Stijl van de gemeente

drs. W.H. Hoorn / 3 reacties

17-04-2017, 13:24

Vraag

Wat betekent het als men spreekt over de stijl van de gemeente?

Antwoord

Beste vragenstell(st)er,

Een begrip als “de stijl van een gemeente” kan betrekking hebben op verschillende zaken. Het kan verwijzen naar de ligging, cq. de zogenaamde modaliteit van een kerkelijke gemeente, alsook de manier waarop men in een gemeente met elkaar omgaat. Ligging en modaliteit hebben betrekking op de wijze waarop men aan de hand van de Bijbel, de leer en de tradities vorm wenst te geven aan de gemeente en het kerk-zijn.  En ook op de manier waarop men dan als kerk in de samenleving staat. 

Zo'n invulling van het begrip “stijl” heeft uiteraard grote invloed op de geloofsbeleving van de gemeenteleden en van daaruit ook op de manier waarop men als leden van zo'n gemeente in het leven wenst te staan. Populair gezegd; je hebt ‘zware’ en ‘lichtere’ kerkelijke gemeenten. En dan hangt het er vanaf of mensen door deze ‘stijl’ worden aangesproken, of er nu juist door worden af gestoten.

Maar ‘stijl’ kan daarnaast dus ook verwijzen naar de manier waarop men binnen een kerkelijke gemeente met elkaar omgaat. Dat heeft op zich weinig te maken met de ligging en de modaliteit van een gemeente. Wanneer men bijvoorbeeld deel uitmaakt van een kleine gemeente, waar de mensen elkaar vrij goed kennen, dan zal de omgang daarin vaak nogal informeel zijn en is de wederzijdse betrokkenheid op elkaar meestal ook groter. En dat kunnen zowel ‘zware’ als  ‘lichtere’ gemeenten zijn.

Ook in middelgrote en grotere kerkelijke gemeenten kan er soms sprake zijn van een bepaalde ‘stijl’. En dat is vaak het geval wanneer zo’n gemeente bestaat uit mensen die in hun woonplaats of regio tot dezelfde beroepsgroep behoren. Wanneer een groot deel van de gemeenteleden hun brood verdient in de visserij, of wanneer het vrijwel allemaal gezinnen zijn van boeren, tuinders en bouwvakkers, zal dit een belangrijke factor zijn waar het de ‘stijl’ van een gemeente betreft in de wederzijdse omgang. En ook dat kunnen zowel ‘zware’ als ‘lichtere’ gemeenten zijn.

Dit heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Want een dergelijke door regionale en sociaal-economische factoren bepaalde “stijl van een gemeente” kan zich enerzijds vertalen in een hechte en warme op elkaar betrokken kerkelijke gemeenschap. Maar zij kan daarnaast soms ook als verstikkend worden ervaren voor sommige, en dan vooral jongere, gemeenteleden. Bovendien is het voor buitenstaanders soms moeilijk om hier tussen te komen, waardoor zij deze ‘stijl’ dan juist weer, en dat geheel ten onrechte, als kil en afstandelijk zien.  

Over dit onderwerp “stijl van een gemeente” zou je een heel boek kunnen schrijven, want er valt veel over te zeggen. Meer dan in een antwoord in een vragenrubriek kan worden samengevat. Maar hoop dat u nu een globaal beeld hebt van dit onderwerp.

Hartelijke groeten,
Drs. W. H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

 • Geboortedatum:
  30-01-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Dedemsvaart
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Niet beroepbare kandidaat

Tags in dit artikel:

gemeente
3 reacties
Prisma23
17-04-2017 / 14:49
Over "de stijl" gesproken...
Anno 2017 lijkt dit mij wel van toepassing.

http://rechthoekig.nl/
ErikJan64
22-04-2017 / 17:16
Bij de ene stijl word ik weemoedig en zwaar in mijn hart en gedachte , de kerkgang lijkt op een processie van een rouwstoet met gezichten van ernst en bitterheid. Bij de ander word ik dol enthousiast en raak ik de weg kwijt omdat het lijkt op een kermis attractie en weer bij een andere stijl lijkt het of ik in een discotheek ben terecht gekomen met joelende jongeren en een voorganger met zijn luchtige en tot zelf spot neigende opmerkingen.

Staat er niet in het woord van onze hemelse Vader.

Ik zal opgaan naar uw huis met gejubel en gejuig.

Zou het niet zo mogen zijn dat wij al onze eigen inbreng van stijl is een keer aan de kopstok hangen en God dienen met gejubel en gejuig, opgaan naar het huis van de Vader lijkt soms meer op een rouwproces van ernstigheid en valse ingetogenheid en met een zwaarmoedig hart. God is toch niet zwaarmoedig dat doet de zonden in ons, die veroordeeld, terwijl het oordeel is gedragen door Jezus Christus.

Ik heb God leren kennen als een geweldige lieve Vader, Hij koos voor mij, Hij was het die zijn hand uitstak naar mij toen ik dreigde weg te zinken in het moeras van ellende. God was het die mij rechtvaardigde door zijn Zoon Jezus te offeren, Het is genade en we zijn gerechtvaardigd, God heeft recht gesproken en zijn genade en liefde spraken mij vrij van alle zonden.

Deze stijl draag ik mee in de wetenschap ik ben behouden niet ongrond van mijn stijl maar op grond van Genade. De stijl van God onze Hemelse Vader.
aleph
24-04-2017 / 23:52
Over stijl gesproken: lees deze column eens: http://www.rd.nl/opinie/column-nederlandse-diensten-tijdens-verlof-vallen-niet-mee-1.1395461

Heel veel is cultuurbepaald!

Terug in de tijd

Hoe kijkt men binnen de reformatorische kring aan tegen het onlangs gevonden Judasevangelie?
geen reacties
17-04-2006
Als ik aan m’n borsten voel, lijkt het net alsof er in beiden een grote ronde schijf zit. En dan niet voorin dichtbij de...
geen reacties
17-04-2009
Onze huidige Statenvertaling is een vertaling uit andere talen. Waarom zijn sommige woorden niet vertaald? Bijvoorbeeld ...
geen reacties
17-04-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering