Nog niet in de trouwzaal geweest

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

17-05-2017, 08:04

Vraag

Wie kan mij uitleggen wat de geestelijke betekenis is van ‘nog niet in de trouwzaal te zijn geweest’?

Antwoord

Uw vraag over de trouwzaal heeft te maken met de Tale Kanaäns, waarin uitleg wordt gegeven over de geestelijke gang die de Heere houdt met Zijn uitverkorenen. Door te spreken of te schrijven over dit ene facet is het gevaar groot te belanden in de geestelijke spraakverwarring van Babel oftewel Jeruzalem. Want u hebt dit gehoord in een prediking of erover gelezen, dan is er heel wat aan vooraf gegaan. In kort zal ik het proberen duidelijker te maken. 

Voor de trouwzaal is er de rechtszaal. Daar wordt in het dodelijks tijdsgewricht de veroordeelde ziel door God als Rechter veroordeeld tot de eeuwige dood. Door de tussenkomst van Christus als Borg wordt de zondaar in Christus met God verzoend en zijn zonden vergeven. Oftewel: vrijgesproken van zonden en schuld en verenigd met een Drieënig God.

De ziel is de bruid van de Verlosser. Zij behoren tot de bruidskerk. De Verlosser is de hemelse Bruidegom. Onze ziel beleeft Persoonsvereniging; Christus wordt onze hemelse Bruidegom. In de trouwzaal wordt de ziel door de Verlosser (aan de Vader) voorgesteld als een reine maagd, zonder vlek of rimpel. Dus in de gerechtigheid van Christus de Vader voorgesteld als een reine maagd. Hierdoor heeft de Vader, in Christus, in hen een welgevallen. De Vader geeft toestemming tot het huwelijk en bezegelt dat door de gave van Zijn Geest. De ziel komt in een zalige, geestelijke ondertrouw. De Verlosser komt in een zalig huwelijksverbond: “Ik zal Mij u ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden, en Ik zal Mij u ondertrouwen in geloof, en gij zult de Heere kennen.”

Ik heb getracht uw vraag te beantwoorden aan wat er aan de trouwzaal vooraf gaat en wat er in de trouwzaal bevindelijk wordt ondervonden, door het geloof in de liefde.
 
Hartelijke groeten van een zwarte bruid, moge het zijn in de ogen van Christus lieflijk.

Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

tale Kanaäns
geen reacties

Terug in de tijd

Wat zegt de bijbel over wel/niet (en hoe) verjaardag vieren?
geen reacties
16-05-2006
In mijn omgeving merk ik vaak in gesprekken hoe mensen in de knoop zitten met de toeëigening van het heil en dan met nam...
geen reacties
16-05-2006
Hoe kan ik nu gaan leren van mijzelf te gaan houden en te accepteren dat ik positieve en negatieve kanten mag hebben? En...
geen reacties
16-05-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering