Visie op verbond en beloften

Ds. W. van Vlastuin / geen reacties

30-05-2017, 13:00

Vraag

Aan dominee Van Vlastuin. Dag dominee, wij komen uit de Ger. Gem. en wonen nu in een dorp waar die gemeente niet is, wel een PKN (GB) en HHK. We vinden het in beide gemeenten fijn onder de prediking van het woord. Onze vraag is: heeft de HHK dezelfde verbondsvisie en visie op de beloften als de PKN (GB)? We zijn hier heel oprecht benieuwd naar omdat dit belangrijk is voor waar we ons willen aansluiten. We vinden die keuze namelijk enorm moeilijk.

Antwoord

Beste kerk-zoekers, 

Ik weet niet of de PKN en de GB binnen de PKN een verbondsvisie hebben en ik weet ook niet of de HHK een uitdrukkelijke verbondsvisie heeft. In de geschiedenis van de gereformeerde traditie komen allerlei varianten in verbondsvisies voor. Olevianus dacht sterk vanuit twee verbonden waarbij de omvang van verkiezing en verbond gelijk zijn, zodat Gods verkiezing werd gerealiseerd in de weg van Gods verbond. Dat leidde bij hem tot een brede verbonds/verkiezingsvisie op de gemeente. Met een bepaalde aanpassing treffen we dit ook aan bij iemand als Thomas Boston. Bij Calvijn vinden we een duidelijker onderscheid tussen twee soorten kinderen van het verbond. Bij Samuel Rutherford treffen we een drieverbondenleer aan, bij John Owen een vierverbondenleer.

Ik deed eens een onderzoek naar vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. Willem Teellinck laat verbond, verkiezing en gemeente zoveel mogelijk samenvallen, Fruytier betrok het verbond op het Nederlandse volk, terwijl Van der Groe gemeente enerzijds en verbond/verkiezing anderzijds duidelijk onderscheidt. Ik denk dat al deze benaderingen min of meer aanwezig zijn in de Gereformeerde Bond en in de Hersteld Hervormde Kerk.

In de Gereformeerde Gemeente heeft men in 1931 een duidelijke stelling ingenomen in de veelheid aan verbondsvisies. Tegelijk gaan de predikanten er in de praktijk wel weer verschillend mee om. Die ruimte is er blijkbaar in onze traditie. Dus vanuit deze strikte vraagstelling kom je niet zoveel verder.

Misschien is het net zo belangrijk hoe en en ander functioneert. En dan zou ik zeggen dat het van belang is dat de beloften van het evangelie werkelijk aan de hele gemeente worden verkondigd en dat de doop inhoud heeft, dat de toe-eigening door de Heilige Geest functioneert (het bevindelijk element), zodat ook de notie van twee-erlei gemeenteleden oplicht. 

Is dit een stapje? Veel wijsheid. 

Ds. W. van Vlastuin

Ds. W. van Vlastuin

Ds. W. van Vlastuin

 • Geboortedatum:
  06-03-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Wezep
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

uitverkiezingverbond
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe om te gaan als ouder met een kind die in de brugklas zit op een christelijke school, met de Charlie Challenge. Er wa...
9 reacties
30-05-2015
Stichting Opwekking houdt dit jaar haar diensten digitaal via internet en tv. Kan ik hier verantwoord naar kijken in pla...
geen reacties
02-06-2020
Mijn vraag betreft een paar problemen (althans zo ervaar ik het) waarbij ik graag van u wat tips zou ontvangen over hoe ...
5 reacties
30-05-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering