Niet gelovig opgevoed, nu gedoopt willen worden

Ds. J.J. Tigchelaar / 1 reactie

04-05-2017, 08:01

Vraag

Ik ben niet gelovig opgevoed. Ik ben ook niet gedoopt. Een jaar geleden heb ik er zelf voor gekozen om naar de kerk gegaan. Ik ga nu elke zondag naar de kerk. Ik zou nu graag gedoopt willen worden. Is het normaal dat jongeren worden gedoopt? Ik kan er weinig over vinden en zou er graag meer over willen weten.

Antwoord

1. Mooi dat de Heere door zijn Woord en Geest je tot die stap heeft gebracht!

2. Ik kan uit de vraag niet opmaken wat je leeftijd is, en weet dus ook niet wat je onder “jongeren” verstaat.

3. In bijna alle oudere gevestigde kerken kunnen zowel kinderen (van gelovige ouders) als volwassenen (na belijdenis van hun geloof) gedoopt worden. Daarnaast zijn er groepen en gemeenten waar men alleen volwassenen wil dopen, na belijdenis van hun geloof. 

4. De vraag is nu: wanneer is iemand niet meer een onmondig kind en nog niet oud genoeg om zelf een bewuste weloverwogen keuze voor het geloof in God en zijn Zoon te maken? In de Rooms-Katholieke kerk en bij de reformatoren Luther en Calvijn werden kinderen vanaf twaalf jaar geacht zelf te kunnen beslissen. In de huidige protestantse kerken in ons land ligt de grens wat hoger. 

5. Persoonlijk zou ik een jongere van zestien jaar met een duidelijke overtuiging wel willen dopen. Maar daar speelt misschien mijn ervaring als zendingspredikant in Afrika in mee. Ik heb daar ook veel meer ouderen dan jonge kinderen mogen dopen.

6. In jouw geval raad ik je aan met de voorganger of met iemand van de kerkenraad van de kerk waar je nu heengaat te gaan praten over je verlangen naar de doop. Ik stel dat omdat ik acht dat, indien mogelijk, de doop in de christelijke gemeente behoort bediend te worden. De Bijbel en de geschiedenis van de vervolgde kerk, vroeger en nu, kennen op die regel wel uitzonderingen, maar die gelden waarschijnlijk niet voor de vraagsteller.

7. Ik hoop en wens je toe dat je je verlangen naar de doop en alles wat daarmee samenhangt vervult zult zien. 

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

volwassendoop
1 reactie
ErikJan64
06-05-2017 / 13:45
Ik was als kind opgedragen in het leger des Heils, daarna als kind gedoopt in de hervormde kerk. Dopen is een keuze die je maakt op grond van de bijbel, maar ook als verlangen om bij de Here Jezus te horen. Ik ben ook als volwassenen gedoopt, omdat kinderdoop een keuze was van mijn ouders en niet van mijzelf. Nu ik als volwassenen ben gedoopt was dit een hele bewuste keuze voor God en niet voor een kerk of gemeente op de eerste plaats, het is een keuze die jij maakt samen met God. Dopen heeft ook te maken met wedergeboren worden.
Je bekeert je van je zondig leven, je neemt afstand van je oude leven en brengt die naar het kruis waar je vergeven ontvangt, je legt bij het dopen je oude leven af in het water graf, je word schoon gewassen, je word wedergeboren , je word en bent een ander mens een nieuwe schepping , met nieuwe verlangens, een nieuwe ik, een nieuwe identiteit enz, je word letterlijk een zoon van God de Vader, en dat is wat dopen inhoudt in een notendop, in weze word je dan voor God een Nieuwe schepping, je hebt je oude ik afgelegd en je hebt een nieuwe ik ervoor in de plaats gekregen, een nieuwe IK die verlangt om alles te doen voor God de Vader.

Geweldig dat je tot dit besluit bent gekomen, jou hemelse Vader kijkt naar je uit en verlangt ernaar om jou in zijn armen te nemen, en Hij zegt tegen jou, WELKOM THUIS MIJN ZOON.

Terug in de tijd

Bestaan er bepaalde oefeneningen die ik misschien kan gebruiken om mijn lichaam te leren accepteren...? Ik heb hier name...
1 reactie
03-05-2011
Aan ds. Veldhuizen, n.a.v. uw laatste antwoord. Ik heb inmiddels hulp gezocht en daar leer ik dat ik met bergen irreële ...
geen reacties
03-05-2008
Ik heb een vraag wat betreft het woord "toeval." Ik heb altijd geleerd dat dat woord niet voorkwam in de Bijbel, omdat n...
2 reacties
03-05-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering