De (im)passibiliteit van God

Ds. M. Baan / 4 reacties

05-04-2017, 08:06

Vraag

Voor mijn scriptie verdiep ik me in de (im)passibiliteit van God, de vraag of God kan lijden of niet. Daarvoor ben ik op zoek naar Bijbelteksten hierover, maar dit is een grote zoektocht. Het lijden van de Heere Jezus, daar wordt veel over geschreven, maar ik ben ook op zoek naar teksten uit het Oude Testament. Zou er iemand zijn die suggesties voor mij heeft hiervoor?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Ik denk dat het boekje van drs. J. Westland met als titel “God onze troost in noden” ISBN 90-242-4128-6, de vragensteller een beetje vooruit kan helpen.

Overigens ontbreken in alle mij bekende dogmatieken hoofdstukken over het al dan niet lijden van God Zelf, om de simpele reden, dat er -naar mijn bescheiden mening- geen teksten in het Oude (en Nieuwe) Testament te vinden die tenderen in de richting van een lijden door God. Het ontbreken van dergelijke teksten lijkt mij het duidelijkste Schriftbewijs dat van een dergelijk lijden geen sprake kan zijn. Het lijden van God Zelf is een thema dat door niet al te rechtzinnige theologen in de jaren 60 de theologie is binnengeloodst met als ‘toegangsdeur’ het lijden van Christus, de Zoon van God.
 
Met een hartelijke groet,
Ds. M. Baan,
Veenendaal

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

 • Geboortedatum:
  16-02-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Pasen
4 reacties
johnknox46
05-04-2017 / 09:46
Waarom zou je dit willen weten? De bijbel zegt er niks over dan is het ook niet mogelijk hier ooit een antwoord op te krijgen, wat voegt het toe aan je geestelijk leven?
Ellenoor
05-04-2017 / 10:52
We kunnen de Heere groot verdriet doen door te zondigen en telkens weer van Hem weg te lopen ("Veertig jaar heb Ik
verdriet gehad van dit geslacht", Psalm 95). Is dat geen (vorm van) lijden?
Het kan voor je geestelijk leven best nuttig zijn om hierover na te denken, lijkt me.
cicero
05-04-2017 / 11:53
Ik denk dat de vragensteller beter kan gaan kijken naar discussies in de vroege kerk hierover. De apologeten hebben over dit onderwerp geschreven, omdat het een bezwaar was van Griekse zijde dat als Jezus God is dat dat onverzoenlijk is met zijn lijden.
Ik denk bijv aan Origenes, Contra Celsum (Tegen Celsus), Gregorius Thaumaturgus, Aan Theopompus over de impassibiliteit van God, Cyrillus van Alexandrië en Gregorius van Nazianze tegen keizer Julianus, en ook de Antiocheners (Diodorus van Tarsus o.a.) hebben hierop gereageerd met hun tweenaturenleer.
Meer informatie kun je vinden in een encyclopedie van het (vroege) christendom bij de betreffende namen en termen. Kijk dan ook bij 'patripassianisme'. Elke goede bibliotheek heeft wel zo'n encyclopedie op dit gebied, of een algemene grote encyclopedie over het christendom, of een inleiding op de patristische literatuur.
beiteltje
07-04-2017 / 13:31
Lees het boek "De Profeten" van Abraham Joshua Heschel (ISBN 978-94-92183-15-6)

Terug in de tijd

Soms staat er op een geboortekaartje: een welgeschapen kind ontvangen van de Heere. Kun je dat wel op een kaartje zetten...
1 reactie
05-04-2016
Mijn vraag is wat ik mij moet voorstellen bij het begrip "nedergedaald ter helle." Wij belijden dit elke zondagavond, ma...
1 reactie
04-04-2012
In de meeste kerken wordt de twee-verbondenleer gepredikt, in de CGK de drie-verbondenleer. Wat is het verschil precies?...
geen reacties
04-04-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering