De rol van het gebed

M. (Michel) van Heijningen / geen reacties

05-05-2017, 11:17

Vraag

Ik heb een vraag over het geloof. Ik geloof dat God bepaalt hoe ons leven er uit ziet. Hij brengt gebeurtenissen op ons pad om ons dingen te leren die nodig zijn om te komen op onze plaats van bestemming. Dit zit soms zo ingewikkeld in elkaar dat het niet altijd helder is waarom dingen gebeuren en rampspoed ons treft. Als ik bid, dank ik God voor alles wat Hij mij gegeven heeft, in lessen, kwaliteiten, handvatten. Ook voor de warmte van de medemens waarmee ik me omringd voel. In het gebed vraag ik ook aan God om mij of anderen bij te staan bij moeilijke levensgebeurtenissen. Ik vraag ook voor een positieve afloop van die gebeurtenissen. Is dit verkeerd, gezien het feit dat mijn beeld en zicht zo beperkt is bij dat van God? Want wat gebeurt is Gods wil, hoe kan ik dan vragen om iets?

Antwoord

Beste vriend(in),
 
De vraag die je stelt is, denk ik, voor veel mensen herkenbaar. Trouwens, omdat jij de vraag algemeen stelt (en niet aan de hand van een concrete gebeurtenis) is mijn antwoord wellicht ook wat theoretisch. 
 
We geloven op grond van de Bijbel dat onze God enorm groot en bijzonder wijs is. Hij is de Maker en Onderhouder van al het geschapene. Alles en iedereen is in Zijn Hand. Dat is een geloofswerkelijkheid. 
 
Tegelijk ervaren wij een zichtbare werkelijkheid die soms enorme vragen oproept. Vragen kan je stellen wanneer je kijkt naar het grote wereldgebeuren, maar ook als je je eigen kleine wereldje onder ogen ziet. Waarom laat God soms dingen toe die (voor ons gevoel) zinloos zijn? In de Bijbel zie je mensen regelmatig worstelen met het godsbestuur. Dat is vandaag zeker geen verleden tijd...
 
Tegelijk weten we dat onze God veel wijzer is dan wij. Zijn inzicht is onmetelijk (Psalm 147:5). Wij zien dingen, Hij doorziet. Wij hebben zicht, Hij heeft inzicht. Misschien heb je de vergelijking weleens gehoord van een borduurwerk. Wij zien de achterkant (soms lijkt dat nergens op), de Heere ziet de voorkant. Pas in de eeuwigheid worden al onze vragen opgelost en al onze tranen afgewist. 
 
Je vraagt naar de rol van het gebed. Heeft ons bidden zin? Ons gebed is niet het indienen van onze wensenlijst bij God, maar een toevertrouwen aan Hem. Vertrouwen en uitspreken dat Hij het goed doet en dat je bij Hem veilig bent. Jezus leerde ons niet voor niets bidden: Uw wil geschiede. Wij mogen (Filip. 4:6,7) al onze vragen en wensen bij God brengen, niet in de verwachting dat Hij ze één voor één oplost en vervult, maar in de diepe wetenschap dat Zijn vrede ons hart zal vervullen. Misschien heb je iets aan het onderstaande gebed:
 
“Ik vroeg om kracht en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om me te leren  die op te lossen. Ik vroeg om voorspoed en God gaf me hersens en spieren om mee te werken. Ik vroeg om moed en God gaf me gevaren om te overwinnen. Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen met moeilijkheden  om te helpen. Ik vroeg om gunsten, en God gaf me kansen. Ik kreeg niets waarom ik vroeg, maar ik kreeg ALLES wat ik nodig had” (pater Damiaan).
 
Hartelijke groeten,
Michel van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

 • Geboortedatum:
  08-06-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Dorkwerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  * kerkelijk werker in Dorkwerd (Gn) en Wijnjewoude (Fr.)

Tags in dit artikel:

bidden
geen reacties

Terug in de tijd

Beste Els van Dijk, u schreef: "Artikel geschreven over singles. Maar voor ieder geldt dat je de eenzaamheid moet kennen...
1 reactie
04-05-2011
Ik ben volwassen, maar vind het moeilijk om anderen lief te hebben. Dit zou door mijn autisme kunnen komen. Kun je liefh...
geen reacties
04-05-2009
Mijn dominee wil me heel graag helpen op pastoraal gebied! Erg fijn, maar onze privelevensprivelevens zijn nogal door el...
geen reacties
04-05-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering