God trots op mij

Ds. W.G. Hulsman / 3 reacties

22-05-2017, 15:27

Vraag

Ik merk dat ik regelmatig denk: ik hoop dat God trots op mij is. Bijvoorbeeld als ik kinderen heb verteld over God(s liefde) tijdens de zondagsschool. Is het verkeerd om God graag ‘trots’ op je te willen doen zijn? Het is niet zo dat ik het werk niet doe vanuit mijn hart of vanuit naastenliefde, want dat probeer ik juist ook te doen.


Antwoord

Het is goed dat je hier een vraag over stelt. Want de hoop dat God trots op je is, kom je steeds weer bij jezelf tegen en je vraagt je af of het wel goed is. In zo’n geval is het altijd belangrijk om naar de Bijbel te kijken. Lees ik daar dat God trots is op mensen? Eerlijk gezegd niet. Ik lees wel dat God kracht en wijsheid geeft om iets te doen. Ook dat God gedankt wordt voor wat Hij gegeven heeft. Maar niet dat Hij trots is op mensen. Integendeel, Hij ziet dat wij zondig zijn. Onze beste werken zijn nog met zonde bevlekt.

Je geeft aan dat je het vertellen over Gods liefde probeert te doen vanuit je hart en vanuit naastenliefde. Maar dat lukt kennelijk niet altijd. Ongetwijfeld is er meer dat tijdens een vertelling fout kan gaan. Soms kun je jezelf erop betrappen dat je eenzijdig bent. Dat je vooral over Gods liefde vertelt maar niet over wie God nog meer is. Verder is er het gevaar bij de gedachte dat God trots op je is, is dat je trots bent op jezelf. Op die wijze draait het om jou en niet om God, terwijl het juist de bedoeling is dat we leven tot Gods. Eer. Op allerlei is de zonde steeds weer aanwezig in ons leven en hebben we genade nodig.

Eén was er op wie God in zekere zin trots was. Dat is Zijn eigen Zoon. In Mattheüs 17 zegt de Heere God uit de hemel: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!” Luister naar de Heere Jezus: Hij zegt in Johannes 15: “Zonder Mij kunt u niets doen.” Laat er dan in plaats van trots dankbaarheid zijn. 

Ds. W. G. Hulsman

Dit artikel is beantwoord door

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Actief
167 artikelen
Ds. W.G. Hulsman

Bijzonderheden:

Emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
3 reacties
Jeremiah
22-05-2017 / 15:48
McCheyne heeft gezegd dat God 2 soorten liefde heeft. De liefde van vermaak in mensen waarin Hij iets van Christus ziet (al is het nog zo klein), en de liefde van medelijden voor alle mensen.

Dus als u onbekeerd bent zal God geen vermaak in u hebben, laat staan dat Hij trots op u is. Ook al voorzie je bij wijze van spreken alle 7miljard mensen op aarde persoonlijk van een bijbel..
Ellenoor
22-05-2017 / 21:39
Je zou misschien kunnen zeggen dat God trots was op Job.
ErikJan64
27-05-2017 / 16:06
Ik heb een enorm beschadigt beeld van het vaderschap en heb nooit begrepen hoe nu het voelt als een vader vol trots tegen zijn kind zegt, goed gedaan jongen of je bent mijn zoon en dat soort dingen. Dan voel ik geen trots maar pijn en verdriet, omdat mij niet is geleerd hoe God naar je kijkt als zijn zoon. Maar ik geloof juist dat God intens van ons kan genieten hoe klein het ook is. Maar de bijbel leert ook dat God Heilig is, ontzag voor wie Hij is , rekening houden wie jij bent als zijn kind en zeker niet als zondaar, daar heeft God dan weer verdriet om. Hij ziet ons namelijk niet als zondaren maar als kinderen die Hij lief heeft door het offer van Zijn zoon. Maar of God trots is en of blij is en dat dit ook een vorm van trotsheid is weet ik niet. Ik geloof wel dat ik niet perfect hoef te zijn, of perse de hoogste scoren moet halen , of nog beter mijn best moet doen van mijn ouders, dat is een wereldse trots. Nee bij God ligt het totaal anders denk ik. Hij houdt namelijk van mij ( ons ) onvoorwaardelijk en dat moeten wij leren ontvangen, want het gaat er bij God ook niet om hoe jij de zondag beleeft en hoe vaak je naar de kerk gaat en hoe trouw jij daarin bent, dat is niet iets om trots op te zijn... maar het gaat vooral bij God er om dat jij je thuis voelt bij Hem....

Terug in de tijd

Kunt u mij uitleggen waarom in het begin van een therapie emoties heftig zijn die loskomen?
Geen reacties
22-05-2008
Op dit moment vindt het (evangelische) festival “Soul Survivor” plaats. Ik had het er vanmiddag met mijn collega over. Ze was er geweest en was er razend enthousiast over. Ze zei dat God op dat moment...
Geen reacties
22-05-2004
Klopt het dat Markus 16 vanaf vers 9-16 eigenlijk is toegevoegd en oorspronkelijk niet in de Bijbel staat?
1 reactie
22-05-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering