwoord

Beste vriend(in),

Bedankt voor je vraag. Het christendom is -in tegenstelling tot wat veel kerkgangers denken en wat veel andere godsdiensten voorschrijven- niet de religie van de regeltjes; wat mag wel en wat mag niet? Het gevaar ligt dan altijd weer op de loer dat je dingen bij God gaat “verdienen” door je aan regels te houden (Romeinen 3:20 en 28). Als je in Christus bent (dat wil zeggen dat je genoeg hebt aan Hem als jouw Rechtvaardigheid, als jouw Schuldverzoener, als jouw Voorbidder en als Degene, Die door jou heen voor de geestelijke vruchten zorgt), dan is dat genoeg voor God. Iets anders wekt alleen maar de toorn van God op. Dus ik hoop niet dat je vraag is ingegeven om God “te vriend te houden”, want dan bouw je op een verkeerd fundament!
 
Als de Heere Jezus jouw rechtvaardigheid is, mag je ook in de vrijheid staan. Daar ben je zelfs toe geroepen (Galaten 5:13). De Heere wil niet dat je een benauwd regeltjesmens bent. Alles is een christen geoorloofd, zegt de apostel zelfs (1 Korinthe 10:23). De vergadering van apostelen in Jeruzalem (Handelingen 15: 28 en 29) hebben de gelovige heidenen ook geen zwaar juk opgelegd. Er is echter wel een andere roeping voor de volgelingen van onze Heere Jezus en dat is de liefde (Johannes 15: 12 en Galaten 5:13 en 14).
We hebben een heerlijke vrijheid, maar die moeten we niet gebruiken om ons vlees (ons oude egoïstische en zondige “ik”) uit te leven. En dan kom ik opnieuw bij jouw vraag. Wil jij als christen, levend uit de liefde, vechtsporten doen?

Er zijn situaties voor te stellen waar je dat wilt, bijvoorbeeld omdat je politieman of -vrouw bent. Ik kan me ook voorstellen dat in de huidige tijd een meisje, dat zich langs de weg onveilig voelt, die vraag ook positief beantwoordt. De vraag, die jij moet beantwoorden is, waarom je eventueel een bepaalde vechtsport wilt doen. Is het een reden, die zich verhoudt met de liefde? Wees daar eens eerlijk in en leg het voor aan de Heere. Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat de liefde centraal staat, vechtsporten, die niet meer zijn dan het grofweg inbeuken op een ander, horen daar dus niet bij. Sporten, die heel nadrukkelijk (!) aan een bepaalde godsdienst zijn gekoppeld, lijken mij ook geen goede weg (zie nogmaals Handelingen 15: 28 en 29). In hoeverre daar bijvoorbeeld judo bij hoort, weet ik overigens niet. Ik ken een serieuze christen, die judoles geeft.

Samenvattend, kan en wil ik geen antwoord geven op “wat mag wel en wat mag niet”, omdat een dergelijke vraag geen christelijke vraag is. Sta in de vrijheid en in de liefde. En waar de vrijheid en de liefde niet in conflict komen, is er ruimte! Maar nogmaals alleen als je in de Heere Jezus bent! En als je dat niet weet, heb je een ruime uitnodiging in 2 Korinthe 5:19-21 en een rijke belofte in 1 Timotheus 2: 4.

Het ga je zeer goed en Gods zegen


Drs. C. D. van den Heuvel

drs. C.D. (Constant) van den Heuvel

drs. C.D. (Constant) van den Heuvel

 • Geboortedatum:
  28-07-1967
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  docent Geschiedenis Ichthus-College Veenendaal

Tags in dit artikel:

sport(en)
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb eigenlijk een vraag aan kandidaat Kleinbloesem, naar aanleiding van een antwoord aan iemand op 02-09-2008 (God is...
geen reacties
19-11-2008
Vaak hoor ik dat de jongeren van tegenwoordig te weinig (godsdienstige) kennis hebben en meer zouden moeten lezen, bijvo...
5 reacties
19-11-2013
Als ik om me heen kijk in de wereld, word ik gek... Aanslagen in Parijs, dreigingen in Europa. Deze dingen maken mij ban...
3 reacties
20-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering