Liefdevolle relatie met iemand van zelfde geslacht

Ds. B.J. van Vreeswijk / geen reacties

27-06-2003, 00:00

Vraag

Ik ben 18 jaar en homoseksueel. Al lang ben ik er mee bezig hoe ik dit invulling wil geven m.b.t. mijn geloof. Ik kom er echt niet uit. De een zegt dat het kan en de ander zegt dat ik dan zondig ben. Ben ik zondig als ik een liefdevolle relatie heb met een jongen volgens dezelfde wetten die God voor hetero's geeft?

Antwoord

Je vraag stelt mij voor problemen. Eigenlijk is deze rubriek niet echt geschikt om op deze vraag anoniem en digitaal in te gaan. Immers het gaat niet over een zeer indringende vraag alleen, het gaat ook heel nadrukkelijk over jou, als mens, met jouw gevoelens. Wie zou dan niet aarzelen als hij antwoord geeft zonder de ander een zichtbare indruk van nabijheid en bewogenheid te kunnen laten zien.

De fundamentele vraag is, lijkt mij, hoe staan wij tegenover de homofiele geaardheid en de daaraan verbonden gevoelens en verlangens? Terecht zeg je dat dan de een zegt dat je daaraan invulling geven kan en de ander dat je dan zondig bent. In sommige kerken zijn dit de gangbare twee meningen die kerkmensen onderling sterk verdelen. Dat betekent dat een gesprek over je vraag ook een gesprek is over de plaats die we de bijbel geven en hoe we lezen.

Wie zich afvraagt of de bijbel positieve woorden wijdt aan homoseksualiteit die zal tevergeefs zoeken. Daar tegenover staan een aantal tekstwoorden die zeer negatief spreken over deze relatie. Om daar antwoord op te geven wordt wel de uitleg gekozen dat het gaat om uitwassen en gedwongen seksueel contact. Die uitleg overtuigt mij niet. Gaat het over de verwoording van de relatie tussen man en vrouw dan kan de bijbel op sommige plaatsen zingen. Ook wordt die relatie als vruchtbaar getekend en middel van God om het menselijk geslacht in stand te houden. Ook de bouw van ons lichaam als man en vrouw is daarop aangelegd.

Over het voorkomen van de homofiele geaardheid wordt wetenschappelijk heel verschillend gedacht. Is het aangeboren, aangeleerd, een afwijking? Zelf erken ik de werkelijkheid maar als uiting van de gebrokenheid van de schepping door de zondeval. Allen hebben we daarmee te maken. Maar met pijn moeten we zeggen de een veel zwaarder dan de ander. Het ene kruis is anders dan het andere.

Hoe kan ik als heteroseksueel aanvoelen wat in jou omgaat? Dat maakt mij verlegen en bescheiden. Maar als je een antwoord vraagt: niet monddood. Geestelijk geluk groeit naar mijn verstaan van de bijbel niet in een niet-bijbelse relatie. Dat geldt dan wel breder dan alleen in homseksuele relaties!!!

Zelf heb ik een jongen gehad in de gemeente die op bijbelse gronden eerst streed tegen zijn gevoelens. Totdat hij zwichtte en een relatie aanging. Verteerd door onrust en bang voor aids ging hij zijn weg totdat hij met zijn oude leven gebroken heeft. Het gegeven dat seksuele omgang je leven kan slopen zegt toch ook iets. Dat kan in een huwelijksleven van een man en een vrouw niet.

Ik zou je indringend willen adviseren om hulp te zoeken bij een instelling of contactadres waar mensen jouw gevoelens kennen en een afhankelijke, bijbelse weg zoeken te gaan. Wees ervan verzekerd dat ik iets voel van je strijd. Maar toch kan alleen de weg van het eerlijk zoeken van Gods wil en hulp de overwinning geven.

Ds. B. J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

 • Geboortedatum:
  23-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Vreeswijk is overleden op 01-03-2010

Tags in dit artikel:

geaardheid
geen reacties

Terug in de tijd

Ik krijg plotseling allemaal jeukende bulten op m'n lichaam. Het begon op m'n voeten en later ook op benen, armen en hal...
5 reacties
27-06-2012
We zijn in onze Hervormde gemeente Herwijnen bezig met een bezinning over de liturgie. Zodoende komt de bundel Weerklank...
geen reacties
27-06-2017
Ik heb een eigen bedrijf met veel werk en prachtige projecten. Ik zet alles op alles om projecten binnen te halen. De pl...
1 reactie
27-06-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering