Bange kerkzoeker

Ds. A. van Vuuren / 1 reactie

17-04-2020, 16:40

Vraag

Ik ben opgegroeid in een rooms-katholiek gezin, maar heb op een protestantse basisschool gezeten. Daardoor voel ik me thuis bij beide kerkgenootschappen. Ik luister graag naar preken van gereformeerde predikanten en zou graag ook een keer een gereformeerde kerk willen bezoeken.

Nu heb ik het probleem dat ik geen gereformeerde kerk durf te bezoeken. Enerzijds omdat ik bang ben veroordeeld te worden omdat er zo veel vooroordelen zijn over de katholieke kerk (ik heb nog nooit in mijn leven een beeld aanbeden, en ik heb ook nog nooit de eucharistie beleefd als ware het fysiek het lichaam van Christus), anderzijds omdat er in de gereformeerde wereld zó veel ruzie wordt gemaakt dat de kerk zelfs van binnenuit verscheurd is geraakt en ik niet in een broeinest van verdeeldheid terecht wil komen. Alleen evangelische kerken lijken hun deuren open te hebben staan, maar die spreken mij niet aan omdat het daarin alleen maar lijkt te gaan om de eigen beleving.

Het komt erop neer dat ik dus niet meer naar de kerk ga en alleen maar online diensten beluister. Ik lees veel in Gods Woord en vraag Hem om mij te leiden, maar ik loop nu al twee jaar met dit dilemma. Kunt u mij helpen?

Antwoord

Beste kerkzoeker,

Je dilemma is heel helder. Kun je met een gerust hart een gemeente van geref. signatuur bezoeken? Dat lijkt me gezien de coronacrisis meer een punt dat pas later gaat spelen. Je luistert al online en voorlopig kan en mag het alleen maar online. 

Wat je vraag betreft het volgende. Het ligt voor jou allemaal heel gevoelig gezien je afkomst en je schooltijd.  In veel opzichten heb je gelijk. Er wordt vaak te snel geoordeeld. Ook daarvan geldt het gezegde: onbekend maakt onbemind. Als we als leden van verschillende kerken elkaar wat  beter leren kennen moeten we vaak onze mening bijstellen. 

Overigens kan ik me niet voorstellen dat mensen die de waarheid betrachten in liefde (Efeze 3) alle rooms-katholieken over een kam zullen scheren. Persoonlijk heb ik in ziekenhuizen als pastor op zaal vaak heel goede gesprekken met mensen van de RK-kerk gehad. Wel ben ik het Bijbels gezien niet eens met bepaalde onderdelen van de RK-leer. Zeker als ze het genadekarakter van de Bijbelse boodschap aantasten.  Maar als gereformeerde mensen van jou horen dat jij het daar ook niet mee eens bent zullen ze je zeker niet veroordelen. Dus dat kon wel eens meevallen als je te zijner tijd zo’n kerk bezoekt.

En dan die verscheurdheid in de geref. gezindte. Ja die betreur ik. En ik schaam me daar ook voor naar de buitenwacht. Dat is zonde. Het gaat in tegen Jezus Hogepriesterlijk gebed in Johannes 17: “Opdat zij allen een zijn... opdat de wereld gelove dat U mij gezonden hebt.” Maar tot troost mag gezegd worden dat een groot deel van die geref. gezindte qua denken en geloofsbeleving een is. Ik denk daarbij aan een deel van de Geref. Gemeente, een groot deel van de Chr. Geref. Kerken, een groot deel van Hersteld Hervormde Kerk en een fors deel van de PKN (Geref. Bond). 

Overigens ook in evangelische kerken speelt verdeeldheid een rol. Mede omdat de leiding vaak slechts  berust bij een of een paar charismatische leiders. Daar heb ik genoeg ellende van gezien en gehoord.  

Tenslotte, geen kerk is volmaakt. Iemand zei eens tegen Spurgeon: “Ik zoek een zuivere kerk.” “Nou” zei Spurgeon, “als jij die gevonden hebt dan is die kerk niet zuiver meer. Want jij bent een zondig mens.” Eens was een ouderling slecht behandeld in de gemeente. Zijn zoon zei op zondagmorgen: “Pa, ga je nou toch weer naar dat zooitje?” “Ja jongen, want ik behoor zelf tot dat zooitje.”
  
Alleen de Heere Jezus, het Hoofd van de kerk is volmaakt. Al hebben wij de roeping ons te houden aan Zijn Woord. Waar dat gebeurt in de gemeente, daar word je in liefde opgevangen en wordt je geloof gevoed. 

Ik snap je zorg maar ga, als de overheid het weer toestaat, eens naar zo’n gemeente in vertrouwen dat de Heere je de weg baant. Ook in kerkelijk opzicht.  

Met broedergroet,
Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

kerkkeuze
1 reactie
Remco2
20-04-2020 / 21:38
Vragensteller,

Je zou je ook kunnen verdiepen in de kerkgeschiedenis. In de tijd waarin vele katholieken overgingen naar de Nederduits Gereformeerde Kerk (de vroegere staatskerk in de 16e, 17e en 18e eeuw). Misschien voel je je dan verwanter. Jij staat eigenlijk in die traditie.

Als je besluit om diensten te bezoeken, zul je in het begin waarschijnlijk verschillende reacties tegenkomen. Van een beetje argwanend tot mensen die het allemaal zeer interessant vinden dat een katholiek opgegroeid persoon hun diensten bezoekt. En later verdwijnen die verschillen, dan ben je één van hen.

Terug in de tijd

Ik werk in de thuiszorg in Rotterdam en mij werden een paar vragen gesteld door een hindoeïstische vrouw waar ik geen an...
geen reacties
16-04-2005
Ik ben twee jaar getrouwd en heb nog geen echte kinderwens. Ik maak me hier zorgen over. Is dat nodig?
geen reacties
16-04-2007
Mag je als gemeentelid iemand zegenen of mag alleen een predikant dat?
geen reacties
16-04-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering