Catechisatie uit boeken van ds. Hellenbroek

Ds. H. Paul / geen reacties

20-04-2017, 09:41

Vraag

Waarom wordt er op catechisatie bij bijvoorbeeld de Ger. Gem. gebruik gemaakt van boeken van ds. Hellenbroek? Het zou toch veel logischer zijn om enkel rechtstreeks de Bijbel te gebruiken?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Wat misschien logisch is, is niet altijd het beste. Niet voor niets hebben de kerken van de vroege tijd af aan de waarheden, die uit Gods Woord geput zijn, vastgelegd in belijdenissen en in dogmata die op de synodevergaderingen aanvaard zijn. Deze waarheden van Gods Woord zijn samengevoegd in catechisatieboekjes en dogmatische werken, bijvoorbeeld de dogmatiek van ds. Kersten. Dat hoeft een catechiseermeester niet opnieuw te doen. Bij het catechiseren mag gebruik gemaakt worden van het werk van kerkelijke vergaderingen en dogmatici. Die waarheden zijn ordelijk samengevoegd.
 
Hartelijke groet, 
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

catechisatie
geen reacties

Terug in de tijd

Een poosje geleden heb ik verkering met een jongen gehad. Hij is er met mijn beste vriendin (hoe kun je dat als beste vr...
geen reacties
19-04-2006
Wij zijn nu een half jaar getrouwd en kijken vanaf het begin van ons huwelijk uit naar een zwangerschap. We hebben al ee...
geen reacties
19-04-2006
Ik ben een getrouwde vrouw en we hebben best een goed seksleven. Soms bevredig ik mezelf, als ik onder de zonnebank lig ...
geen reacties
19-04-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering